settings icon
share icon
Swali

Uzima wa milele ni nini?

Jibu


Wakati Biblia inasema juu ya uzima wa milele, inamaanisha zawadi ya Mungu inayokuja tu "kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu" (Warumi 6:23). Zawadi hii ni kinyume na "kifo" ambacho ni matokeo ya asili ya dhambi.

Zawadi ya uzima wa milele huja kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo, ambaye yeye mwenyewe ndiye "ufufuo na uzima" (Yohana 11:25). Ukweli kwamba maisha haya ni "milele" inaonyesha kwamba ni maisha ya milele-inakwenda kuendelea na kuendelea, bila mwisho.

Ni kosa, hata hivyo, kuona maisha ya milele kama tu kuendelea kwa miaka kusio na mwisho. Neno la kawaida la Agano Jipya la "milele" ni aiĆ³nios, ambalo linashikilia wazo la ubora na kiasi. Kwa kweli, uzima wa milele haukuhusishwa na "miaka" kamwe, kama ulivyo huru kwa wakati. Uzima wa milele unaweza kufanya kazi nje ya muda na zaidi ya wakati, pia ndani ya wakati.

Kwa sababu hii, uzima wa milele unaweza kufikiriwa kama kitu ambacho Wakristo wanapata sasa. Waumini hawana haja ya "kusubiri" kwa uzima wa milele, kwa sababu si kitu ambacho huanza wakati wa kufa. Badala yake, uzima wa milele huanza wakati mtu anafanya imani katika Kristo. Ni milki yetu ya sasa. Yohana 3:36 inasema, "Yeyote anayemwamini Mwana ana uzima wa milele. ... "Kumbuka kwamba muumini" anayo "(wakati uliopo) maisha haya (kitenzi ni kwa wakati uliopo pia katika Kigiriki). Tunapata ujenzi sawa wa wakati uliopo katika Yohana 5:24 na Yohana 6:47. Mtazamo wa uzima wa milele sio juu ya siku zetu zijazo, bali kwa hali yetu ya sasa katika Kristo.

Biblia inahusisha maisha ya milele na Mtu wa Yesu Kristo. Yohana 17: 3 ni kifungu muhimu katika suala hili, kama Yesu anavyoomba, "Sasa huu ni uzima wa milele: kwamba wanakujua wewe, Mungu pekee wa kweli, na Yesu Kristo, ambaye umemtuma." Hapa, Yesu analinganisha "uzima wa milele "Kwa ufahamu wa Mungu na wa Mwana. Hakuna ufahamu wa Mungu bila Mwana, kwa kuwa ni kwa njia ya Mwana ambayo Baba hujidhihirisha Mwenyewe kwa wateule (Yohana 17: 6; 14: 9).

Ufahamu huu wa uzima wa Baba na Mwana ni ufahamu binafsi wa kweli, sio tu ufahamu wa kitaaluma. Kutakuwa na baadhi Siku ya Hukumu ambao watadai kuwa wafuasi wa Kristo lakini hawakuwa na uhusiano na Yeye. Kwa wale manabii wa uongo, Yesu atasema, "Sikuwajua kamwe. Ondoka kwangu, ninyi waovu! "(Mathayo 7:23). Mtume Paulo aliweka lengo lake kumjua Bwana, na alihusisha ufahamu huo na kufufuka kutoka kwa wafu: "Ninataka kumjua Kristo-ndiyo, kujua nguvu za ufufuo wake na kushiriki katika mateso yake, kuwa kama yeye katika kifo, na hivyo, kwa namna fulani, kufikia ufufuo kutoka kwa wafu "(Wafilipi 3: 10-11).

Katika Yerusalemu Mpya, Mtume Yohana anaona mto unatoka "kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo," na "kila upande wa mto huo umesimama mti wa uzima. . . . Na majani ya mti ni ya uponyaji wa mataifa "(Ufunuo 22: 1-2). Katika Edeni, tuliasi dhidi ya Mungu na tukafukuzwa kutoka kwenye mti wa uzima (Mwanzo 3:24). Mwishowe, Mungu kwa rehema aliturejesha kwenye mti wa uzima. Urejesho huu hutolewa kwa njia ya Yesu Kristo, Mwana-Kondoo wa Mungu ambaye anaondoa dhambi ya ulimwengu (Yohana 1:29).

Hivi sasa, kila mwenye dhambi amekaribishwa kumjua Kristo na kupokea uzima wa milele: "Mtu aliye na kiu na aje; na anayetaka kupokea zawadi ya bure ya maji ya uzima "(Ufunuo 22:17).

Unawezaje kujua kwamba una uzima wa milele? Kwanza kabisa, ukiri dhambi yako mbele ya Mungu wetu Mtakatifu. Kisha kukubali utoaji wa Mungu wa Mwokozi kwa niaba yako. "Kila mtu anayeita kwa jina la Bwana ataokolewa" (Warumi 10:13). Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, alikufa kwa ajili ya dhambi zako, naye akafufuliwa siku ya tatu. Amini habari hii njema; kumwamini Bwana Yesu kama Mwokozi wako, na utaokolewa (Matendo 16:31; Waroma 10: 9-10).

Yohana anasema kwa urahisi: "Mungu ametupa uzima wa milele, na uhai huu ni katika Mwanawe. Yeyote aliye na Mwana ana uzima; Yeyote asiye na Mwana wa Mungu hana uzima "(1 Yohana 5: 11-12).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Uzima wa milele ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries