settings icon
share icon
Swali

Je, itakuwa rahisi kwetu kufanya dhambi mbinguni?

Jibu


Biblia inaelezea mbinguni au hali ya milele kwa undani zaidi katika Ufunuo sura ya 21-22. Hakuna sehemu katika sura hizo uwezekano wa dhambi ulitajwa. Kwa kweli, tuna ahadi kwamba, katika hali ya milele, hatuwezi kamwe kupata kifo, huzuni, kilio, au maumivu (Ufunuo 21: 4) — kutokuwepo kwa mambo hayo ni uthibitisho kwamba dhambi pia haipo tena, kwa kuwa mambo hayo ni matokeo ya dhambi (ona Warumi 6:23).

Wenye dhambi hawatakuwa mbinguni lakini katika ziwa la moto (Ufunuo 21: 8). Hakuna chochote kisicho takatifu kitakapoingia mbinguni (Ufunuo 21:27). Nje ya mbinguni ni wale wanaofanya dhambi (Ufunuo 22:15). Unabii wa Agano la Kale pia unatuhakikishia kwamba Ufalme wa Mungu utaondoa wenye dhambi:
"Njia kuu itakuwa huko;
itaitwa Njia ya Utakatifu;
itakuwa kwa wale wanaotembea kwa Njia hiyo.
Wachafu hawatapita juu yake;
Waovu hawawezi kwenda juu yake. . . .
Lakini wale waliokombolewa watakwenda pale "(Isaya 35: 8-9).
Hivyo, jibu ni, hapana, haiwezekani kwetu kufanya dhambi mbinguni.

Mungu anataka utakaso wetu (1 Wathesalonike 4: 3); yaani, anataka kutufanya kuwa watakatifu na bila kuwa na dhambi. Utakaso wetu una awamu tatu: kutakaswa kwa muda, ambayo inatuokoa kutokana na adhabu ya dhambi wakati wa imani katika Kristo; utakaso wa kuendelea, ambao hutuokoa kutoka nguvu za dhambi tunapozidi katika Kristo; na utakaso kamili, ambao hutuokoa kutokana na uwepo wa dhambi tunapoingia mbele ya Kristo. "Wakati Kristo atakapokuja, tutakuwa kama yeye, kwa maana tutamwona kama vile alivyo yeye" (1 Yohana 3: 2). Kwa maneno mengine, mchakato ambao Mungu anatutakasa huhusisha kuhesabiwa haki, kukomaa, na utukufu.

Utukufu ambao Mungu anaahidi watoto Wake (Waroma 8:30) ni pamoja na kutokuwa na dhambi, kwa kuwa viumbe wenye dhambi hawezi kuwa na utukufu. Mbinguni, mahali pa utukufu wa Mungu, hauna dhambi. Paulo anaomba katika 1 Wathesalonike 5:23, "Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa," na analinganisha kuonekana kwa utukufu wa Kristo kwa utukufu wetu binafsi: "Wakati Kristo, ambaye ni maisha yako, atatokea, basi utaonekana pamoja naye katika utukufu "(Wakolosai 3: 4). Hali hii ya utukufu itakuwa utengano wetu wa mwisho kutoka kwa dhambi, utakaso kamili katika kila jambo. Haiwezekani sisi kutenda dhambi mbinguni.

Yakobo 1:14 hutoa uhakikisho mwingine kwamba hatuwezi kutenda dhambi mbinguni: "Kila mtu hujaribiwa wakati anaposhawishiwa na kupotoshwa na tamaa yake mbaya na kudanganywa." Katika dunia hii ya dhambi, tunakabiliwa na majaribu kila siku, na Yakobo hutaja misukumo miwili ambayo inatufanya tufanye dhambi: tamaa zetu mbaya (hali zetu za dhambi) na kudanganywa (mipango ya shetani). Hakuna msukumo kati ya hiyo ambayo utakuwa mbinguni. Hali yetu ya dhambi itakuwa imefutwa katika utukufu wetu, na mwenye majaribu atatumwa kwenye ziwa la moto ambako hawezi kutufanyia madhara (Ufunuo 20:10).

Mafundisho ya Biblia ni kwamba mbingu au hali ya milele ni takatifu kabisa. Hakutakuwa na uwezekano wa dhambi, tutavalishwa na haki (Ufunuo 19: 8), na tutathibitishwa milele katika hali yetu ya furaha. Kazi ambayo Mungu aliahidi kukamilisha ndani yetu itakuwa kamilifu (Wafilipi 1: 6). Uokoaji wetu utakuwa kamili, kama wateule wanaokolewa-mwili, roho, na akili-kwa utukufu wa Mwana-Kondoo (Ufunuo 5: 6-10).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, itakuwa rahisi kwetu kufanya dhambi mbinguni?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries