settings icon
share icon
Swali

Ninawezaje kushinda hofu ya kifo? Ninawezaje kuacha kuogopa kufa?

Jibu


Hata muumini thabiti zaidi, mwenye kumcha Mungu anaweza kuwa na matukio wakati anaogopa kifo. Ni kawaida kutamani kuepuka kifo. Na kifo hakikuwa sehemu ya awali ya mpango wa Mungu kwa uumbaji wake. Tulifanywa kuwa wakamilifu na takatifu, tuishi katika paradiso katika ushirika pamoja Naye. Kuanzishwa kwa kifo ilikuwa jibu muhimu kwa kukubali dhambi katika ulimwengu. Ni neema kwamba tufariki. Ikiwa hatutakufa, tunaweza kuishi katika ulimwengu wa dhambi milele.

Ujuzi huo haikinzani na majibu ya hisia za ndani kwa mawazo ya mauti yako mwenyewe. Udhaifu wa miili yetu ya kimwili na mifano ya kukoma kwa ghafla kwa maisha ni kutukumbusha ukosefu wetu wa udhibiti katika ulimwengu mkubwa, hatari. Tuna tumaini kubwa, kwamba Yeye aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika ulimwengu (1 Yohana 4: 4). Naye alienda kutuandalia mahali ili tuweze kujiunga Naye (Yohana 14: 2). Lakini inaweza kusaidia kufikiria kwa karibu sana, sababu za utendaji tunazopata.

Kuna mambo kadhaa ya kifo ambayo yanaweza kusababisha hofu. Kwa bahati nzuri, Mungu ana jibu kwa kila moja yao.

Hofu ya chenye hakijulikani
Je! Ni nini hasa kuhisi kama kufa? Je! Unaweza kuona nini kama maisha yako inatoka mwili wako wa kimwili? Je! Itakujaje? Je! Ni kitu chochote kama kile watu wameripoti-mwanga mkali? Kikundi cha jamaa?

Hakuna mtu anayejua kwa hakika vile unahisi, lakini Biblia inaelezea kinachotokea. 2 Wakorintho 5: 6-8 na Wafilipi 1:23 inasema kwamba tunapoacha mwili wetu, tuko nyumbani na Bwana. Ni wazo gani la hakikisho! Tutakaa katika hali hii hadi Kristo atakapokuja na kuwafufua waumini (1 Wakorintho 15: 20-22, 6:14) wakati tutapewa mwili mpya, wa utukufu.

Hofu ya kupoteza udhibiti
Kwa wakati wanadamu wanafikia utu uzima, wana wazo nzuri sana la kuingiliana na ulimwengu unaowazunguka. Wanajua jinsi ya kupata kile wanachohitaji, kwenda mahali ambapo wanataka kuwa, na kuingiliana na wengine kwa namna inayotimiza nia yao.

Wengi, hata wale wanaotangaza imani katika Mungu, wanaogopa sana kutopata kile wanachohitaji kwamba wanahisi lazima waendeshe mazingira yao na watu walio karibu nao kwa manufaa yao. Tumekutana na wanaume na wanawake ambao wanatusi na kushika kwa sababu ya hofu. Hawamwamini Mungu kuwapa mahitaji yao, kwa hivyo wanashughulikia vitu wenyewe. Hawana Imani na wengine kuwapa busara, kwa hivyo wanadai kile wanachofikiri wanahitaji.

Ni kiwango gani zaidi wanapaswa kuwa na hofu ya kupoteza udhibiti juu ya vifo vyao! Kama vile Yesu alimwambia Petro, akifafanua jinsi atakavyokufa, "Akasema, Amin, amin, nakwambia, wakati ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako; lakini utakapokuwa mzee, utainyosha mikono yako, na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka"(Yohana 21:18). Kabla ya Petro kupata onyo hili, alimkana Yesu kwa sababu ya hofu. Lakini baada ya Yesu kurudi mbinguni, Petro akawa mtu mpya-ambaye hisia yake kwa ujumbe wa Kristo ilizidi mbali haja yake ya kudhibiti mazingira yake (Matendo 5: 17-42). Roho Mtakatifu pekee alimpa nguvu za kukabiliana na changamoto zozote alizokabilina.

Hofu kwa wale walioachwa nyuma
Mtazamo wa Kikristo kuhusu kifo ni "kujitenga." Kifo cha mwisho ni kujitenga na Mungu. Katika kifo cha kimwili, tutatengwa na wapendwa wetu duniani kwa muda. Ikiwa pia ni Wakristo, tunajua kwamba kujitenga kutakuwa kwa kifupi kulinganishwa na milele. Ikiwa si Wakristo, hiyo haitakuwa hivyo. Kazi yetu, basi, inakuja kutumia muda huu pamoja kuzungumza nao kuhusu wapi watakwenda watakapokufa. Hatimaye, uamuzi unabaki nao.

Hofu ya kitendo cha kufa
Wachache wetu tunajua jinsi tutakavyokufa. Haraka na usio na uchungu, katika usingizi wetu, muda mrefu unaotokana na ugonjwa-siri yake, kutokuwa na uwezo wa kuandaa, inaweza kuwa ya kutisha. Ikiwa tunajua, ikiwa tumebaini ugonjwa usiotibika, bado inaweza kuwa ya kutisha.

Lakini ni kwa muda tu. Muda karibu kila mtu ameupitia au ataupitia. Wakristo wanaweza kudai Wafilipi 3: 20-21: "Kwa maana sisi, wenyeji wetu uko mbinguni; kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo; atakayeubadili mwili wetu wa unyonge, upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote view chini yake."

Ili kusaidia kupunguza hofu, unaweza kuchukua hatua za kujiandaa mwenyewe na wale walio karibu nawe kwa kifo.

Kushinda hofu ya kifo — Hatua za utendaji
Watu wengi wanaamini hawapaswi kufa kwa sababu wana mengi sana ya kuishi kwa. Mara nyingi, hii inamaanisha kuwa wana majukumu na biashara hawajakamilisha ambazo hazitashughulikiwa ikiwa watakufa. Lakini kuwa na majukumu hayatakuzuia kufa ikiwa ni wakati wako. Kupanga mbele inaweza kupunguza hofu.

Ikiwa una biashara au watoto au wategemezi wengine, fikiria utunzaji wao. Amua ni nani atachukua jukumu lako na kufanya mpango na mtu huyo. Andika ridhaa au wajibu. Hakikisha makaratasi yako yote muhimu yanapangwa na rahisi kupatikana. Unganisha mahusiano yaliyovunjika kabla ya kukosa uwezo wa kufanya. Lakini usiishi kwa kufa. Kuna tofauti kati ya kuchukua hatua nzuri na kushikilia.

Kushinda hofu ya kifo — Hatua za kimwili
Ikiwa una hisia kali juu ya kile unataka kikufanyikie hupaswi kuwa dhaifu, zieleze sasa. Inawezekana kabisa kwamba wakati wa ugonjwa au jeraha, utapoteza udhibiti wa hali hiyo na hautaweza kufanya matakwa yako kujulikana. Pata ridhaa ya kuishi. Waache walio karibu sana nawe kujua kile unachotaka-au angalau uwaambie wapi kimeandikwa. Chagua mtu unayemwamini awe na mamlaka ya kufanya maamuzi kwa ajili yako wakati hauwezi.

Kushinda hofu ya kifo — Hatua za Kiroho
Kitu muhimu zaidi kukumbuka kuhusu kifo ni ukweli kuhusu maisha. Unapenda familia yako na kuwajali, lakini Mungu anawapenda zaidi. Unaweza kuwa na wasiwasi juu ya urithi wako duniani, lakini Mungu anajihusisha zaidi na mtazamo wa mbinguni. Makaratasi yote katika ulimwengu hayataleta amani ya akili ya hatua moja rahisi: ngojea.

Katikati ya kuishi maisha haya, ni vigumu kukumbuka kuwa hii ni hali ya muda tu. 1 Yohana 2: 15-17 inasema, "Msiipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita, pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele." Jinsi tunavyokumbuka hili ni kwa kungoja (1 Yohana 2:24). Kukaa katika ukweli wa Neno Lake, kuamini kile anachosema juu yetu na ulimwengu unaozunguka, utatupa mtazamo sahihi juu ya maisha haya na yale tutakayopokea.

Wakati tunaweza kuweka mtazamo huo wa milele, tutaweza kutimiza 1 Yohana 3: 1-3: "Tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana na wa Mungu; na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa; lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa, tutafanana naye; kwa maana tutamwona kama alivyo." Itakuwa dhahiri sana kwamba sisi sio wa ulimwengu huu ambao wengine wataiona, pia. Tutachukua hivyo umiliki wa nafasi yetu kama watoto wa Mungu kwamba tutatafuta kwa juhudi siku tunaweza kuwa kama Kristo na kumwona kama alivyo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninawezaje kushinda hofu ya kifo? Ninawezaje kuacha kuogopa kufa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries