settings icon
share icon
Swali

Inawezaje kusema kuwa tuna uzima wa milele na bado huku tunakufa?

Jibu


Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba wote wanaoamini katika Bwana Yesu Kristo watakuwa na uzima wa milele (Yohana 3:16, 6:47, 1 Yohana 5:13). Neno la Kiyunani linalotafsiriwa "milele" linamaanisha "milele, kuendelea, milele." Labda neno linaloelezea daima linaelezea dhana ya Biblia ya uzima wa milele; ni maisha ambayo, mara moja imeanza, inaendelea daima ndani ya milele. Hii inazungumzia wazo kwamba maisha ya mwanadamu sio tu ya kimwili. Badala yake, uhai wa kweli wa wanadamu ni wa kiroho, na wakati maisha ya kimwili yameisha, kiroho yanaendelea hata milele. Ni ya daima. Ni uzima wa milele.

Wakati Mungu aliumba Adamu na Hawa, aliwaweka katika Bustani na mti wa uzima, wakikusudia kuwa wataishi kwa furaha milele, kimwili na kiroho, lakini walifanya dhambi na kuleta kifo cha kimwili na kiroho kwao wenyewe na kwa vizazi vyote vilivyofuata (Warumi 5: 12-14). Mungu kisha alimtimua Adamu na Hawa kutoka Bustani na kuweka makerubi kulinda njia ya mti wa uzima, na alifanya hivyo kwa sababu katika rehema Yake hakutaka mwanadamu kuishi milele chini ya uzito wa dhambi. Lakini dhambi lazima iadhibiwe na adhabu ya pekee iliyokubaliwa kwa Mungu mtakatifu ni adhabu ya milele (Marko 9: 43-48). Hata hivyo, Mungu wetu mwenye huruma alimtuma Mwanawe kama dhabihu kamili ateseke, mara moja kwa wakati wote, adhabu ya wanadamu kwa ajili ya dhambi, na hivyo kutoa njia kamilifu kwa mti wa uzima kwa mtu yeyote na kila mtu anayemwamini (1 Yohana 5: 12; Ufunuo 22:14).

Tunapokea uzima wa milele kwa kufia juhudi zetu wenyewe na kumpokea Kristo Yesu ndani ya mioyo yetu kama Bwana na Mwokozi wetu, na, wakati tunapofanya, tunazaliwa upya mara moja na kutwaliwa hai katika Kristo. Huenda tusihisi mabadiliko ya haraka, lakini kwa kweli kumekuwa na kuzaliwa upya moyoni (Yohana 3: 6-7), na sasa tuko huru na hofu ya kifo; tuna ahadi ya Mungu kwamba hatuwezi kufa kiroho, lakini badala yake tutaishi milele na Bwana wetu Yesu (1 Wathesalonike 5: 9-10). Baadaye, tunapokufa kimwili, nafsi yetu itakuwa mara moja na Bwana, na baadaye, wakati atakaporudi, Bwana atafufua miili yetu kukutana Naye mbinguni. Kwa wale Wakristo ambao wanaishi wakati wa kurudi kwake, miili yao itabadilishwa "katika fumba na kufumbua jicho," na hawatapata kuona kifo cha kimwili (1 Wakorintho 15: 51-52).

Yesu Kristo alimwambia Mtume Yohana kuandika kitabu cha mwisho cha Biblia, na ndani yake sisi tena husoma juu ya mti wa uzima: "...Yeye ashindaye, nitampa kula matunda ya mti wa uzima, ulio katika bustani ya Mungu" (Ufunuo 2: 7). Mti wa uzima katika Ufunuo kuna uwezekano kuwa mfano wa Yesu Kristo. Ni ndani ya Kristo kwamba Wakristo wote wanaamini, na kwa nguvu za Mungu tunapumzika, tukiwa na hakika ya maisha yetu ya milele (1 Petro 1: 3-5). Mungu mmoja wa kweli aliyeumba vitu vyote, ikiwa ni pamoja na maisha na kifo na kuzaliwa upya, atatimiza Neno Lake. Mungu wetu ni mwenye nguvu zote na amejawa neema na kweli (Yohana 1:14), na anataka tujue kwamba hali yetu ya milele imethibitishwa: Yesu alisema, "Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi" (Yohana 11:25). Je! Una uzima wa milele na Mungu?

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Inawezaje kusema kuwa tuna uzima wa milele na bado huku tunakufa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries