Nini mto wa uzima ni nini?


Swali: "Nini mto wa uzima ni nini?"

Jibu:
Maneno kamili "mto wa uzima" hayapatikani katika Biblia. Hata hivyo, Ufunuo 22: 1-2 inamaanisha "mto wa maji ya uzima, kama wazi kama kioo, inayotoka kutoka kiti cha enzi cha Mungu na ya Mwana-Kondoo." Mtume Yohana, katika maono yake ya Yerusalemu Mpya, anaeleza mto huo unaozunguka "katikati ya barabara kuu ya mji."

Maji ni uwakilishi wa kawaida wa maisha ya milele katika Maandiko. Isaya anaelezea kuchota maji kutoka "chemchemi za wokovu" kwa furaha (Isaya 12: 3). Nabii wa Agano la Kale Yeremia aliwakemea Waisraeli kwa kumwacha Mungu, "chemchemi ya maji yaliyo hai," na kuchimba wenyewe kisima chao ambacho hakiwezi kustahimili maji (Yeremia 2:13). Waisraeli walikuwa wamemwacha Mungu aliye hai, ambaye peke yake hutoa uzima wa milele, na kufuata sanamu za uongo, ulimwengu, na dini za kazi. Wanadamu wanafanya vivyo hivyo leo, kukataa maji ya uzima ambayo Kristo hupeana basi husabaisha maisha yaliyomagumu na maisha ya na kujifurahisha.

Yesu alimtia moyo mwanamke Msamaria kwenye kisima kuchukua kutoka kwake maji ya uzima (wa milele) ili asiwe na kiu tena, kiroho (Yohana 4: 13-14). Wale wanaomwamini Yeye, anaendelea kusema katika Yohana 7:38, watakuwa na mito ya maji yaliyo hai yanayotoka kwao. Maji ni ishara sahihi na inayoeleweka kwa maisha. Kama vile maji ya kimwili ni muhimu kuendeleza maisha ya kimwili duniani, maji ya uhai kutoka kwa Mwokozi ni muhimu kuendeleza uzima wa milele pamoja naye. Yesu ndiye Mkate wa Uzima (Yohana 6:35) na chanzo cha maji yaliyo hai, kuendeleza watu Wake milele.

Mto wa maji ya uzima katika Ufunuo 22 ni mfano mkubwa wa uwakilishi wa uzima wa milele ambao Mungu hutoa, huru kwa kuchukuliwa na kila mtu anayeamini katika Kristo.

English
Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Nini mto wa uzima ni nini?

Jua jinsi ya ...

kutumia milele na MunguPata msamaha kutoka kwa Mungu