settings icon
share icon
Swali

Je, nani ataenda kuzimu?

Jibu


Jahannamu imekuwa suala la utata katika miaka ya hivi karibuni, hata miongoni mwa Wakristo. Hata hivyo, utata huo ni wa kibinadamu. Kukataa ukweli wa kuzimu hutokana na kutokuwa na uwezo wa kibinadamu wa kupatanisha upendo wa Mungu na adhabu ya milele au kwa kukataliwa kabisa Neno la Mungu. Hata baadhi ya Wakristo wanaokiri kuwa Wakristo wameafikia hitimisho lisilo la kibiblia. Wengine wamejaribu kuelezea kuzimu upya, kuunda hali ya kati ambayo haipatikani katika Maandiko, au kuikataa kuzimu kabisa. Kwa kufanya hivyo, wanapuuza onyo la Yesu katika Ufunuo 22:19, " Na mtu ye yote akiondoa lo lote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima, na katika ule mji mtakatifu, ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki."

Jahannamu imetajwa mara 167 katika Biblia, wakati mwingine huitwa Gehena, Hades, shimo, shimoni, au adhabu ya milele (Mithali 7:27, Luka 8:31; 10:15, 2 Wathesalonike 1: 9). Yesu alinena juu ya mbinguni na kuzimu kuwa maeneo halisi (Mathayo 13: 41-42, 23:33, Marko 9: 43-47; Luka 12: 5). Hadithi ambayo Yesu aliiambia kuhusu mtu tajiri na Lazaro ilikuwa tukio halisi ambalo lilionyesha ukweli wa maeneo mawili ya milele (Luka 16: 19-31). Mbinguni ni makao ya Mungu (2 Mambo ya Nyakati 30:27) ambapo Yesu amekwenda "kuandaa mahali" kwa wale wanaompenda (Yohana 14: 2). Jahannamu iliundwa kwa "shetani na malaika wake" (Mathayo 25:41). Lakini kwa sababu kila mwanadamu ni mwenye dhambi, kila mtu amehukumiwa kuzimu (Warumi 3:10, 5:12; Yohana 3:18). Sisi wote tunastahili kuzimu kama adhabu ya haki kwa uasi wetu dhidi ya Mungu (Warumi 6:23).

Yesu alikuwa wazi kwamba "hakuna mtu anayeweza kuuona ufalme wa Mungu isipokuwa wamezaliwa tena" (Yohana 3: 3). Alikuwa pia wazi kwamba kuzimu ni adhabu ya milele kwa wale wasiomtii (Mathayo 25:46). Pili Wathesalonike 1: 8-9 inasema kwamba mwisho "Mungu atawaadhibu wale wasiomjua Mungu na wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu. Wataadhibiwa na uharibifu wa milele na kufungiwa nje kutoka mbele ya uwepo wa Bwana na kwa utukufu wa nguvu zake. "Yohana Mbatizaji alisema juu ya Yesu," Ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake; na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika"(Mathayo 3:12).

Yohana 3:18 inaelezea kwa maneno rahisi zaidi ambao watakwenda mbinguni na ambao wataenda kuzimu: "Amwaminiye yeye hahukumiwi; asiyeamini amekwisha kuhukumiwa; kwa sababu hakuliamini jina la Mwana pekee wa Mungu."Kwa hiyo, wale wanaoenda kuzimu ni hasa wale ambao hawaamini katika jina la Yesu. "Kuamini" huenda zaidi ya kutambua kwa akili kuhusu ukweli. Kumwamini Kristo kwa ajili ya wokovu inahitaji uhamisho wa utii. Tuache kujiabudu wenyewe, tuache dhambi zetu, na tuanze kumwabudu Mungu kwa moyo wetu, roho, akili, na nguvu (Mathayo 22: 36-37; Marko 12:30).

Mungu anatamani kwamba kila mtu aishi milele pamoja naye (Mathayo 18:14, 2 Petro 3: 9), lakini anaheshimu mapenzi yetu huru (Yohana 4:14). Mtu yeyote ambaye anatamani sana anaweza kwenda mbinguni (Yohana 1:12). Yesu tayari alilipa bei ya wokovu wetu, lakini tunapaswa kukubali zawadi hiyo na kuhamisha umiliki wa maisha yetu kwake (Luka 9:23). Mbinguni ni kamilifu, na Mungu hawezi kuchukua mtu yeyote pale ambaye anasisitiza kushikilia dhambi yake. Ni lazima tumruhusu kututakasa dhambi zetu na kutufanya tuwe wenye haki machoni pake (2 Wakorintho 5:21). Yohana 1: 10-12 inatuonyesha tatizo na suluhisho: " Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea.

Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake"

Tunaweza kuchagua kutegemea malipo ya Yesu kwa ajili ya dhambi zetu, au tunaweza kuchagua kulipia dhambi zetu wenyewe-lakini tunapaswa kukumbuka kuwa malipo ya dhambi zetu ni milele kuzimu. C. S. Lewis alisema hivi hivi: "Kuna aina mbili tu za watu mwisho: wale ambao watamwambia Mungu, 'Mapenzi yako yafanyike,' na wale ambao Mungu atawaambia mwishoni, 'Mapenzi yenu yafanyike.'"

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, nani ataenda kuzimu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries