settings icon
share icon
Swali

Yerusalemu Mpya ni nini?

Jibu


Yerusalemu Mpya, ambayo pia huitwa madhabau ya Mungu, Mji Mtakatifu, Jiji la Mungu, Jiji la Mbinguni, Jiji la Jiji, na Yerusalemu ya Mbinguni, hasa ni mbinguni duniani. Inajulikana katika Biblia katika maeneo kadhaa (Wagalatia 4:26; Waebrania 11:10; 12: 22-24; 13:14), lakini inavyoelezwa kikamilifu katika Ufunuo 21.

Katika Ufunuo 21, historia iliyoandikwa ya mwanadamu ni mwisho wake. Vizazi vyote vimekuja na vimeenda. Kristo amekusanya kanisa lake katika unyakuzi (1 Wathesalonike 4: 15-17). Mateso yamepita (Ufunuo 6-18). Vita vya Har-Magedoni vimepiganwa na kushindwa na Bwana wetu Yesu Kristo (Ufunuo 19: 17-21). Shetani amefungwa kwa utawala wa miaka 1,000 wa Kristo duniani (Ufunuo 20: 1-3). Hekalu jipya, la utukufu limeanzishwa huko Yerusalemu (Ezekieli 40-48). Uasi wa mwisho dhidi ya Mungu umekwisha, na Shetani amepokea adhabu yake ya haki, milele katika ziwa la moto (Ufunuo 20: 7-10.) Kiti kikuu cha enzi cha Ufalme na cha Hukumu kimeshawekwa tayari, na watu wamehukumiwa (Ufunuo 20: 11-15).

Katika Ufunuo 21: 1 Mungu amefanya upya mbingu na nchi (Isaya 65:17, 2 Petro 3: 12-13). Mbingu mpya na dunia mpya ni kile ambacho baadhi huita "hali ya milele" na itakuwa "pale ambapo haki inakaa" (2 Petro 3:13). Baada ya kuundwa upya, Mungu anafunua Yerusalemu Mpya. Yohana anaona maono yake katika maono yake: "Nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari, kama bibi-arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe" (Ufunuo 21: 2). Huu ndio mji ambao Abrahamu aliutafuta kwa imani (Waebrania 11:10). Ni mahali ambapo Mungu atakaa na watu Wake milele (Ufunuo 21: 3). Wakazi wa mji huu wa mbinguni watafutwa machozi yote (Ufunuo 21: 4).

Yerusalemu Mpya kiajabu itakuwa kubwa. Yohana anaandika kuwa jiji hilo ni umbali wa maili 1,400 kwa urefu, na ni pana mithiri ya mchemraba mkamilifu (Ufunuo 21: 15-17). Mji pia utakuwa wa kuvutia kwa kila njia. Unaangazwa na utukufu wa Mungu (Ufunuo 21:23). Misingi yake kumi na miwili, yenye jina la mitume kumi na wawili, "umepambwa kwa kila aina ya mawe ya thamani" (Ufunuo 21: 19-20). Una milango kumi na miwili, kila mmoja ukiwa wa lulu, yenye majina ya makabila kumi na mawili ya Israeli (Ufunuo 21:12, 21). Barabara zitakuwa za dhahabu (Ufunuo 21:21).

Yerusalemu Mpya itakuwa mahali pa baraka zisizofikiriwa. Laana ya dunia ya zamani itaondoka (Ufunuo 22: 3). Katika mji huo kuna mti wa uzima "kwa uponyaji wa mataifa" na mto wa uzima (Ufunuo 22: 1-2). Ndio mahali Paulo anasema hivi: "ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu" (Waefeso 2: 7). Yerusalemu Mpya ni utimilifu kamili wa ahadi zote za Mungu. Yerusalemu Mpya ni wema wa Mungu uliofanywa wazi kabisa.

Ni nani wenyeji wa Yerusalemu Mpya? Baba na Mwana-Kondoo wako pale (Ufunuo 21:22). Malaika wako kwenye malango (Ufunuo 21:12). Lakini mji utajazwa na watoto waliokombolewa wa Mungu. Yerusalemu Mpya ni mji wa haki kinyume na ubaya uliotendwa na Babiloni (Ufunuo 17), iliyoharibiwa na hukumu ya Mungu (Ufunuo 18). Waovu walikuwa na mji wao, na Mungu ana mji wake. Wewe ni wa mji gani? Babiloni Mkuu au Yerusalemu Mpya? Ikiwa unaamini kwamba Yesu, Mwana wa Mungu, alikufa na kufufuka tena na kumwomba Mungu akuokoe kwa neema Yake, basi wewe ni raia wa Yerusalemu Mpya. "Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu" (Waefeso 2: 6). Una "urithi ambao hauwezi kuangamia kamwe, kuwateka au kuangamiza" (1 Petro 1: 4). Ikiwa bado hukumwamini Kristo kama Mwokozi wako, basi tunakuhimiza kumpokea. Mwaliko unapanuliwa: "Na Roho na Bibi-arusi wasema, Njoo! Naye asikiaye na aseme, Njoo! Naye mwenye kiu na aje; na yeye atakaye, na ayatwae maji ya uzima bure" (Ufunuo 22:17).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Yerusalemu Mpya ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries