Pitanja o Kultovima i religiji


Da li je Isus jedini put do neba?

Koja je prava religija za mene?

Koja je definicija sekte?

Koji je najbolji način za evangelizaciju nekoga ko je u sekti ili lažnoj religiji?

Kako mogu da prepoznam lažnog učitelja/lažnog proroka?

Ko su Jehovini svjedoci i koja su njihova uvjerenja?

Da li su Mormoni sekta? Šta Mormoni vjeruju?

Da li bi Kršćani trebalo da budu tolerantni prema religijskim uvjerenjima drugih ljudi?

Šta je budizam i u šta vjeruju budisti?

Šta je kršćanska nauka?

Šta je Pravoslavna crkva i u šta vjeruju pravoslavci?

Šta je islam i u šta vjeruju muslimani?

Šta je kršćanski gnosticizam?

Pored toliko različitih religija, kako da znam koja je od njih prava?

Šta je hinduizam i u šta vjeruju hinduisti?

Šta je judaizam i u šta vjeruju Jevreji?

Šta Biblija govori o karmi?

Da li je scijentologija kršćanska denominacija ili kult?

Kakva je razlika između religije i duhovnosti?

Zašto postoji toliko mnogo religija? Da li sve religije vode do Boga?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Kultovima i religiji