Šta je jainizam?


Pitanje: Šta je jainizam?

Odgovor:
Jainizam je nastao u 6. vijeku, kao pokret reformacije unutar hinduizma. On se zasniva na učenjima svog osnivača, Mahavire. Vjerujući da je život samoodricanja put do postizanja “prosvjetljenja”, Mahavira je lutao gol i nijem Indijom 12 godina, trpeći teškoće i zlostavljanje. Nakon toga je zadobio učenike, propovijedajući svoju novootkrivenu vjeru. On je se žestoko protivio zamisli o priznavanju i slavljenju nekog vrhovnog bića. Iako je poricao da bilo koji Bog ili bogovi postoje da bi se slavili, Mahaviru su, kao i ostale religijske vođe, njegovi kasniji sljedbenici obožavali kao božanstvo. Nazvan je 24. Tirthankarom, zadnjim i najvećim od svih bića spasitelja. Prema jainskim spisima, Mahavira je sišao sa neba, sam ne počinivši nijedan grijeh, a kroz meditaciju se oslobodio svih zemaljskih želja.

Jainizam je religija ekstremnog legalizma, jer se sopstveno spasenje zadobija samo putem asketizma (strogim samoodricanjem). U njemu ne postoji sloboda, već samo pravila, prvenstveno Pet velikih zavjeta, odricanje od: 1) ubijanja živih stvari, (2) laganja, (3) pohlepe, (4) seksualnog zadovoljstva i (5) vezanosti za svjetovno. Žene moraju da se u potpunosti izbjegavaju jer se smatra da su one uzrok svih vrsta zla.

Kao i sve lažne religije, jainizam nije u skladu sa biblijskim kršćanstvom. Prvo, Biblija osuđuje obožavanje bilo kog boga osim Jehove, istinskog i živog Boga. “Ja sam Gospod, Bog tvoj... Nemoj imati drugih bogova uz mene.” (Izlazak 20:2,3) “Ja sam Gospod, nema drugoga, nema drugoga boga osim mene.” (Izaija 45:5) Mahavira nikako nije bio bog, nego čovjek. Kao i svi ljudi, on se rodio, griješio je i umro. On nije dostigao bezgrešno savršenstvo. Samo jedan čovjek je živio savršeno, Gospod Isus Krist, “koji je u svemu iskušan kao i mi, osim grijeha” (Hebrejima 4:15).

Drugo, Biblija jasno kaže da slijeđenje zakona i naučavanja, čak i onih koji dolaze od istinskog i živog Boga, nikad neće dovesti do pravednosti koja se zahtijeva za spasenje. “Jer se djelima zakona neće opravdati ni jedan čovjek.” (Galaćanima 2:16) Ona naučava da se spasenje dobija milošću vjerom u prolivenu krv Isusa Krista (Efežanima 2:8-9), koji je pribio naše grijehe na križ, tako da mi možemo da nosimo Njegovu pravednost. “Njega, koji nije poznao grijeha, učini za nas grijehom, da mi postanemo pravda Božja u njemu.” (2. Koriinćanima 5:21) Isus olakšava terete ljudima, dok ih jainizam samo dodaje.

Najzad, dva od “velikih zavjeta” jainizma su u direktnoj suprotnosti sa otkrivenom Božijom Riječju. Dok je izbjegavanje pohlepe, laganja i vezivanja sa svjetovnim pohvalno, izbjegavanje seksualnog zadovoljstva, ako bi otišlo u krajnost, bi dovelo do kraja čovječanstva. Kako bi se obezbijedio nastavak generacija ljudi na zemlji, Bog nam je dao dar seksualnog nagona. Unutar ograničenja svetog braka, seksualni nagon nalazi svoje potpuno ispunjenje, a budućnost naše vrste je osigurana (Postanak 1:28, 2:24, 9:1). Uz to, jedno od načela jainizma je ahimsa, zabrana oduzimanja bilo koje vrste života. To se direktno suprotstavlja i Starom i Novom zavjetu, gdje Bog čovječanstvu daje životinje za hranu (Levitski zakonik 11 i Djela 10).

Kao i sve lažne religije, jainizam je još jedna laž Sotone, čija je želja da nas zarobi u sistem koji usredsređuje našu pažnju na nas same, okrećući naše misli i duh ka unutra, u pokušaju da samoodricanjem i držanjem pravila učinimo sebe vrijednima. Isus nam zapovijeda da umremo sebi, da živimo za Njega i kroz Njega, za druge. Neuspjeh jainizma da napreduje mnogo dalje od određenih područja Indije govori o činjenici da on ne ispunjava sveopšte ljudske potrebe. To je sasvim suprotno od Isusa Krista, čiji je uticaj sveobuhvatan.English
Vrati se na bosansku stranu
Šta je jainizam?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga