settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Watchtower Bible and Tract Society (Društvo za izdavanje traktata i Bibilje “Kula stražara”)?

Odgovor


Watchtower Bible and Tract Society je organizacija kojom upravljaju vođe Jehovinih svjedoka. Osnovana je 1886. i trenutno je stacionirana u Brooklynu, u New Yorku. Ona posjeduje izuzetnu kontrolu nad svojim članovima i to ide tako daleko da je proizvela sopstveni prevod Biblije, koji se naziva New World Translation (Prevod novog svijeta). Ovo društvo je promijenilo nekoliko predsjednika otkako se osnovalo, i postavilo se kao glavni suparnik evanđeoskog kršćanstva. Dok tvrde da su jedini legitimni sljedbenici Boga Jehove, sljedbenici ovog društva poriču i čak se suprotstavljaju nekolicini osnovnih doktrina historijske kršćanske vjere.

Da počnemo s tim da pripadnici organizacije Watchtower (Kula stražara) griješe u jednom od najvažnijih od svih religijskih pitanja: Ko je Isus Krist? Kula stražara naučava da je On ustvari prvo stvorenje Boga Jehove, a ne utjelovljeni Bog, kako Biblija jasno uči (Titu 2:13; Kološanima 2:9). Time oni vide Krista kao stvorenje, umjesto da prepoznaju Njegovo pravo mjesto Stvoritelja svih bića (Kološanima 1:16-17; Ivan 1:1-3). Ponovili su grešku arianizma, koji je bio osuđen kao hereza od strane kršćanske crkve na Nicejskom saboru i koji se lako može opovrgnuti ispravnim čitanjem Pisma.

Od svog osnivanja, Kula stražara je poricala biblijsko učenje trojedinog Boga (jedno Biće koje postoji u tri jednake, vječne Osobe) i kaže da je Bog kršćanstva sotonski falsifikat. Charles Taze Russell, osnivač Jehovinih svjedoka i bivši predsjednik društva, je čak uputio na kršćanski koncept Boga kao na “samog đavola”. Bog Kule stražara nije biblijski Bog i stoga nije u stanju da spasi ljude od njihovih grijeha.

U pokušaju da opravdaju svoje doktrine biblijskom egzegezom, ovo društvo je proizvelo sopstveni prevod Pisma 1961. Ovaj prevod, znan kao New World Translation (Prevod novog svijeta), Jehovini svjedoci smatraju jedinim vjerodostojnim prevodom biblijskog teksta. On je jedinstven po tome da je prvi međunarodni, sistematski napor da se napravi potpuna verzija Biblije, uređena i prerađena za posebnu svrhu koja će odgovarati doktrini jedne grupe. Grčki stručnjaci iz cijelog teološkog spektra su ga iznova i iznova kritikovali kao netačnu obradu ključnih biblijskih odlomaka.

Pokojni Dr. Bruce Metzger, bivši profesor novozavjetnog jezika na Princeton Theological Seminary i autor nekoliko hvaljenih knjiga o tekstualnom kriticizmu, je tvrdio: “Jehovini svjedoci su svojim prevodima Novog zavjeta pripojili nekoliko sasvim pogrešnih tumačenja grčkog jezika”. Dr. Robert Countess, koji je dovršio svoju doktorsku disertaciju na New World Translation, kaže da je prevod Kule stražara “vrlo neuspješan u čuvanju doktrinalnog shvatanja od uticaja pravog prevoda. Na njega mora da se gleda kao na radikalno pristrasno djelo. U nekim tačkama je to zapravo nepošteno”.

Sljedeći razlo da se odbiju tvrdnje Kule stražara je njihova duga historija lažnih proroštava. Ovo društvo je u nebrojenim prilikama predvidjela kraj svijeta, sa najskorijim datumima u 1946., 1950. i 1975. godini. Njihova lažna predviđanja su očite laži, s obzirom na njihovu tvrdnju da su “istinski proročki Božiji glasnik na zemlji u ovom vremenu”. Njihova historija lažnih proroštava stoji u potpunoj suprotnosti standardu za istinskog proroka: “Ako se ono, što prorok govori u ime moje, ne zbude i ne ispuni, to je riječ, koje nije rekao Gospod. Drsko ju je izgovorio prorok. Ništa ga se ne boj!” (Ponovljeni zakon 18:22).

Štaviše, Kula stražara zabranjuje vojnu službu, slavljenje praznika i pozdravljanje nacionalne zastave. Poticaj za ova ograničenja imaju korijen u lažnoj tvrdnji da su oni ekskluzivno organizovana skupina Jehovinog naroda. Kula stražara vidi ovu praksu kao Sotonino oruđe da vodi ljude od Jehove. Društvo vidi cijeli “svjetski sistem” (bilo koje djelo koje nije povezano sa Kulom stražara) kao povezanost sa Sotonom i zato je sve ovo nedopustivo. To uključuje i transfuziju krvi, za koju oni pogrešno vjeruju da je Pismo zabranjuje. Oni tvrde da ona “može da ima za posljedicu trenutni i veoma kratkoročni produžetak života, ali po cijenu vječnog, za posvećenog kršćanina”. Ovo društvo pogrešno shvata da se biblijska zabrana da se jede krv (Postanak 9:4; Djela 15:28-29) širi skroz do savremene prakse transfuzije, što je ograničenje koje je koštalo mnoge Jehovine svjedoke života, kao i čak njihove djece.

Uprkos ponavljanim lažnim proroštvima, kultna izolacija sopstvenog naroda i nedopustivo pogrešnom prevodu Biblije kako bi se opravdala sopstvena teologija, Watchtower Bible and Tract Society nastavlja da zadobija bezazlene obraćenike svake godine. Posao biblijski vjernih kršćana je da budu spremni da opovrgnu ove greške zdravom doktrinom (Titu 1:9). Kako nam Juda kaže, mi moramo “da se borimo za vjeru, koja je jedanput zauvijek predana svetima” (Juda 3).EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je Watchtower Bible and Tract Society (Društvo za izdavanje traktata i Bibilje “Kula stražara”)?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries