settings icon
share icon
Pitanje

Ja sam mormon, zašto bi trebalo da uzmem u obzir to da postanem kršćanin?

Odgovor


Bilo ko iz bilo koje religije – ili van nje – ko pita: “Zašto bi trebalo da uzmem u obzir to da postanem kršćanin?” bi trebalo da uzme u obzir ono što kršćanstvo tvrdi. Ako mormon postavi to pitanje, osnovno područje koje treba istražiti je razlika između načela biblijskog kršćanstva i filozofije Svetaca zadnjih dana. Ako je Biblija Riječ Božija (i Joseph Smith i Brigham Young ovo vjeruju), onda bi temeljna vjerovanja mormonizma i Svetaca zadnjih dana (ako su ona vjerodostojna) trebalo da budu dosljedna onome što ona naučava. Međutim, tu postoje nedosljednosti, a mi ćemo pogledati četiri područja u kojima postoji nesklad između mormonizma i Biblije.

1) Mormon koji razmišlja o tome da postane kršćanin bi trebalo da razumije da mormonizam naučava ovisnost o vanbiblijskim izvorima. Biblija nas uči da je ona dovoljna za uputstva u kršćanskom životu (2. Timoteju 3:16) i da je Bog posebno prokleo svakoga ko tvrdi da ima autoritet da nadoda onome što je Bog već otkrio u njoj. Drugim riječima, On je proglasio da je Njegovo pisano otkrivenje dovršeno (Otkrivenje 22:18–19). Stoga, ne postoji razlog za to da Bog još piše. Bog koji bi napisao svoju Knjigu, rekao da je dovršena, a onda kasnije shvatio da je nešto zaboravio ili da nije isplanirao sve za budućnost, ili da nije znao dovoljno onda kada je prvi put napisao, ne bi bio Bog Biblije. Ipak, mormonizam naučava da je Biblija samo jedna od četiri izvora sa autoritetom, a da su druga tri Mormonova knjiga, Nauk i savezi i Dragocjeni biser. Ove tri knjige je napisao jedan jedini čovjek koji je izjavio da su nadahnute Bogom, uprkos tome što su u suprotnosti sa Biblijom, prvim i jedinim zaista nadahnutim tekstom. Pripajati dodatni materijal Pismu i nazivati ga nadahnutim znači protivrječiti Bogu.

2) Mormon koji razmišlja o tome da postane kršćanin bi trebalo da razumije da mormonizam promoviše manjeg boga. On naučava da Bog nije oduvijek bio Vrhovno biće univerzuma (Mormonska doktrina, 321. strana) nego da je zadobio taj status pravednim življenjem (Učenje proroka Josepha Smitha, 345. strana). Ipak, ko definiše pravednost? Taj standard može doći samo od Boga samog. Dakle, učenje da je Bog postao Bog time što je ispunio unaprijed određeno mjerilo koje potiče od Boga je kontradikcija. Uz to, bog koji nije vječan i samodovoljan nije Bog Biblije. Ona naučava da je On vječno samopostojeći (Ponovljeni zakon 33:27; Psalam 90:2; 1. Timoteju 1:17) i da nije stvoren, nego da je Stvoritelj (Postanak 1; Psalam 24:1; Izaija 37:16; Kološanima 1:17–18).

3) Mormon koji razmišlja o tome da postane kršćanin bi trebalo da razumije da mormonizam ima pretjerano visok pogled na čovječanstvo, što u potpunosti protivrječi biblijskom naučavanju. Mormonizam naučava da bilo koji čovjek također može da postane bog (Učenje proroka Josepha Smitha, 345.–354. strana; Nauk i savezi, 132:20). Ipak, Biblija iznova i iznova tvrdi da smo mi sami po sebi grešni (Jeremija 17:9; Rimljani 3:10–23; 8:7) i da je samo Bog Bog (1. Samuelova 2:2; Izaija 44:6, 8; 46:9). Izaija 43:10 bilježi same Njegove riječi: “Prije mene nije bilo boga, niti će ga poslije mene biti”. To da mormonizam može da tvrdi da će ljudi postati bogovi pred tako obimnim biblijskim dokazima, je svjedočanstvo dubine ljudske želje da prisvoji Božije mjesto, želje koja je bila rođena u Sotoninom srcu (Izaija 14:14) i koja je, njegovim posredstvom, prešla na Adama i Evu u Edenskom vrtu (Postanak 3:5). Ta želja da se Božiji prijesto uzurpira – ili da se dijeli – kaarkteriše sve čiji je otac đavo, uključujući i Antikrista, koji će djelovati iz iste želje u posljednjim vremenima (2. Solunjanima 2:3–4). Kroz historiju su se mnoge lažne religije poigravale sa istom željom da budu Bog. Ali On izjavljuje da nema Boga osim Njega, a mi se ne usuđujemo da mu protivrječimo.

4) Mormon koji razmišlja o tome da postane kršćanin bi trebalo da razumije da mormonizam naučava da smo mi u stanju da steknemo sopstveno spasenje, što je u suprotnosti sa Pismom (Članci o vjeri, 92. strana; 2. Nefi 25:23). Iako ćemo sigurno živjeti drugačije radi svoje vjere, nisu naša djela ta koja nas spašavaju, nego samo Božija milost kroz vjeru koju nam On daje kao besplatan dar (Efežanima 2:4–10). To je jednostavno zato što Bog prihvata samo svoju sopstvenu savršenu pravednost. Krist je umro na križu da zamijeni svoju savršenost za naš grijeh (2. Korinćanima 5:21). Mi možemo biti učinjeni svetim u Božijim očima samo vjerom u Krista (1. Korinćanima 1:2).

Na kraju, vjera u lažnog Krista vodi u lažno spasenje. Bilo koje spasenje koje je “zarađeno” je lažno (Rimljanima 3:20–28). Mi jednostavno ne možemo biti dostojni spasenja sopstvenim zaslugama. Ako ne možemo vjerovati Božijoj Riječi, onda nemamo osnove da ikako vjerujemo. Ako možemo vjerovati Božijoj Riječi, onda moramo shvatiti da je Ona dosljedna i vjerodostojna. Ako Bog ne može ili nije očuvao svoju Riječ istinitom, onda On ne može biti Bog. Razlika između mormonizma i kršćanstva je ta da kršćanstvo objavljuje Boga koji je vječno samopostojeći, koji je postavio savršen i sveti standard po kojem ne možemo da živimo i koji je, onda, iz svoje velike ljubavi, platio cijenu za naš grijeh time što je poslao svog Sina da umre za nas na križu.

Ako ste spremni da povjerujete u potpuno dovoljnu žrtvu Isusa Krista, možete izgovoriti sljedeće riječi Bogu: “Bože Oče, znam da sam grešnik i da zaslužujem tvoj gnjev. Priznajem i vjerujem da je Isus jedini Spasitelj. Samo u Njega vjerujem za svoje spasenje. Bože Oče, molim te oprosti mi, očisti me i promijeni. Hvala ti za tvoju predivnu milost i ljubav!”EnglishVrati se na bosansku stranu

Ja sam mormon, zašto bi trebalo da uzmem u obzir to da postanem kršćanin?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries