settings icon
share icon
Pitanje

Ja sam Jehovin svjedok; zašto bih uzeo u obzir da postanem kršćanin?

Odgovor


Možda je najvažnija zajednička tačka između evanđeoskih kršćana i Jehovinih svjedoka naša vjera u Bibliju kao krajnji autoritet nadahnut od Boga, vezano za stvari koje se tiču Njega i Njegovih očekivanja od nas. Iako možda drugačije razumijemo neke od tih stvari, Jehovine svjedoke treba zaista pohvaliti za njihovu ovisnost o Svetom Pismu i marljivost u proučavanju istog, kako bi znali Boga i Njegovu volju. Kao Berejci, trebalo bi da budemo mudri u istraživanju svih stvari u životu u svjetlu Pisma. U tu svrhu, proučićemo stihove iz prevoda Novi svijet (verzija Biblije koju je izdalo njihovo društvo Kula stražara), kako bismo razjasnili neke uobičajene nedoumice.

Božije ime

Kršćani su dobili to ime po tome što su sljedbenici Isusa Krista i oni koji ga slave, najprije nazvani tako u Antiohiji, tokom Pavlove službe (Djela 11:26). On je više puta razjasnio da biti kršćanin znači biti svjedok ljudima vezano za osobu Krista, biti svjedok onome što je On govorio i činio. Jehovini svjedoci, sa druge strane, vjeruju da naše obožavanje isključivo treba da bude fokusirano na Boga Oca (koji se nekad u Bibliji naziva “Jehova”). Ime Jehova, međutim, je bilo hibridno ime koje su stvorili kršćani, dodajući samoglasnike tetragramatonu “YHWH”, što je bio izvorni oblik onoga što danas znamo kao “Jahve” na hebrejskom i “Jehova” na grčkom. Evanđeoski kršćani vjeruju da je Isus Bog u svoj svojoj punini, jednak u božanstvu, ali sa razičitom ulogom od Boga Oca. Oni shvataju da je jedno od imena Boga Oca Jehova; međutim, postoje mnoga druga imena i nazivi koje Pismo koristi, koja se odnose na Njega.

Jehovini svjedoci vjeruju da je Isus arhanđeo Mihael i kategorički poriču Njegovo božanstvo. Kako ćemo vidjeti, ako gledamo na Isusa kao na bilo koga osim na Boga, mnogi stihovi predstavljaju očitu kontradiktornost. Međutim, mi znamo da je Božija Riječ nepromjenljiva i da ne može biti u suprotnosti sama sa sobom. Stoga moramo razumjeti njenu istinu na način koji je dosljedan i vjeran Njegovom otkrivenju. Zapazićete da isti ovi stihovi nisu kontradiktorni ako shvatamo da je Isus Bog Sin – Božija punina u ljudskom obliku – koji se odrekao svojih prava kako bi bio sluga koji strada i žrtva za naše grijehe. (Svi stihovi su citirani direktno iz prevoda Novog svijeta Jehovinih svjedoka. Naglašenost pojedinih riječi je dodana.)

Božija slava

(Stihovi vezano za Boga Oca)

Izaija 42:8: “Ja sam Jehova, to je ime moje. Slavu svoju ne dajem drugome, hvalu svoju ne dajem likovima rezbarenim.”

Izaija 48:11: “Slavu svoju ne dajem nikome drugom.”

(Stihovi vezano za Isusa)

Ivan 8:54: “Otac je moj, koji me slavi, za kojega vi kažete, da je VAŠ Bog.”

Ivan 16:14: “On će me proslaviti…”

Ivan 17:1: “Oče, dođe čas, proslavi Sina svojega…”

Ivan 17:5: “A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo.”

Filipljanima 2:10: “Da se u Isusovo ime pokloni svako koljeno onih, koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom”

Hebrejima 5:5: “Tako i Krist ne proslavi sam sebe, da bude veliki svećenik, nego onaj, koji mu reče: ‘Ti si Sin moj, ja sam danas postao otac tvoj.”

Spasitelj

(O Ocu)

Izaija 43:3: “Jer sam ja Jehova, tvoj Bog, Svetac Izraelov, tvoj Spasitelj.”

Izaija 43:11: “Ja sam Jehova i osim mene nema Spasitelja.”

Izaija 45:21: “Nisam li ja, Jehova? Nema drugoga Boga do mene; Boga pravednog i Spasitelja, osim mene nema.”

(O Isusu)

Luka 2:11: “…jer vam se rodi Spasitelj, Krist i Gospod”

Djela 13:23: “Od njegovog roda podiže Bog po obećanju Izraelu Spasitelja Isusa.”

Titu 1:4: “...milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Spasitelja našega.”

U čije ime treba da vjerujemo?

(rečeno o Isusu ili je Isus rekao)

Ivan 14:12: “Zaista, zaista, kažem VAM: Tko vjeruje u mene, djela, koja ja činim, i on će činiti…”

Djela 4:12: “Jer nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo.”

Djela 26:18: “…i baštinu mešu svetima po vjeri u mene.”

Otkrivenje 2:13: “Znam, gdje stanuješ, gdje je prijestolje sotonino; i držiš ime moje, i nisi se odrekao vjere u mene…”

Ivan 20:28: “Odgovori mu Toma: Gospod moj i Bog moj!” Isus mu reče: Reče mu Isus: Budući da si me vidio, povjerovao si.”

Ivan 20:31: “A ova su zapisana, da VJERUJETE, da Isus jest Krist, Sin Božji, i da vjerujući IMATE život u ime njegovo.”

Djela 2:38: “Petar im reče: Pokajte se, i svaki od VAS neka se krsti u ime Isusa Krista…”

1. Ivanova 3:23: “A ovo je zapovijed njegova, da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista…”

Stvoren ili Stvoritelj?

Jehovini svjedoci naučavaju da je Jehova stvorio Isusa kao jednog anđela i da je on onda stvorio sve ostalo. Šta kaže Pismo?

(O Ocu)

Izaija 66:2: “Jer je sve to ruka moja napravila, tako je sve to postalo.”

Izaija 44:24: “Ja Jehova činim sve, razapeh nebo sam...”

(O Isusu)

Ivan 1:3: “Sve je postalo preko njega i bez njega nije postalo ništa.” Ako je sve postalo kroz Isusa, On nije mogao da bude stvoren, jer bi onda i on bio uključen u “sve”.

Status, imena i nazivi Isusa i Jehove

Izaija 9:6: “Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade. Vlast počiva na plećima njegovim, ‘Savjetnik divni’ glasi ime njegovo. ‘Jaki Bog’, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira’.

Otkrivenje 1:8: “’Ja sam Alfa i Omega’, govori Jehova Bog, ‘koji jeste, koji bijaše i koji dolazi, Svemogući.’”

Otkrivenje 1:17-18: “…Ja sam prvi i posljednji, i živi, i bio sam mrtav i evo živim u vijeke vjekova, i imam ključeve od smrti i podzemlja.”

Otkrivenje 2:8: “Ovako govori prvi i posljednji, koji je bio mrtav i oživio!”

Otkrivenje 22:12-16: “Evo, dolazim brzo, i plaća moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovim. Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, početak i svršetak... Ja, Isus, poslah anđela svojega, da vam ovo posvjedoči u crkvama. Jas am korijen i rod Davidov, sjajna zvijezda danica.”

Otkrivenje 21:6-7: “Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode života zabadava. Tko pobijedi, ovo će baštiniti, i bit ću mu Bog, i on će biti moj sin.” Ako je Jehova Alfa i Omega (prvo i posljednje grčko slovo), onda se “prvi i posljednji” mora odnositi na Njega, kako tvrde Jehovini svjedoci. Ali kada je Jehova bio mrtav? Jedini “prvi i posljednji” koji je umro i oživio je Isus.

Hebrejima 1:13: “A kojemu od anđela reče kad: ‘Sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim’?”

Istina i jedinstvo

Isusova zamjenska pomirnica je bila prihvaćena samo iz jednog razloga: Bog prihvata samo svoju sopstvenu pravednost. Pravednost čovjeka ili anđela nije dovoljna. Ona ne može da zadovolji sveti i savršeni standard Božijeg pravednog zakona. Isus je bio jedina pogodna žrtva jer je bio Božija pravednost, a kako Njegov zakon zahtijeva prolivanje krvi, Isus je došao u tijelu, tako da može da bude otkup za sve koji vjeruju u Njegovo ime.

Zapazite da ako shvatimo da je Isus Bog koji se utjelovio, onda svi navedeni stihovi mogu da se uzmu kao istiniti i međusobno dosljedni u svojim tvrdnjama. Također se mogu jasno razumjeti, kako su i napisani. Međutim, ako pokušavamo da nagovijestimo da je Isus nešto manje od Boga – Mihael ili arhanđeo – onda se ovi stihovi međusobno isključuju i ne mogu biti istiniti, ako se uzmu u svom prirodnom kontekstu. Prema tome, istina Božije Riječi iziskuje da moramo doći do drugačijeg shvatanja, gdje je svo Pismo ujedinjeno, povezano, međuzavisno, nepogrešivo i istinito. Ta ujedinjena istina može da se nađe samo u jednoj osobi i božanstvu Isusa Krista. Neka vidimo tu istinu otkrivenu u Pismu takvu kakva jeste, ne kako bismo mi sami voljeli da ona bude, i neka Bog primi svu slavu.

Ako imate bilo kakva pitanja o Isusu kao utjelovljenom Bogu, molimo vas da nas pitate. Ako ste spremni da povjerujete u ovog Boga koji je utjelovljeni Isus, možete mu izreći sljedeće riječi: “Bože Oče, znam da sam grešnik i da zaslužujem tvoj gnjev. Shvatam i vjerujem da je Isus jedini Spasitelj i da samo time što je Bog može to da bude. Stavljam svoju vjeru samo u Njega, da me spasi. Bože Oče, molim te oprosti mi, očisti me i promijeni. Hvala ti za tvoju predivnu ljubav i milost!”EnglishVrati se na bosansku stranu

Ja sam Jehovin svjedok; zašto bih uzeo u obzir da postanem kršćanin?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries