Da li bi kršćanin trebalo da potraži odgovor u horoskopu?


Pitanje: Da li bi kršćanin trebalo da potraži odgovor u horoskopu?

Odgovor:
Svrha horoskopa je da se dobije uvid u karakter neke osobe i predskaže budućnost. Osnovno vjerovanje astrologije je da planete i zvijezde vrše uticaj na naše živote. Oni sa posebnim znanjem – astrolozi – mogu da predvide događaje u nečijem životu. Uznemirujuće je to da većina novina ima kolumnu sa horoskopom, a čak više uznemiruje to da ih mnogi kršćani čitaju.

Biblija izričito zabranjuje predviđanje, vračanje i prizivanje mrtvih (Ponovljeni zakon 18:10-14). Božiji ljudi treba da gledaju samo na Boga (Ponovljeni zakon 18:15). Bilo koji drugi izvor vođstva, informacije ili otkrivenja treba da se u potpunosti odbaci (vidi također Djela 16:16-18). Biblija ukazuje na Isusa Krista kao jedini ispravan fokus vjere (Djela 4:12; Hebrejima 12:2). Naša vjera je samo u Boga i znamo da će On upraviti naše puteve (Izreke 3:5-6). Vjera u bilo šta osim u Njega je pogrešno usmjerena.

Astrologija se, onda, suprostavlja biblijskom naučavanju na najmanje dva načina: ona zagovara vjeru u nešto drugo osim Boga i oblik je vračanja. Mi ne možemo odrediti Božiju volju za naše živote horoskopom. Kao kršćani, treba da čitamo Bibliju i molimo se Bogu kako bismo zadobili mudrost i vođstvo. Traženje odgovora u horoskopu je kršenje Božijeg načina komuniciranja sa Njegovom djecom. Mi čvrsto vjerujemo da kršćani teba da odbiju isti.English
Vrati se na bosansku stranu
Da li bi kršćanin trebalo da potraži odgovor u horoskopu?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga