settings icon
share icon
Pitanje

Šta je islam i u šta vjeruju muslimani?

Odgovor


Islamska religija je nastala početkom 7. vijeka. Njen osnivač Muhamed je tvrdio da ga je posjetio anđeo Gabriel. Tokom tih posjeta koje su trajale 23 godine, sve do Muhamedove smrti, anđeo mu je navodno otkrivao Božije riječi (Bog se na arapskom kaže “Alah”, što su preuzeli i ostali muslimani). Otkrivenja koja su diktirana Muhamedu su sakupljena u Kur‘anu, svetoj knjizi islama. Islam naučava da je Kur‘an krajnji autoritet i posljednje Alahovo otkrivenje.

Sljedbenici islama, muslimani, vjeruju da je Kur‘an savršena riječ Božija koja je bila prije početka. Oni odbacuju njegove druge jezičke verzije. Svaki prevod umanjuje vrijednost Kur’ana koji je pisan na arapskom jeziku. To je najvažnija sveta knjiga, dok se drugom po važnosti smatra Sura koju su napisali Muhamedovi saradnici, a u njoj su zapisane njegove izjave, djela i odobrenja.

Ključna vjerovanja islama su da je Alah jedini istiniti Bog i da je Muhamed njegov prorok. Samo ispovijedanjem ovoga, čovjek može da se preobrati u islam. Riječ “musliman” znači “onaj koji se pokorava Alahu”. Islam podrazumijeva da je on jedina prava religija iz koje su nastale druge religije, uključujući judaizam i kršćanstvo.

Muslimani temelje svoje živote na pet stubova islama:

1. svjedočenje: “Nema Boga osim Boga (Alaha), a Muhamed je njegov prorok."
2. molitva: pet puta na dan
3. milostinja: treba je davati siromasima jer sve dolazi od Alaha
4. post: pored redovnog posta, svi muslimani moraju da poste i za vrijeme Ramazana (devetog mjeseca u islamskom kalendaru)
5. hodočašće ili hadž: bar jednom u životu svaki musliman treba da ode u Meku (dvanaestog mjeseca u islamskom kalendaru).

Ovih pet načela koja su okosnica muslimanske poslušnosti, uzimaju se doslovno i vrlo ozbiljno. Od poslušnosti tim načelima zavisi nečiji odlazak u raj.

Upoređujući islam sa kršćanstvom, vidimo da između te dvije religije postoje sličnosti ali i značajne razlike. Islam je monoteistička religija, ali za razliku od kršćanstva odbacuje koncept Trojstva. U njemu su zastupljeni određeni dijelovi Biblije, kao što su Knjige zakona i Evanđelja, ali on odbacuje većinu biblijskih knjiga, smatrajući ih klevetničkim i nenadahnutim od Boga.

Islam uči da je Isus bio samo prorok, a ne Božiji Sin (samo je Alah Bog, pa kako onda može da ima Sina?). Smatra se da je on, iako rođen od djevice, bio stvoren od zemaljskog praha, kao i Adam. Muslimani vjeruju da Isus nije umro na križu, čime poriču jednu od centralnih doktrina kršćanstva.

I na kraju, Islam uči da čovjek odlazi u raj zbog dobrih djela i poslušnosti Kuranu. Biblija, međutim, otkriva da se čovjek ne može mjeriti sa svetim Bogom. Grešnik može da bude spašen vjerom u Krista, samo zbog Božije milosti i ljubavi (Efescima 2:8-9).

Očigledno, obje religije ne mogu da budu istina u isto vrijeme. Najveći prorok je bio ili Isus, ili Muhamed. Božija riječ je ili Biblija, ili Kuran. Spasenje se dobija ili zbog prihvatanja Isusa Krista kao Spasitelja, ili zbog života utemeljenog na pet stubova islama. Ponovićemo još jednom – ne mogu obje religije u isto vrijeme da budu istina. Njihovo razdvajanje po ključnim vjerovanjima određuje i pitanje čovjekove vječnosti.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je islam i u šta vjeruju muslimani?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries