settings icon
share icon
Pitanje

Šta je krislam?

Odgovor


Krislam je pokušaj da se kršćanstvo i islam sjedine. To je počelo u Nigeriji osamdesetih godina prošlog vijeka, a krislamske ideje su se proširile po cijelom svijetu. Osnovni koncept krislama je da su kršćanstvo i islam spojivi, da neko može da bude i kršćanin i musliman u isto vrijeme. To nije stvarna religija samo po sebi, nego prije zamagljivanje razlika između ovo dvoje.

Zagovornici krislama ukazuju na činjenice kao što je ta da je Isus spomenut 25 puta u Kur’anu, ili ta da kršćanstvo i islam imaju slična naučavanja o moralu i etici, ili kao što je potreba za tim da se dvije najveće monoteističke religije ujedine u borbi protiv uspona ateizma i alternativne duhovnosti. Neki gledaju na krislam kao na rješenje za neprekidni konflikt između Zapadnog svijeta, koji je pretežno kršćanski, i Bliskog istoka, koji je pretežno muslimanski.

I dok je neporecivo da postoje neke sličnosti između kršćanstva i islama (i judaizma), krislam u konačnici podbacuje, jer su to dvoje dijametralno suprotni u najvažnijoj temi – identitetu Isusa Krista. Istinsko kršćanstvo objavljuje da je On utjelovljeni Bog. Za kršćane, Kristovo božanstvo je nešto o čemu se ne može pregovarati, jer bez toga, Njegova smrt na križu ne bi bila dovoljna da bude iskupljujuća žrtva za grijehe cijelog svijeta (1. Ivanova 2:2).

Islam nepokolebljivo odbija Kristovo božanstvo. Kur’an objavljuje da je zamisao o tome da je Isus Bog bogohulje (5:17). Vjerovanje u to muslimani smatraju višebožačkom “nečistotom”. Dalje, islam poriče Kristovu smrt na križu (4:157-158). Islam odbija najpresudniju doktrinu kršćanske vjere. Kao rezultat toga, ove dvije religije apsolutno nisu kompatibilne, što krislam čini konceptom koji bi i muslimani i kršćani trebalo da odbiju.EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je krislam?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries