settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Isus jedini put do neba?

Odgovor


“Ja sam u suštini dobra osoba, tako da ću otići u nebo.” “Ok, radim neke loše stvari, ali više dobre, tako da idem u nebo.” “Bog me ne bi poslao u pakao samo zato što ne živim prema Bibliji. Vremena su se promijenila!” “Samo zaista loši ljudi kao što su zlostavljači djece i ubice idu u pakao.”

Ovo su uobičajena načela među većinom ljudi, ali istina je da su to sve laži. Sotona, vladar svijeta, usadio je ove misli u naše glave. On i bilo ko, ko slijedi njegove puteve je neprijatelj Bogu (1.Pt 5:8). Sotona uvijek prikazuje sebe dobrog (2.Korinćanima 11;14), ali on ima kontrolu nad svim umovima koji ne pripadaju Bogu. “Onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja” (2.Korinćanima 4:4).

Laž je vjerovati da Bog ne mari za male grijehe i da je pakao rezervisan za “loše ljude”. Svi grijesi nas odvajaju od Boga, čak i “mala bijela laž”. Svi su sagriješili i niko nije dovoljno dobar da dođe u nebo sam po sebi (Rimljanima 3:23). Dolazak u nebo nije baziran na tome da li naša dobra djela pretežu loša; svi bismo mi izgubili ako bi bilo tako. “A ako je po milosti, nije više po djelima; jer inače milost ne bi više bila milost” (Rimljanima 11:6). Ne možemo učiniti ništa dobro da zaradimo naš put do neba (Titu 3:5).

“Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim” (Matej 7:13). Čak i ako svi žive živote u grijehu i ako vjerovanje u Boga nije popularno, On to neće opavdavati. “U kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među nevjernicima” (Efežanima 2:2).

Kad ga je Bog stvorio, svijet je bio savršen. Sve je bilo dobro. Onda je stvorio Adama i Evu i dao im slobodnu volju, tako da bi imali izbor da li da slijede i poslušaju Boga ili ne. Ali, njih dvoje, prvi ljudi koje je Bog stvorio, su bili kušani od Sotone da ne poslušaju Boga i zgriješili su. To ih je odvojilo (i sve one koji su došli poslije njih, uključujući nas) od toga da budu sposobni da imaju blizak odnos sa Bogom. On je savršen i grijeh ne može biti blizu njega. Kao grešnici, mi ne možemo sami dospjeti tamo. Tako, Bog je napravio put kako bismo mogli biti ujedinjeni sa njim u nebu. “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni” (Ivan 3:16). “Jer je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Iusu, Gospodinu našemu” (Rimljanima 6:23). Isus je bio rođen da bi nas učio putu i umro za naše grijehe, tako da mi ne bismo to morali. Tri dana nakon smrti, ustao je iz groba (Rimljani 4:25), dokazujući da je pobjednik nad smrću. On je premostio provaliju između Boga i čovjeka, tako da možemo imati ličan odnos sa njim, samo ako vjerujemo.

“A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista” (Ivan 17:3). Većina ljudi vjeruje u Boga, čak i Sotona vjeruje. Ali, da bi primili spasenje, moramo se okrenuti Bogu, razviti lični odnos, okrenuti se od naših grijeha i slijediti ga. Moramo vjerovati u Isusa svime što imamo i radimo. “I to pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju – nema razlike” (Rimljanima 3:22). Biblija uči da nema drugog puta kojim bismo se spasili, osim kroz Krista. Isus je rekao u Ivanu 14:6, “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.”

Isus je jedini put spasenja jer je on jedini koji može da plati kaznu za naše grijehe (Rimljanima 6:23). Ni jedna druga religija ne uči dubinu i ozbiljnost grijeha i njegovih posljedica. Ni jedna druga religija ne nudi neograničenu platu za grijeh koju je samo Isus Krist mogao obezbijediti. Ni jedan drugi “osnivač religije” nije bio Bog koji je postao čovjek (Ivan 1:1, 14) – jedini način na koji je bezgranični dug mogao biti plaćen. Isus je morao da bude Bog tako da bi platio naš dug. Morao je da bude čovjek, tako da bi mogao da umre. Spasenje je dostupno samo kroz vjeru u Isusa Krista! “Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti” (Djela 4:12).

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li je Isus jedini put do neba?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries