යාච්ඤාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න


ඇයි යාච්ඤා කළ යුත්තේ?

ස්වාමින්ගේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද? අපි එය යාච්ඤා කළ යුතුද?

පව්කාරයාගේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද?

යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාච්ඤා කිරීම යනු කුමක්ද?

මගේ යාච්ඤා වලට දෙවියන් වහන්සේගෙන් පිළිතුරු ලබා ගන්නේ කෙසේද?

එකම දෙයක් උදෙසා නැවත නැවත යාච්ඤා කිරීම භාරගනු ලැබේද? එසේ නැති නම් එක සැරයක්ද ප්‍රශ්නය උදෙසා යාච්ඤා කළ යුත්තේ?

එක්සත් යාච්ඤාව වැදගත්ද? එක්සත් යාච්ඤාව තනි පුද්ගලයෙකුගේ යාච්ඤාවට වඩා බලවත්ද?

යාච්ඤාව දෙවියන් වහන්සේ සමග සන්නිවේදනය කිරීමක් වන්නේ කෙසේද?

මැදහත්කාරකමේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද?

යාච්ඤාවේ බලය නම් කුමක්ද?

නොනවත්වාම යාච්ඤා කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

යාච්ඤාව සහ නිරාහාරය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය කුමක්ද?

බලසම්පන්න යාච්ඤා ජීවිතයකට ඇති සමහර බාධා මොනවාද?

යාච්ඤාවෙන් ඇවිදීම යනු කුමක්ද? යාච්ඤාවෙන් ඇවිදීම බයිබලය හා සම්බන්ධද?

ආත්මායනන් කරණකොටගෙ යාච්ඤා කිරීම යනු කුමක්?

මම යාච්ඤා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුකුලවමද යන්න නිසැකවම දැන ගන්නේ කෙසේද?

යාච්ඤා කිරීමේ නිසි මාර්ගය කුමක්ද?

නිශ්ශබ්ද යාච්ඤාව බයිබලය හා සම්බන්ධද?

අපි කාටද යාච්ඤා කළ යුත්තේ, පියාණන්ටද, පුත්‍රයානන්ටද, ශුද්ධාත්මයාණන්ටද?

දෙවියන්වහන්සේ යාච්ඤාවට පිළිතුරු දෙන බවට සාක්ෂි තිබේද?

දෙවියන්වහන්සේ යාච්ඤාවට පිළිතුරු දෙන බවට සාක්ෂි තිබේද?

ලෙක්ටියෝ ඩිවීනා නම් කුමක්ද?

ස්වාමීන්ගේ යාච්ඤාවේ ස්තූති දීම ඇතුලත් වී නොමැත්තේ මන්ද? අපගේ සෑම යාච්ඤාවක් තුලින් ස්තූතිවන්ත භාවය විදහා දැක්වීමක් සිදුවිය යුතු නොවේ ද?

පබඵ ඇට මගින් යාච්ඤා කිරීම යනු කුමක් ද? යාච්ඤා කිරීමේ දී පබඵ ඇට භාවිතා කිරීම සුදුසු ද?

ජාබේශ්ගේ යැදුම යනු කුමක්ද?

කන්නලව් කිරීමේ යාච්ඤාව යනු කුමක්ද?

මා හට යාච්ඤාවේ හේවායෙකු වීමට හැකි වන්නේ කෙසේ ද?

ලොම් මිටක් දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියේ තබා යාච්ඤා කිරීම පිලිගත හැකි ද?

යාච්ඤා වංකගිරිය නම් කුමක්ද? යාච්;ා වංකගිරිය දේවවචනාකූලද?

මළවුන් උදෙසා යාච්ඤා කිරීම ගැන බයිබලයේ සදහන් වන්නේ කුමක්ද?

මළවුන්ට යාච්ඤා කිරීම හා ඔවුන් සමග කථාකිරීම ගැන බයිබලයේ සදහන් වන්නේ කුමක්ද?

දිවැසි බලයෙන් යාච්ඤා කිරීම යනු කුමක් ද?

ප්‍රසිද්ධියේ කරන්නාවූ යාච්ඤාව දේව වචනයට අනුකූලද? ප්‍රසිද්ධියේ යාච්ඤා කිරීම සුදුසුද?

අතීශයෙන් සමීප යාච්ඤාව යනු කුමක්ද?

විවිධ යාච්ඤා වර්ග කිනම්ද?

යාච්ඤාවට පිලිතුරු නොලැබීම පිලිබදව කිතුබැතියෙකු ප්‍රතිචාරය දැක්විය යුත්තේ කෙසේද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට යාච්ඤාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න