Изследване на Стария заветСтарият завет е разделен на пет части: Петокнижието (от Битие до Второзаконие), исторически книги (от Исус Навиев до Естер), поетични книги (от Йов до Песен на песните), големите пророци (от Исая до Данаил) и малките пророци (от Осия до Малахия). Старият завет е написан приблизително в интервала от 1400 г. пр. Хр. до 400 г. пр. Хр. Написан е предимно на староеврейски като няколко малки части от него са написани на арамейски (по същество – разновидност на еврейския).

Старият завет се занимава предимно с взаимоотношенията между Бога и народа на Израил. Петокнижието се занимава с възникването на Израил като нация и с това как Бог влиза в заветни взаимоотношения с него. В историческите книги е записана историята на Израил – неговите победи и успехи, както и пораженията и провалите му. Поетичните книги ни дават един по-интимен поглед към взаимоотношенията между Бога и Израил, и към Божия копнеж Израил да се покланя на Него и да Го слуша. Пророческите книги съдържат Божия призив към Исраил да се покае от своето идолопоклонство и изневяра, и да се върне към взаимоотношения на послушание и духовна вярност.

Може би по-добре е да наричаме Стария завет Първият завет. Думата „стар“ носи идеята за „остарял“ или „неуместен“. Това не би могло да е по-далече от истината. Едно изследване на Стария завет е полезно и духовно обогатяващо начинание. По-долу са дадени връзки и резюмета на различните старозаветни книги. Искрено се надяваме, че нашето изследване на Стария завет ще ви е от полза в живота ви с Христос.

Книгата Битие

Книгата Изход

Книгата Левит

Книгата Числа

Книгата Второзаконие

Книгата Исус Навиев

Книгата Съдии

Книгата Рут

Книгата 1 Царе

Книгата 2 Царе

Книгата 3 Царе

Книгата 4 Царе

Книгата 1 Летописи

Книгата 2 Летописи

Книгата Ездра

Книгата Неемия

Книгата Естир

Книгата Йов

Книгата Псалми

Книгата Притчи

Книгата Еклисиаст

Песен на песните

Книгата на пророк Исая

Книгата на пророк Еремия

Книга Плач Еремиев

Книгата на пророк Езекил

Книга на пророк Данаил

Книга на пророк Осия

Книга на пророк Иоил

Книга на пророк Амос

Книга на пророк Авдий

Книгата на пророк Йона

Книгата на пророк Михей

Книгата на пророк Наум

Книгата на пророк Авакум

Книгата на пророк Софоний

Книгата на пророк Агей

Книгата на пророк Захария

Книгата на пророк Малахия


Изследване на Библията

Изследване на Стария завет