settings icon
share icon

Книгата Левит

Автор: Авторът на книгата Левит е Мойсей.

Време на написване: Книгата Левит е написана между 1440 и 1400 г. пр. Хр.

Цел на написване: Тъй като израилтяните са държани в плен в Египет в продължение на 400 години, тяхното разбиране за Бога е било изкривено от политеистичните езичници, египтяните. Целта на книгата Левит е да даде наставления и закони, които да служат за ориентир на един грешен, но въпреки това изкупен народ в отношенията му с един свят Бог. В Левит има наблег на нуждата от лична святост в отговор на един свят Бог. Грехът трябва да бъдат изкупен чрез принасянето на подходящи жертви (глави 8–10). Други теми, включени в книгата, са диетите (чисти и нечисти храни), раждането на деца, както и заболяванията, които са внимателно регулирани (глави 11–15). Глава 16 описва Деня на изкуплението, когато се принася годишната жертва за натрупания грях на народа. Освен това, Божият народ трябва да бъде внимателен в своя личен, морален и социален начин на живот за разлика от действащите тогава практики на околните езически народи (глави 17–22).

Ключови стихове: Левит 1:4, „Да положи ръката си върху главата на животното, определено за всеизгаряне, и ще бъде прието от негово име, за да извърши умилостивение за него.“

Левит 17:11, „Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох, за да правите умилостивение на жертвеника за душите си, защото кръвта е, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.“

Левит 19:18, „Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против онези, които са от народа ти, а да обичаш ближния си, както себе си. Аз съм Господ.“

Резюме: Глави 1–7 изброяват приносите, изисквани от миряни и от свещеници. Глави 8–10 описват освещаването за свещеничество на Аарон и на синовете му. Глави 11–16 съдържат предписания за различни видове нечистоти. Заключителните 10 глави съдържат Божите насоки към Неговия народ за практикуване на свят живот. Установени са различни празници, свързани с поклонението на Господ Бог, свиквани и практикувани според Божите закони. Спазването или пренебрегването на Божите заповеди ще бъдат придружени от благословения или от проклятия (глава 26). Оброците на Господа са включени в глава 27.

Основната тема на Левит е святостта. Божието изискване към Неговия народ за святост се основава на собствения Му свят характер. Друга съответстваща на нея тема е тази за изкуплението. Святостта трябва да бъде поддържана пред Бога, а святост може да бъде постигната само чрез правилното изкупление.

Предобрази: Голяма част от обредните практики на поклонение изобразяват по различни начини личността и делото на нашия Спасител, Господ Исус Христос. Евреи 10 ни казва, че Мойсеевият закон е „само сянката на бъдещите добрини“, под което се разбира, че ежедневните жертви, принасяни от свещениците за греховете на народа, са били образ на върховната Жертва, Исус Христос, която ще бъде принесена веднъж за всички времена за онези, които биха повярвали в Него. Святостта ,придадена временно от Закона, ще бъде заменена един ден от постигнатата абсолютна святост, когато християните заменят греха си за правдата на Христос (2 Коринтяни 5:21).

Практическо приложение: Бог гледа на Своята святост много сериозно. Ние също трябва да правим така. В постмодерната църква е на лице тенденцията да бъде създаван Бог по нашия собствен образ и да му бъдат придавани атрибутите, които ние бихме искали Той да има вместо тези, които Неговото Слово описва. Божията абсолютна святост, Неговото трансцедентално великолепие и Неговата „непристъпна светлина“ (1 Тимотей 6:16) са чужди понятия за много християни. Ние сме призовани да ходим в Светлината и да загърбим тъмнината в живота си, така че да сме угодни пред Него. Един свят Бог не може да толерира нахален, безсрамен грях у Неговите хора и святостта Му изисква от Него да го накаже. Не трябва да дръзваме да бъдем лекомислени спрямо греха или спрямо Божията ненавист към него, нито трябва да го олекотяваме по какъвто и да било начин.

Слава на Бога, че поради смъртта на Исус заради нас, вече няма нужда да се принасят жертвоприношения на животни. Всичко, за което се отнася Левит е заместничеството. Смъртта на животни е наказание заместител за тези, които са съгрешили. По същия начин, но безкрайно по-добре, жертвата на Исус на кръста е заместител за нашите грехове. Сега ние можем да застанем пред един Бог на абсолютна святост без страх, защото Той вижда в нас правдата на Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата Левит
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries