settings icon
share icon

Книга на пророк Авдий

Автор: Авдий стих 1 определя авторът на Книгата на пророк Авдий като пророк Авдий.

Време на написване: Книгата на пророк Авдий вероятно била написана между 848 и 840 г.пр.Хр.

Цел на написването: Авдий, най-кратката книга в Стария Завет, е дълга само 21 стиха. Авдий е Божий пророк, който използва тази възможност, за да заклейми Едом за греховете против Бога и Израил. Едомците са потомци на Исав, а Израилтяните са потомци на неговия брат близнак Яков. Кавгата между братята е повлияла на техните потомци в продължение на над 1000 години. Разделението накарало Едомците да забранят на Израил да прекосява тяхната земя по време на Изхода на Израил от Египет. Греховете на гордост на Едом сега изискват силна дума на наказание от Господа.

Ключови стихове: Авдий стих 4 „Ако и да се издигнеш като орел И поставиш гнездото си между звездите, И от там ще те сваля, казва Господ.“

Авдий стих 12 „Обаче, недей гледа страстно В деня на брата си, В деня на бедствието му; Нито да се радваш на Юдейците В деня на загинването им, И да не говориш надменно в деня на угнетението им.“

Авдий стих 15 „Защото денят Господен е близо против всичките народи; Както си направил, така ще се направи и на тебе; Постъпките ти ще се върнат на главата ти.“

Кратко резюме: Посланието на Авдий е окончателно и сигурно: царството на Едом ще бъде напълно разрушено. Едом е бил арогантен, злорадстващ над Израилявите нещастия и когато вражеските армии атакуват Израил и израилтяните молели за помощ, едомците отказали и избрали да се бият срещу тях, не за тях. Тези грехове на гордост не могат да се подминават повече. Книгата завършва с обещание за изпълнение и избавление за Сион в Последните Дни, когато земята ще бъде възстановена на Божия народ като Той ще царува над тях.

Пророчества: Стих 21 от Книгата на пророк Авдий съдържа пророчество за Христос и Негоната Църква. „21 И избавители ще възлязат в хълма Сион, За да съдят Исавовия хълм; И царството ще бъде на Господа.“ Тези „избавители“ са апостолите на Христос, служителите на словото и специално проповедниците на Евангелието в тези последни дни. Те са наречени „избавители“, не защото те ще постигнат нашето спасение, а защото те проповядват спасение чрез Христовото евангелие и ни показват пътя за постигане на това спасение. Те и Словото, проповядвано от тях, са средствата, чрез които добрата новина за спасението достига до всеки човек. Докато Христос е единственият Спасител, който сам дойде да изкупи спасението и е негов автор, спасителите и разпространителите на евангелието ще са все повече и повече като свидетелство за идването на последните дни.

Практическо приложение: Бог ще победи заради нас, ако Му останем верни. За разлика от едом, ние трябва да искаме да помагаме на другите във времена на нужда. Гордостта е грях. Нямаме нищо заради което да се гордеем, освен Исус Христос и това, което Той е направил за нас.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга на пророк Авдий
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries