settings icon
share icon

Книгата на пророк Исая

Автор: Исая 1:1 разкрива автора на Книгата на пророк Исая като Пророк Исая.

Време на написване: Книгата на пророк Исая била написана между 701 и 681 г.пр.Хр.

Цел на написването: Пророк Исая бил първоначално призован да пророкува на Царството Юда. Юда преминавала през времена на възход и времена на метежи. Юда била застрашена от разрушение от Асирия и Египет, но била спасена поради Божията милост. Исая прогласил послание за покаяние за греховете и очакваното с надежда избавление от Бог в бъдеще.

Ключови стихове: Исая 6:8, „И чух гласа на Господа, който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде за Нас? И казах: Ето ме, изпрати мен.“

Исая 7:14, „Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил, т.е. Бог е с нас.“

Исая 9:6, „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.“

Исая 14:12-13, „Как си паднал от небето, ти, сияйна звезда #на евр.: Хелел, на лат.: Луцифер#, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който тъпчеше народите! А ти казваше в сърцето си: На небесата ще се изкача, над Божиите звезди ще извися престола си и ще седна на планината на събранието в крайния север“

Исая 53:5-6, „Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени. Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път - и ГОСПОД направи да Го постигне беззаконието на всички ни.“

Исая 65:25, „Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като говедото, а храна на змията ще бъде пръстта. Няма да повреждат и няма погубват по целия Ми свят хълм, казва ГОСПОД.“

Кратко резюме: Книгата на пророк Исая разкрива Божието наказание и спасение. Господ е „свят, свят, свят“ (Исая 6:3) и затова Той не може да позволи грехът да остане ненаказан (Исая 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Исая изобразява идващото Божие наказание като „унищожителен огън“ (Исая 1:31; 30:33).

Същевременно Исая разбира, че Бог е Бог на милостта, благодатта и състраданието (Исая 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Народът на Израил (Юда и Израил) е сляп и глух за Божиите заповеди (Исая 6:9-10; 42:7). Юда е сравнена с лозе, което трябва да бъде и ще бъде стъпкано (Исая 5:1-7). Само заради милостта Му и Неговите обещания към Израил Бог няма да позволи Израил или Юда да бъдат напълно разрушени. Той ще донесе възвръщане, прошка и изцеление (Исая 43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Повече отколкото във всяка друга книга от Стария завет Исая набляга на спасението, което ще дойде чрез Месията. Един ден Месията ще управлява чрез правосъдие и правда (Исая 9:7; 32:1). Царуването на Месията ще донесе мир и безопасност на Израил (Исая 11:6-9). Чрез Месията Израил ще бъде светлина за всички народи (Исая 42:6; 55:4-5). Царството на Месията на земята (Исая глави 65-66) е целта, към която е насочена цялата книга на пророк Исая. По времето на царуването на Месията Божията справедливост ще бъде напълно разкрита на света.

Привидно като парадокс Книгата на пророк Исая също представя Месията като някой, който ще страда. Глава 53 от Исая ярко описва страданията на Месия за греховете. Изцеление се постига чрез Неговите рани. Чрез Неговото страдание нашите беззакония са отнети. Това очевидно противоречие е разрешено чрез Личността на Исус Христос. При Своето второ пришествие Исус ще бъде завладяващият и управляващ Цар, Князът на Мира (Исая 9:6).

Пророчества: Както изложихме по-горе, глава 53 от Исая описва идващия Месия и страданията, които Той ще понесе, за да заплати за нашите грехове. В Своята върховна власт Бог нагласил всяка подробност от разпъването на кръста, за да изпълни всяко пророчество от тази глава, както и всички останали месиански пророчества на Стария завет. Образността на глава 53 е мъчителна и пророческа и съдържа пълна картина на Евангелието. Исус е бил презрян и отхвърлен (Исая 53:3; Лука 13:34; Йоан 1:10-11), поразен от Бог (Исая 53:4; Матей 27:46) и пронизан за нашите престъпления (Исая 53:5; Йоан 19:34; 1 Петър 2:24). Чрез Своето страдание Той платил наказанието, което ние заслужаваме и станал за нас най-голямата и идеална жертва (Исая 53:5; Евреи 10:10). Въпреки че Той е бил безгрешен, Бог положи върху Него нашите грехове и ние станахме в Него праведни пред Бога (2 Коринтяни 5:21).

Практическо приложение: Книгата на пророк Исая ни представя нашия Спасител в безупречни подробности. Той е единственият път към небето, единственото средство за получаване на Божията благодат, единственият Път, единствената Истина и единственият Живот (Йоан 14:6; Деяния 4:12). Като знаем цената, която Христос е платил за нас, как можем да пренебрегнем или да отхвърлим „такова велико спасение“? (Евреи 2:3). Имаме само малко, кратки години на земята, за да дойдем до Христос и да прегърнем спасението, което само Той предлага. Няма втори шанс след смъртта и вечността в ада е много дълго време.

Познавате ли хора, които твърдят, че вярват в Христос, но които са двулични, лицемерни? Това е може би най-доброто обобщение на начина, по който Исая гледа на народа на Израил. Израил има вид на справедливост, но това е била фасада. В Книгата на Исая пророк Исая предизвиква Израил да се подчини на Бог с цялото си сърце, не само външно. Желанието на Исая е било тези, които са чули и прочели думите му, да бъдат убедени да се обърнат от греховността към Бог за прошка и изцеление.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата на пророк Исая
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries