settings icon
share icon

Книгата на пророк Езекил

Автор: Пророк Езекил е авторът на книгата (Езекил 1:3). Той е бил съвременник на Еремия и Данаил.

Дата на написването: Книгата на пророк Езекил вероятно е написана между 593 и 565 г.пр.Хр. по време на Вавилонския плен на евреите.

Цел на написването: Езекил служел на хората от своето поколение, които били извънредно грешни и напълно безнадеждни. Посредством своето проческо служение той се опитал да ги доведе до непосредствено разкаяние и до увереност в далечното бъдеще. Той проповядвал, че: (1) Бог работи чрез своите посланици; (2) Дори в упадък и отчаяние Божият народ трябва да се осланя на Божията суверенна воля; (3) Божията дума никога не изневерява; (4) Бог присъства и може да му се покланяме навсякъде; (5) Хората трябва да се подчиняват на Бог, ако очакват да получат благословение; и (6) Божието Царство ще дойде.

Ключови стихове: Езекил 2:3-6 И рече ми: Сине човешки, аз те изпращам при израилтяните, при бунтовни люде, които въстанаха против Мене; те и бащите им са престъпвали Моите думи дори до тоя днешен ден. Тия чада, при които те изпращам, са безочливи и коравосърдечни; а ти да им думаш: Така казва Господ Иеова. послушали или непослушали, (защото е бунтовен дом), пак те ще познаят, че е имало пророк всред тях. И ти, сине човешки, да се не плашиш от тях, и от думите им да се не убоиш, ако и да има тръни и бодили около тебе, и да живееш между скорпии; да се не убоиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом

Езекил 18:4 Ето, всичките души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре

Езекил 28:12-14 Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни; със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш; и Аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм; ти ходеше всред огнени камъни

Езекил 33:11 Речи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища; защо да умрете, доме Израилев?

Езекил 48:35 Окръжността да бъде осемнадесет хиляди тръстики; и от оня ден името на града ще бъде Иеовашама, т.е. ГОСПОД е там.

Кратко резюме: Как можете да се справите с отклонил се от правия път свят? Езекил, предопределен да започне служението на живота си като свещенослужител на 30-годишна възраст, бил откъснат от родната земя и изпратен във Вавилон на 25-годишна възраст. В продължение на пет години той чезнел в отчаяние. Когато навършил 30 години, пребиваването му във Вавилон било озарено от великолепно видение на Бог Яхве в пълната му слава. Свещенослужителят/пророкът открил, че Бог не е ограничен само до тесните граници на родината на Езекил. Вместо това, Той е универсален Бог, който управлява и контролира хора и народи. Във Вавилон Бог дал Думата си на Езекил за народа. Опитът с неговото повикване преобразило Езекил. Той станал горещо отдаден на Божието Слово. Той осъзнал, че той няма нищо лично, за да помогне на пленниците в тяхното горчиво положение и че може да им даде победа над това. Езекил използвал различни начини да предаде Божието Слово на своя народ. Той използвал изкуство при изобразяването на образа на Ерусалим, символични действия и необичайно поведение, за да привлече внимание. Той си подстригал косата и брадата, за да демонстрира какво би могъл да направи Бог с Ерусалим и неговите жители.

Книгата на Езекил може да бъде разделена на четири части:
Глави 1-24 пророчества за разрушаването на Ерусалим
Глави 25-32: пророчества за Божието наказание върху близките народи
Глава 33: последен призив за покаяние на Израил
Глави 34-48: пророчества за бъдещото възстановяване на Израил

Пророчества: Езекил 34 е главата, където Бог разобличава водачите на Израил като лъжливи пастири заради тяхната лоша грижа за Неговия народ. Вместо да се грижат за овцете на Израил, те се грижели за себе си. Те се хранели добре, били добре облечени и добре обгрижвани от самите хора, над които били поставени да се грижат (Езекил 34:1-3). Обратно, Исус е Добрият Пастир, който положи живота Си за овцете и който ги пази от вълците, които разрушават стадото (Йоан 10:11-12). Стих 4 от глава 34 описва хората, чиито пастири не са се грижили за тях, като слаби, болни, наранени и изгубени. Исус е Великият Лечител, който изцелява нашите духовни рани (Исая 53:5) със Своята смърт на кръста. Той е този, който търси и спасява онези, които са изгубени (Лука 19:10).

Практическо приложение: Книгата на пророк Езекил ни призовава да се присъединим към скорошната и жива среща с Бога на Аврам, Мойсей и пророците. Трябва да бъдем победители или ние ще бъдем победени. Езекил ни предизвиква да: изживеем живот променящ представата за Божията сила, познание, вечно присъствие и святост; да оставим Бог да ни води; да разберем дълбочината на и склонността към злото, която дреме във всяко човешко сърце; да да разпознаем, че Бог държи отговорни своите слуги за предупреждаването на покварените хора за тяхната погибел; да изживеят живи взаимоотношения с Исус Христос, който е казал, че новият завет се намира в Неговата кръв.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата на пророк Езекил
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries