settings icon
share icon

Книгата Неемия

Автор: Авторът на книгата Неемия не е специално назован в нея, но както еврейската,така и християнската традиции приемат, че неин автор е Ездра. Основание за това е фактът, че първоначално книгите Ездра и Неемия са били една книга.

Време на написване: Вероятно книгата Неемия е била написана между 445 и 420 г. пр. Хр.

Цел на написване: Книгата Неемия, една от историческите книги в Библията, продължава историята на завръщането на Израил от Вавилонския плен и възстановяването на храма в Ерусалим.

Ключови стихове: Неемия 1:3, „И те ми казаха: Останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и унижение; и стената на Ерусалим е съборена и портите му са изгорени с огън.“

Неемия 1:11, „Моля Ти се, Господи, да бъде ухото Ти внимателно към молитвата на слугата Ти и към молитвите на слугите Ти, които обичат да се боят от името Ти; и направѝ да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес и му дай да намери милост пред този човек.“

Неемия 6:15–16, „Така стената бе завършена на двадесет и петия ден от месец Елул за петдесет и два дни. И когато чуха това всичките ни неприятели, тогава всички езичници около нас се уплашиха и много се снишиха пред своите очи, защото познаха, че това дело стана от нашия Бог.“

Резюме: Неемия е един от евреите в Персия, когато до него достига мълвата, че храмът в Ерусалим се възстановява. Тогава го обхваща притеснение, знаейки, че градът е без защитна стена. Неемия предлага на Бог да го употреби за да спаси града. Бог отговаря на молитвата му като смекчава сърцето на Персийския цар Артаксеркс и той не само дава своето съгласие, но и всичко необходимо за начинанието.

Въпреки опозицията и обвиненията, стената е построена и устата на враговете затворена. Хората, вдъхновени от Неемия, дават изобилни десятъци от пари, материали, човешка сила и завършват стената за забележителните 52 дни, въпреки противопоставянето. Това обединено усилие обаче е краткотрайно, понеже Ерусалим отстъпва от Бога, когато Неемия го напуска за известно време. Когато се завръща след 12 години, той намира стената здрава, но хората „болни“. Той си поставя задачата да учи хората на морал и е безцеремонен в това. „Изобличих ги, проклех ги, бих неколцина от тях, оскубах им космите и ги заклех в Бога, като казах: Да не давате дъщерите си на синовете им и да не вземате от техните дъщери за синовете си или за себе си.“ (13:25). Той възстановява истинското поклонение чрез молитва и насърчава хората към съживление чрез четене и спазване на Словото на Бога.

Предобрази: Неемия е човек на молитвата и се моли страстно за своя народ (Неемия 1). Неговото ревностно ходатайство за Божиите хора е предобраз на Великият ходатай Исус Христос, който се моли пламенно за хората Си в Своята първосвещеническа молитва в Йоан 17. Както Неемия, така и Исус са изпълнени с изгаряща любов за Божия народ, която изливат в молитва към Бога, застъпвайки се за него пред трона.

Практическо приложение: Неемия учи Израилтяните на уважение и любов към текста на Писанията. Поради любовта си към Бога и желанието си да види Бог почетен и прославен, Неемия води Израилтяните към вяра и покорство каквито Бог толкова дълго е очаквал от тях. По същия начин и християните трябва да обичат и почитат истините на Писанията, да ги запаметяват, да размишляват над тях ден и нощ, да се обръщат към тях за отговор на всяка духовна нужда. Второ Тимотей 3:16 ни казва „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело“. Ако се надяваме да преживеем духовното съживление на Израилтяните (Неемия 8:1–8), трябва да започнем с Божието Слово.

Всеки от нас е длъжен да бъде искрено състрадателен към тези, които са духовно и физически наранени. Да изпитваме състрадание, но въпреки това да не правим нищо за да помогнем, не е обосновано библейски. На моменти може да се наложи да жертваме собственото си удобство за да послужим истински на другите. Трябва изцяло да вярваме в дадена кауза с право сърце преди да отдадем време или средства за нея. Когато позволим на Бог да служи чрез нас, дори невярващите биха познали, че това е Божие дело.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата Неемия
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries