settings icon
share icon

Песен на песните

Автор: Според първи стих Соломон е написал Песен на песните. Песента е една от хиляда и петте, които Соломон е написал (според 3 Царе 4:32). Заглавието „Песен на песните“ изразява суперлатива, т.е. най-хубавата от песните на Соломон.

Време на написване: Най-вероятно Соломон е написал песента през ранните години на царуването си. Следователно песента датира от около 965 г. пр.Хр.

Цел на написването: Песен на песните е лирическа поема, написана, за да възпее достойнствата/добродетелите на любовта между съпруг и съпруга/съпружеската любов. Поемата ясно изобразява брака като замисъл на Бога. Мъжът и жената са предназначени да живеят заедно в рамките на брака, обичащи се взаимно духовно, емоционално и физически.

Книгата се противопоставя на двете крайности: аскетизма (отричането на всякакво удоволствие) и хедонизма (преследването единствено на удоволствие). Бракът, очертан в Песен на песните е образец на грижа, обвързване/посвещаване и наслада.

Ключови стихове: Песен на песните 2:7; 3:5; 8:4 - „Заклевам ви, ерусалимски дъщери, в сърните или в полските кошути, да не възбудите, да не събудите любовта, докато сама не пожелае.“

Песен на песните 5:1 – „Дойдох в градината си, сестро моя, невесто; обрах смирната си с аромата си; изядох медената си пита с меда си; изпих виното си с млякото си. Яжте, приятели! Пийте, изобилно пийте, възлюбени!“

Песен на песните 8:6-7 – „Положй ме като печат на сърцето си, като печат на ръката си - защото любовта е силна като смъртта, ревността е жестока като Шеол; пламъците й са огнени пламъци, като ГОСПОДНИЯ пламък. Дори и много води не могат да угасят любовта, нито порои да я потопят. Ако човек би дал цялото богатство на дома си за любов, съвсем биха го презряли.“

Кратко резюме: Стиховете са под формата на диалог между съпруг (царя) и съпругата му (Суламит). Можем да разделим книгата на три части: годежа (1:1 - 3:5); сватбата (3:6 - 5:1); и развиващия се брак (5:2 - 8:14).

Песента започва преди сватбата докато бъдещата булка копнее да бъде със своя годеник и очаква с нетърпение неговите съкровени ласки. Същевременно тя съветва любовта да бъде оставена да се развива естествено, да следва своя собствен ход на времето. Царят възхвалява красотата на Суламит като преодолява нейните чувства на несигурност от появата си. Суламит сънува, че губи Соломон и го търси из целия град. С помощта на граските стражи тя намира възлюбения си и го прегръща здраво като го отвежда на безопасно място. Като се събужда тя повтаря възгласа си да не се насилва любовта преждевременно.

През брачната нощ съпругът отново възхвалява красотата на съпругата си и със силно символичен език съпругата приканва мъжа си да опита от всичко, което има да му предложи. Те се любят и Бог благославя техния съюз.

Докато бракът им зрее съпругът и съпругата му преминават през трудно време, символизирано в друг сън. Във втория сън Суламит отблъсква съпруга си и той я напуска. Завладяна/изпълнена с/ от вина, тя претърсва града, но този , вместо да й помогнат, градските стражи я бият – символ на нейната наранена съвест. Сънят завършва щастливо с повторното събиране и сдобряване на влюбените.

На края на песента и двамата съпрузи са уверени и сигурни в любовта си, те пеят за трайната природа на истинската любов и копнеят да бъдат във взаимното си присъствие.

Пророчества: Някои тълкуватели на Библията виждат в Песен на песните точно символично представяне на Христос и Неговата Църква. Христос представлява царят, а църквата е представена от Суламит. Както вярваме, че книгата трябва да се разбира буквално като описание на брака, така и има някои елементи, които предназнаменуват Църквата и нейните отношения с нейния цар, Господ Исус. Песен на песните 2:4 описва преживяването на всеки вярващ, който е търсен и доведен от Господ Исус. Намираме се на място с голямо духовно богатство и сме покрити от Неговата любов. Стих 16 от глава 2 казва: „Любимият ми е мой, и аз съм негова; той пасе стадо между кремовете.“. Тук е описана картина не само на сигуността на вярващия в Христос (Евангелието според Йоан 10:28-29), но и на Добрия Пастир, който познава Своите овце – вярващите – и полага живота Си за нас (Евангелието според Йоан 10:11). Поради Него ние повече не сме белязани от петната на греха, премахнати от кръвта Му (Песен на песните 4:7; Посланието на свети апостол Павел до Ефесяните).

Практическо приложение: Нашият свят е объркан поотношение на брака. Преобладаването на развода и модерните опити да се предефинира брака ярко контрастират с Песен на песните. Бракът, казва библейският поет, трябва да бъде празнуван, да му се наслаждаваме и да благоговеем пред него. Книгата предлага някои практични насоки как да заздравим браковете си: 1) Дайте на половинката си вниманието, от което той или тя се нуждае. Дайте си време истински да опознаете вашия другар.

2) Насърчението и похвалата, а не критиките, са жизненоважни за успешните отношения.

3) Радвайте се един на друг. Планирайте някои „бягства“ от ежедневието. Проявете творчество, дори игривост във взаимоотношенията си. Наслаждавайте се на Божия подарък на брачната любов.

4) Направете каквото е необходимо, за да затвърдите отново вашето посвещаване на вашия брачен партньор. Подновете брачните си клетви; работете върху проблемите и не смятайте развода за решение. Господ е предназначил за вас двамата да живеете в дълбоко спокойна, сигурна любов.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Песен на песните
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries