settings icon
share icon

Книгата на пророк Еремия

Автор: Еремия 1:1 разкрива автора на Книгата на пророк Еремия като Пророк Еремия.

Време на написване: Книгата на пророк Еремия била написана между 630 и 580 г.пр.Хр.

Цел на написването: Книгата на пророк Еремия записва последните пророчества за Юда, предупреждения за идващото разрушение, ако народът не се покае. Еремия призовава народът да се обърне отново към Бог. Същевременно Еремия разпознава неизбежността на разрухата на Юда заради неговото неразкаяние за идолопоклоничество и неморалност.

Ключови стихове: Еремия 1:5 „Преди да те образувам в корема, те познах и преди да излезеш от утробата, те осветих; поставих те за пророк на народите.“Jeremiah,

Еремия 17:9, „Сърцето е измамно повече от всичко и е безсилно; кой може да го познае?“ Еремия 29:10-11 „Защото така казва ГОСПОД: Когато се изпълнят седемдесет години за Вавилон, ще ви посетя и ще изпълня над вас благото Си слово да ви върна в това място. Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.“

Еремия 52:12-13, „А в петия месец, на десетия ден от месеца, а годината беше деветнадесетата година на цар Навуходоносор, вавилонския цар, началникът на телохранителите Навузардан, който стоеше пред вавилонския цар, дойде в Ерусалим. И той изгори ГОСПОДНИЯ дом и царската къща, и всичките къщи в Ерусалим; всяка голяма къща изгори с огън.“

Кратко резюме: Книгата на пророк Еремия представлява главно послание за наказанието на Юда за необузданото идолопоклонство (Еремия 7:30-34; 16:10-13; 22:9; 32:29; 44:2-3). След смъртта на цар Йосия, последния праведен цар, народът на Юда почти напълно беше изоставил Бог и Неговите заповеди. Еремия оприличава Юда на проститутка (Еремия 2:20; 3:1-3). Бог е обещал, че най-сурово ще съди идолопоклонството (Левит 26:31-33; Второзаконие 28:49-68) и Еремия предупреждаваше Юда, че Божието наказание наближава. Бог е спасявал Юда от разрушение безброй пъти, но милостта му свършва. Еремия записва завладяването на Юда от цар Навуходоносор и подчиняването му на него (Еремия 24:1). След последвали метежи Бог докарал обратно армиите на Навуходоносор и Вавилон да разрушат и обезлюдат Юда и Ерусалим (Еремия глава 52). Дори и при това най-сурово наказание Бог обещава възстановяване на Юда обратно в земята, която Бог им е дал (Еремия 29:10).

Пророчества: Еремия 23:5-6 представлява пророчество за идващия Месия, Исус Христос. Пророкът Го описва като Издънка от дома на Давид (Еремия 23:5; Матей 1), Царят, който ще царува с мъдрост и правосъдие (Еремия 23:5, Откровение 11:15). Христос ще бъде този, който накрая ще бъде разпознат от Израил като неговия истински Месия и той ще спаси Своите избрани люде (Еремия 23:6; Римляни 11:26).

Практическо приложение: Пророк Еремия трябва да предаде извънредно трудно послание. Еремия обичал Юда, но той обичал много повече Бог. Колкото и болезнено да било за Еремия да предаде посланието за наказание на собствения си народ, Еремия се подчинили на това, което Бог му казал да направи и каже. Еремия се надявал и молил за милост от Бога към Юда, но също се доверил, че Бог е добър, справедлив и праведен. Ние също трябва да се подчиним на Бог, дори, когато е трудно, да признаем Божията воля като по-важна от нашите собствени желания и да се доверим, че Бог в своята безкрайна мъдрост и съвършен план ще допринесе за най-доброто за Своите деца (Римляни 8:28).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата на пророк Еремия
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries