settings icon
share icon

Книга на пророк Осия

Автор: Осия 1:1 разкрива като автор на книгата пророк Осия. Това е личният разказ на Осия за неговите пророчески послания до Божиите деца и света. Осия е единсвеният пророк на Израил, който е оставил някакви писмени пророчества, които са били записани през последните години на живота му.

Дата на написването: Осия, синът на Веирий, пророкувал известно време, от 785 до 725 г.пр.Хр. Книгата на пророк Осия вероятно било написана между 755 и 725 г.пр.Хр.

Цел на написване: Осия написал книгата, за да напомни на израялтяните, а и на нас, че нашият Бог е любящ, чиято вярност към Неговия заветен народ е непоколебима. Въпреки непрестанното обръщане на Израил към лъжливи богове, Божията твърда любов е изобразена чрез дългострадащия съпруг на невярната жена. Посланието на Осия е също предупреждение към онези, които биха обърнали гръб на Божията любов. Чрез символичното представяне на брака на Осия и Гомер Божията любов към идолопоклоническия народ на Израил е представенd в богатата метафора на темите за греха, наказанието и прощаващата любов.

Ключови стихове: Осия 1:2 Когато Господ почна да говори чрез Осия, той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена, и добий чада от булдство; защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа. 3 И тъй, той отиде та взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която зачна и му роди син.

Осия 2:23 И ще я насея за Себе Си на земята; И ще покажа милост към непомилваната; И на ония, които не бяха мои люде, ще река: Мои люде сте вие; И те ще рекат, всеки един: Ти си мой Бог.

Осия 6:6 Защото милозливост искам, а не жертва, И познаване Бога, повече от всеизгаряния.

Осия 14:2-4 Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко наше беззаконие, И приеми благата ни; Така ще отдадем благодарствени приноси (Еврейски: юнци.) от устните си. Асур няма да ни избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на делото на ръцете си - Вие сте наши богове; Защото у тебе сирачето намира милост. Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът ми се отвърна от него.

Кратко резюме: Книгата на пророк Осия може да бъде разделена на две части: (1) Осия 1:1-3:5 е описание на блудната жена и верния съпруг, символично за невярността на Израил към Бог чрез идолопоклонство, и (2) Осия 3:6-14:9 съдържа осъждането на Израил, особено Самария, за боготворенето на идолите и нейното окончателно възстановяване.

Първата част от книгата съдържа три отделни поеми, описващи как Божиите деца хиляди пъти се обръщали към идолопоклонството. Бог накарва Осия да се ожени за Гомер, но след като му ражда три деца, тя напуска Осия, за да отиде при своите любовници. Символичното наблягане може да бъде видяно ясно в първата глава, където Осия сравнява действията на Израил с обръщането от брака към живот на проститутка. Втората част съдържа изобличаването на израилтяните от Осия, но последвано Божиите обещания и милост.

Книгата на пророк Осия е пророчески разказ за Божията неотстъпна любов към Неговите деца. От началото на времето Божието неблагодарно и незаслужаващо творение е приемало Божията любов, благодат и милост докато още не е способно да се откаже от покварата си.

Последната част на Осия показва как Божията любов още веднъж възстановява Неговите деца като Той забравя техните грешни дела, когато те се завръщат при Него с разкаяни сърца. Пророческото послание на Осия предсказва идването на Израилявия Месия като случващо се след 700 години. Осия често е цитиран в Новия Завет.

Пророчества: Осия 2:23 е чудесно пророческо послание от Бог за включването на езичниците (неевреите) като Негови деца, както е записано също в Римляни 9:25 и 1 Петър 2:10. Първоначално неевреите/езичниците не са „Божият народ“, но чрез Неговата милост и благодат Той е дал Исус Христос и чрез вярата си в Него ние сме вградени в дървото на Неговия народ (Римляни 11:11-18). Това е изумителната истина за Църквата, тя, която е наричана „тайна“, тъй като преди Христос за Божия народ е бил считан само еврейският. Когато дошъл Христос, евреите били временно заслепени докато „влезе целият брой на езичниците“ (Римляни 11:25).

Практическо приложение: Книгата на пророк Осия ни уверява в Божията безусловна любов към Неговия народ. Но тя също е картина как Бог е обиден и разгневен от действията на Своите деца. Как може дете, на което е дадено изобилие от любов, милост и благодат, да се отнася към своя Отец с толкова много неуважение? И при това ние сме го правили в продължение на векове. Като разгледаме как израилтяните са обърнали гръб на Бог, трябва само да погледнем в огледалото пред себе си, за да видим отражение на тези същите израилтяни.

Само като помним колко много Бог е направил за всеки от нас ще можем да избегнем отхвърлянето на Онзи, който ни е дал вечен живот в Слава вместо в Ада, който заслужаваме. Съществено е да се научим да уважаваме нашия Създател. Осия ни показва, че когато направим грешка, ако имаме сърце, изпълнено със съжаление и обещание за разкаяние, тогава Бог отново ще ни покаже Своята безкрайна любов (1 Йоан 1:9).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга на пророк Осия
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries