settings icon
share icon

Книгата Исус Навиев

Автор: Авторът на книгата Исус Навиев не е специално споменат в нея. Най-вероятно Исус, синът на Навий и наследникът на Мойсей като водач на Израил, е написал по-голямата част от тази книга. Последната част от книгата е написана от поне още един човек след смъртта на Исус Навиев. Възможно е също някои части от нея да са били редактирани / събрани след смъртта на Исус Навиев.

Време на написване: Книгата Исус Навиев вероятно е била написана между 1400 и 1370 г. пр. Хр.

Цел на написване: Книгата Исус Навиев представа преглед на военните действия при завоюването на обещаната от Бога земя. След изхода от Египет и след последвалото го 40-годишно скитане в пустинята, новосформираната нация е вече готова да навлезе в Обещаната земя, да завоюва и да завземе нейната територия. Обзорът на тези събития предлага съкратени и подбрани подробности за много от битките и за начина, по който не само е завладяна земята, но и е разделена на племенни области.

Ключови стихове: Исус Навиев 1:6–9, „Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.“

Исус Навиев 24:14–15, „И така, сега бойте се от Господа и Му служете с искреност и истина; и махнете боговете, на които служеха бащите ви отвъд реката и в Египет, и служете на Господа. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите – на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на Господа.“

Резюме: Книгата Исус Навиев продължава историята на израилтяните след изхода им от Египет. Тя проследява периода от приблизително 20 години ръководство на Исус Навиев на народа след като Мойсей го помазва за това в края на Второзаконие. Двадесет и четирите глави на книгата Исус Навиев могат да бъдат обобщени по следния начин:

Глави 1–12: Навлизане в и завладяване на Обещаната земя.
Глави 13–22: Указания за разпределение на частите на Обещаната земя.
Глави 23–24: Прощалното обръщение на Исус Навиев към народа.

Предобрази: Историята на блудницата Раав и голямата ѝ вяра в Бога на израилтяните, ѝ определя почетно място сред героите на вярата в Евреи 11:31. Нейната история е история на Божията благодат към грешниците и на спасението само чрез вяра. И най-важното , с Божията благодат тя е влиза в месианската родова линия (Матей 1:15).

Един от церемониалните ритуали в 5 глава на Исус Навиев намира своето съвършено изпълнение в Новия Завет. Стихове 1–9 предават Божията заповед, че тези, които са били родени в пустинята, трябва да се обрежат при влизането си в Обещаната земя. По този начин Бог „отърколява египетския позор“ от тях, което означава, че Той ги очиства от греховете на миналия им живот. Колосяни 2:10–12 описва вярващите като хора, обрязани в сърцата си от Самия Христос, чрез когото можем да отхвърлим грешното естество на своя минал живот без Христос.

Бог установява определени градове на прибежище, така че тези, които случайно са убили някого да могат да живеят там без страх от възмездие. Христос е нашето прибежище, към когото ние „сме прибегнали да се държим за предстоящата надежда“ (Евреи 6:18).

Богословската тема за почивката е основна тема в книгата Исус Навиев. След скитане в пустинята в продължение на 40 години, израилтяните най-сетне влизат в почивката, която Бог е приготвил за тях в Ханаанската земя. Авторът на Евреи използва този случай като предупреждение към нас да не позволяваме нашето неверие да ни попречи да влезем в Божията почивка в Христос (Евреи 3:7–12).

Практическо приложение: Един от ключовите стихове от книгата Исус Навиев е 1:8 „Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея.“ Старият Завет е пълен с истории за това как хората „забравят“ Бога и Словото Му, и как понасят ужасни последици. За християнина, Божието Слово е като кръвта във вените ни. Ако го пренебрегваме, животът ни съответно ще страда от това. Но ако приемем присърце принципа в стих 1:8, ще бъдем пълноценни и от полза за Божието царство (2 Тимотей 3:16–17). Тогава ще открием, че Божите обещания в Исус Навиев 1:8–9 се отнасят също така и за нас.

Исус Навиев е отличен пример за ползите от един добър наставник. В продължение на години той остава близо до Мойсей. Той е свидетел как Мойсей следва Бога по един почти безупречен начин. Той се научава от Мойсей да се обръща лично към Бога в молитва. Той се учи на подчинение по примера на Мойсей. Исус Навиев очевидно също си взема поука от отрицателния пример, който всъщност струва Мойсей радостта от влизането в Обещаната земя. Докато си жив, ти си наставник. Някой някъде те наблюдава. Някой по-млад или някой, пред когото имаш влияние, вижда как живееш и как реагираш. Някой се учи от теб. Някой ще последва твоя пример. Наставничество е много повече от думите, изречени от наставника. Целият негов или неин живот е изложен на показ.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата Исус Навиев
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries