settings icon
share icon

Книга на пророк Иоил

Автор: В Книгата на пророк Иоил се твърди, че неин автор е пророк Иоил (Иоил 1:1).

Време на написването: Книгата на пророк Иоил вероятно била написана между 835 и 800 г.пр.Хр.

Цел на написването: Юда, сцената на действие в тази книга, е опустошена от пълчища скакалци. Нашестивето от скакалци разрушава всичко – нивите със зърно, лозята, градините и дърветата. Иоил символично описва скакалците като маршируваща човешка армия и вижда всичко това като божественото наказание, идващо срещу народа за неговите грехове. Книгата е белязана от две главни събития. Едното е нашествието на скакалците, а другото е изливането на Духа. Първоначалното изпълнение на това е цитирано от Петър в Деяния глава 2 като случващото се на Петдесетница.

Ключови стихове: Иоил 1:4 Каквото остави лапачът, изпояде го скакалецът; И каквото остави скакалецът, изпояде го изедникьт; И каквото остави изедникьт, изпояде го пръгът.

Иоил 2:25 И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, Изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас.

Иоил 2:28 И след това Ще излея Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;

Кратко резюме: Ужасната напаст от скакалците е последвана от суров глад из цялата земя. Иоил използва тези събития като катализатор да изпраща предупредителни думи на Юда. Докато народът не се покае бързо и напълно, вражеските армии ще опустошават земята по същия начин както природните стихии. Иоил призовава всички хора и свещенослужителите на тази земя да постят и да се смирят като търсят Божието опрощение. Ако те отговорят на призива,за народа ще има възстановено материално и духовно благословение. Но Божият Ден наближава. Тогава ужасните скакалци ще изглеждат дреболия в сравнение с него, тъй като всички народи ще получат Неговото наказание.

Преобладаващата тема в книгата на пророк Иоил е Господният Ден, денят на божия гняв и наказание. Това е Денят, когато Бог ще разкрие качествата си гняв, сила и святост и той е ужасяващ ден за неговите врагове. В първата глава господният Ден е изживян исторически чрез напастта от скакалци над земята. Глава 2:1-17 е преховна глава, в която Иоил използва метафората на напастта от скакалци и сушата, за да поднови призива си за покаяние. Глави 2:18-3:21 описват Господния Ден с есхатологични думи и отговаря на призива за покаяние с пророчествата за физическо възстановяване (2:21-27), духовно възстановяване (2:28-32) и възстановяване на народа (3:1-21).

Пророчества: Винаги когато Старият Завет говори за наказанието за греха, независимо дали индивидуален или на народа, се предсказва идването на Исус Христос. Пророците на Стария Завет непрекъснато предупреждават Израил да се покае, но дори, когато го направи, неговото разкаяние било ограничено до спазването на закона и работата. Техните жервоприношения в храма били сянка на пълната жертва, предложена веднъж за всички времена, която ще дойде на кръста (Евреи 10:10). Иоил ни разказва, че Божието последно отсъждане, което ще бъде на Съдния Ден, ще бъде „голямо и страшно. Кой ще може да го издържи?“ (Иоил 2:11). Отговорът е, че ние, сами, не можем никога да издържим такъв момент. Но ако сме положили вярата си в Христос за изкупление на нашите грехове, няма от какво да се страхуваме в Съдния Ден.

Практическо приложение: Без покаяние, наказанието ще бъде сурово, пълно и сигурно. Нашето доверие трябва да бъде не в нашите притежания, а в Господ, нашия Бог. Бог понякога може да използва природата, скръбта или други общи събития, за да ни привлече към Себе си. Но в Неговата милост и благодат, Той е предвидил определен план за нашето спасение – Исус Христос, разпънат за нашите грехове и разменяйки нашия грях за Неговата съвършена праведност (2 Коринтяни 5:21). Няма време за губене. Днес е денят за спасение (2 Коринтяни 6:2).

7 Нека остави нечестивия пътя си, И неправедният помислите си, Нака се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. (Исая 55:6-7). Само чрез приемането на Божието спасение можем да избегнем Неговия гняв в Съдния Ден.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга на пророк Иоил
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries