settings icon
share icon

Книга на пророк Амос

Автор: Амос 1:1 определя авторът на Книгата на пророк Амос като пророк Амос.

Дата на написване: Книгата на пророк Амос вероятно била написана между 760 и 753 г.пр.Хр.

Цел на написването: Амос е говедар и плодоберач от юдейското село Текое, когато Бог го призовава, въпреки че той няма образование, нито минало на свещенослужител. Мисията на Амос била насочена към неговия северен съсед Израил. Посланията му за настъпващо разорение и плен за народа поради неговите грехове били широко неприемани и пренебрегвани, обаче, тъй като не от дните на Соломон времената са били толкова добри за Израил. Служението на Амос било докато Иеровоам II управлявал Израил, а Озия владеел Юда

Ключови стихове: Амос 2:4 Така казва Господ: Поради три престъпления на Юда, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото отхвърлиха закона на Господа, И не опазиха повеленията му, И суетните им идоли, след които ходиха бащите им, ги заблудиха;

Амос 3:7 Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие своето намерение на слугите си пророците.

Амос 9:14 И аз ще върна от плен людете си Израиля; Те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, Ще насадят лозя и ще пият виното им, И ще направят градини и ще ядат плодът им.

Кратко резюме: Амос може да види, че под повърхността на израилявия просперитет и сила вътрешно народът е разяден до дъно. Греховете, за които Амос наказва народа, са обширни: незачитане на Божето Слово, идолопоклоничество, езическо боготворене, алчност, корумпирано водачество и подтисничество на бедните. Амос започва с произнасяне на присъда над всички околни народи, после над собствения си народ на Юда и накрая най-суровото наказание е дадено на Израил. Неговите видения от Бог разкриват същото подчертано послание: наказанието е близо. Книгата завършва с Божието обещание към Амос за бъдещо възстановяване на останалото.

Пророчества: Книгата на пророк Амос завършва с величествено обещание за бъдещето. „И те няма вече да се изтръъгат от земята, Която им дадох, казва Господ твоя Бог.“ (9:15). Окончателното изпълнение на Божието обещание на земята на Аврам (Битие 12:7; 15:7;17:8) ще се осъществи по време на хилядолетното царуване на Христос на земята (виж Иоил 2:26,27). Откровение 20 описва хилядолетното управление на Христос на земята, време на мир и радост под съвършеното управление на самия Спасител. По това време вярващите израилтяни и християните неевреи ще се обединят в Църквата и ще живеят и управляват с Христос.

Практическо приложение: Понякога си мислим, че сме „обикновени“! Ние сме обикновеният продавач, фермер или домакиня. Амос би могъл да бъде считан за „обикновен“. Той не е бил пророк или свещенослужител или син на такива. Той бил само говедар, дребен бизнесмен в Юда. Кой би го послушал? Но вместо да си търси извинения, Амос се подчинил и станал Божият мощен глас за промяна.

Бог е използвал „обикновени хора“ като говедари, дърводелци, рибари из цялата Библия. Какъвто и да си в този живот, Бог може да те използва. Амос не е бил нещо специално. Той е бил „обикновен“. „Обикновен“ слуга на Бога. Добре е да бъдеш Божият „обикновен човек“.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга на пророк Амос
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries