settings icon
share icon

Книгата на пророк Агей

Автор: Агей 1:1 определя автора на Книгата на пророк Агей като пророк Агей.

Време на написване: Книгата на пророк Агей била написана приблизително през 520 г.пр.Хр.

Цел на написване: Агей се опитвал да предизвика Божия народ за неговите приоритети. Той ги призовал към подчителност и величаене на Бог чрез построяването на Храма въпреки местното и официално противопоставяне. Агей ги призовал да не се обезсърчават заради това, че Храмът няма да бъде толкова богато украсен като Соломоновия храм. Той ги увещавал да се отвърнат от своите нечисти пътища и да се доверят на Божията суверенна сила. Книгата на пророк Агей напомня за проблемите, срещу които се изправя Божият народ по онова време, как хората смело се доверявали на Бог и как Бог снабдявал нуждите им.

Ключови стихове: Агей 1:4
4 Време ли е сами вие Да живеете в своите с дъски обковани къщи, Докато тоя дом остава пуст?

Агей 1:5-6
5 Сега прочее така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си.

6 Посеяхте много, но малко събрахте; Ядете, но не се насищате; Пиете, но не се напивате; Обличате се, но никому не му е топло; И надничарят приема заплатата, за да я тури в скъсан мешец.

Агей 2:9
9 Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите.

Кратко резюме: Ще преразгледа ли своите приоритети Божият народ, ще се окуражи ли и ще действа ли въз основа на Божиите обещания? Бог се опитал да предупреди народа да зачита думите Му. Бог не само че ги предупредил, но Той също им дал обещания чрез Своя слуга Агай, за да ги мотивира да Го следват. Тъй като Божият народ преобърнал приоритетите си и не успял да постави Бог на първо място в живота си, Юда бил изпратен в изгнание във Вавилон. В отговор на молитвата на Даниел и в изпълнение на Божиите обещания, Бог насочил персийския цар Кир да позволи на евреите в изгнание да се върнат в Ерусалим. Група евреи се завърнали в земята си с голяма радост, поставили Бог на първо място в живота си, почитали Го и започнали да възстановяват Храма на Ерусалим без помощта на местните хора, които живеели в Палестина.Тяхната смела вяра била посрещана с противопоставяне от местните хора и от персийските власти в продължение на около 15 години.

Пророчества: Както е при повечето от книгитие на малките пророци, и Книгата на пророк Агей завършва с обещания за възстановяване и благословения. В последния стих, Агей 2:23, Бог използва ясно месианско титулуване при обръщението към Зоровавел, „служителю Мой“ (сравни 2 Царе 3:18; 3 Царе 11:34; Исая 42:1-9; Езекил 37:24,25). Чрез Агай, Бог му обещава да го положи като печат, който бил символ на чест, власт и сила, нещо като царски скиптър, използван да подпечатва писма и укази. Зоровавел като Божия печат представлява Давидовия дом и подновяване на месианското потомство, прекъсната от Изгнанието. Зоровавел възстановил Давидовото царско родословие, което ще достигне връх в хилядолетното царуване на Христос. Зоровавел се появява в родословието на Христос и от страна на Йосиф (Матей 1:12), и от страна на Мария (Лука 3:27).

Практическо приложение: Книгата на пророк Агей привлича вниманието ни към обикновените проблеми, с които днес се сблъскват повечето хора. Агай ни приканва: 1) да прегледаме приоритетите си, за да видим дали повече се интересуваме от нашите собствени удоволствия, отколкото да вършим Божията работа; 2) да отхвърлим пораженческото отношение, когато се противопоставяме или попаднем в обезкуражаващи обстоятелства; 3) да признаем нашите провали и да търсим да живеем чист живот пред Бог; 4) да действаме смело за Бог, защото имаме уверението, че Той е винаги с нас и е в пълен контрол на нашите обстоятелства; и 5) да се оставим сигурни в Божиите ръце като знаем, че Той изобилно ще ни благослови, когато вярно Му служим.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата на пророк Агей
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries