Otázky o stvorení


Čo hovorí Biblia o Stvorení vs. evolúcia?

Odporuje si viera v Boha a veda?

Aké je teória inteligentného dizajnu?

Bola Noáchova potopa celosvetová, alebo miestna?

Aký je vek Zeme? Ako je stará Zem?

Prečo dal Boh strom poznania dobra a zla do záhrady v Edene?

Čo hovorí Biblia o dinosauroch? Sú v Biblii dinosaury?

Čo je to teistická evolúcia?

Sa v 1. Mojžišovej 1 hovorí doslovne o 24-hodinových dňoch?

Čo Biblia hovorí o jaskynných ľuďoch a neandertálcoch?

Prečo existujú dva záznamy o stvorení v 1. Mojžišovej 1 a 2?

Je kreacionizmus vedecký?

Čo je to teória rozstupu? Stalo sa niečo medzi 1. Mojžišovou 1:1 a 1:2?


Otázky o stvorení