settings icon
share icon
Otázka

Odporuje si viera v Boha a veda?

Odpoveď


Veda je definovaná ako „pozorovanie, identifikácia, opis, experimentálny prieskum a teoretické vysvetlenia javov a úkazov.“. Veda je metóda, ktorú ľudia používajú na to, aby získali väčšie porozumenie prirodzeného vesmíru. Je to hľadanie po poznaní skrze pozorovanie. Zdokonalenia vo vede poukazujú na dosah ľudskej logiky a predstavivosti. Avšak, kresťanská viera vo vedu by nikdy nemala byť ako naša viera v Boha. Kresťan môže veriť v Boha a popritom rešpektovať vedu, pokiaľ má na pamäti, ktoré z nich je dokonalé a ktoré nie je.

Naše presvedčenie v Boha je presvedčenie viery. Veríme v Jeho Syna na spasenie, veríme v Jeho Slovo na poučenie a veríme vo Svätého Ducha na vedenie. Naša viera v Boha by mala byť absolútna, pretože keď vkladáme našu vieru do Boha, tak sme závislí na dokonalom, všemohúcom, všadeprítomnom Stvoriteľovi. Naša viera vo vedu by mala byť čisto intelektuálna a nič viac. Môžeme sa spoľahnúť na vedu, že urobí mnoho úžasných vecí, ale tak isto sa môžeme spoľahnúť na to, že urobí chyby. Ak vložíme našu vieru do vedy, tak potom sa spoliehame na nedokonalých, hriešnych, obmedzených a smrteľných ľudí. Počas celej histórie sa veda zmýlila v mnohých veciach, ako je tvar Zeme, poháňané lietanie, vakcíny, transfúzia krvi a dokonca aj rozmnožovanie. Boh sa nikdy nezmýlil.

Pravdy sa nemáme báť, preto nie je žiadny dôvod, prečo by sa kresťan mal báť dobrej vedy. To, že sa učíme stále viac o tom, ako Boh vytvoril náš vesmír pomáha ľuďom oceniť zázrak stvorenia. Rozširovania nášho poznania nám pomáha v boji s chorobami, ignoranciou a neporozumeniu. Avšak, nebezpečenstvo nastáva vtedy, keď sa vedci viac pridŕžajú viery v ľudskú logiku, ako viery v nášho Stvoriteľa. Tieto osoby sa v ničom nelíšia od ľudí, ktorý sú oddaní nejakému náboženstvu; vybrali si vieru v človeka a nájdu fakty, aby si obránili svoju vieru.

No i tí najracionálnejší vedci, ktorí odmietajú veriť v Boha priznávajú, že je veľký nedostatok v úplnosti nášho porozumenia vesmíru. Priznajú, že ani Boh, ani Biblia nemôžu byť vedou potvrdené, ani vyvrátené, presne tak isto, ako mnoho ich obľúbených teórii nemôže byť potvrdených, alebo vyvrátených. Veda je mienená byť skutočnou neutrálnou disciplínou, ktorá hľadá iba pravdu, a nie podporu tvrdení.

Veľká časť vedy podporuje existenciu a prácu Boha. Žalm 19:2 hovorí, „Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.“. Ako moderná veda objavuje stále viac a viac o vesmíre, tak nachádzame stále viac dôkazov o stvorení. Úžasná zložitosť a replikácia DNA, spletité a vzájomne prepojené zákony fyziky a absolútna harmónia podmienok a chémie tu na Zemi, všetky tieto slúžia ako podpora správy Biblie. Kresťan by mal prijať vedu, ktorá hľadá pravdu, ale mal by odmietnuť „kňazov vedy“, ktorí uprednostňujú ľudské poznanie pred Božím.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Odporuje si viera v Boha a veda?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries