settings icon
share icon
Otázka

Existujú nejaké dôkazy pre biblický názor o mladej Zemi?

Odpoveď


Existuje množstvo dôkazov pre biblický názor o mladej Zemi. Avšak pohľad na starú Zem má už celé generácie monopol na verejných školách, vo veľkých akademických centrách a v populárnych médiách. Niet divu, že väčšina vedcov sa stotožňuje s názorom starej Zeme. Je to všetko, čo sa učili, keď vyrastali v škole. Je to všetko, čo sa naučili na univerzitách, kde získali svoje tituly. Je to to, čo vyznáva väčšina ich kolegov. Medzi vedcami sú však aj tí, ktorí nesúhlasia a ich počet narastá. Prečo? Pretože čoraz viac vedcov sa stretáva s rastúcim počtom dôkazov, ktoré spochybňujú paradigmu starej Zeme.

To však neznamená, že každý, kto tieto dôkazy skúma, odmietne perspektívu o starej Zemi. Niektorí, ktorí sa nad týmito dôkazmi zamýšľajú, ich považujú za anomálne, ešte nevysvetlené javy. Niektorí sa domnievajú, že neobstoja pri podrobnom skúmaní. Niektorí ich považujú za úmyselné skresľovanie faktov náboženskými fanatikmi.

Niet pochýb o tom, že náboženskí fanatici majú tendenciu prekrúcať fakty, keď to vyhovuje ich cieľom. Fanatici sledujúci ideu starej Zeme majú rovnakú tendenciu, keď ide o ich kariéru a povesť. Je to ľudská prirodzenosť. Je tiež pravda, že niektoré z dôkazov o mladej Zemi, ktoré boli v priebehu rokov navrhnuté, neobstáli pri dôkladnom skúmaní. Mnohé iné však obstali a faktom zostáva, že čoraz viac profesionálne vzdelaných vedcov - odborníkov vo svojich odboroch - akceptuje perspektívu mladej Zeme ako prinajmenšom vedecky hodnovernú, ak nie presvedčivú. Tu je niekoľko relevantných dôkazov na zváženie:

Kontinentálna erózia a fosílne pozostatky. Kontinenty erodujú takou rýchlosťou, že ak by nedošlo k tektonickému zdvihu, meteorickému prachu a sopečnému prílevu, za menej ako 25 miliónov rokov by zmizli (Mount Everest a všetky ostatné). Pri takomto tempe by vysokohorské, milióny rokov staré skameneliny mali byť už dávno zničené. A predsa zostali. Z toho vyplýva, že tieto skameneliny nie sú staré milióny rokov. Ak by to bola pravda, celý geologický stĺpec by potreboval vážnu revíziu (pozri náš článok o geologickom stĺpci).

Tlak podzemných kvapalín. Keď vrtná súprava narazí na ropu, ropa niekedy vytryskne v obrovských fontánach. Je to preto, že ropa je často pod obrovským tlakom, ktorý spôsobuje samotná váha horniny, ktorá na nej leží. Medzi ďalšie podzemné kvapaliny, ktoré sú pod tlakom, patrí zemný plyn a voda. Problémom je, že hornina nad mnohými ložiskami podzemných kvapalín pod tlakom je relatívne priepustná. Tlak by mal uniknúť za menej ako 100 000 rokov. Napriek tomu zostávajú tieto ložiská pod vysokým tlakom. Toto pozorovanie opäť kvôli predpokladanej starobylosti týchto ložísk a ich umiestneniu v celom geologickom stĺpci spochybňuje niektoré interpretácie, ktoré viedli k formulácii stĺpca.

Globálne ochladzovanie. V 19. storočí známy fyzik a vynálezca lord Kelvin (William Thomson) ako prvý poukázal na to, že ak by Zem začínala v rozpálenom roztavenom stave, musela by sa ochladiť na súčasnú teplotu o miliardy rokov skôr, ako je dnes akceptovaných 4,6 miliardy rokov. Odvtedy zástancovia starej Zeme poukazujú na to, že rádioaktívny rozpad v Zemi by výrazne spomalil proces chladnutia. Obhajcovia mladej Zeme odpovedali, že aj za predpokladu liberálnych predpokladov týkajúcich sa množstva tepla produkovaného rádioaktívnym rozpadom, by sa Zem ochladila na súčasnú teplotu oveľa skôr, ako to pripúšťajú obhajcovia starej Zeme.

Mesačná recesia. Mesiac sa pomaly vzďaľuje od Zeme. Súvisí to s tým, že rotácia Zeme sa spomaľuje v dôsledku slapového trenia a ďalších faktorov. Mesačnú recesiu prvýkrát pozoroval Edmund Halley koncom roku 1600 (ten istý Edmund Halley, ktorému sa pripisuje, že ako prvý predpovedal 76-ročnú dráhu slávnej kométy, ktorá nesie jeho meno). Vzhľadom na dnešnú rýchlosť mesačnej recesie, skutočnosť, že sa postupne v priebehu času zrýchľovala, a niekoľko ďalších faktorov fyzici určili, že sústava Zem - Mesiac nemohla existovať dlhšie ako 1,2 miliardy rokov (príslušné matematické rovnice si môžete pozrieť na stránke http://www.creationscience.com/). To je o 3,4 miliardy rokov menej, ako sú ochotní akceptovať zástancovia starej Zeme. Okrem toho, čím bližšie je Mesiac k Zemi, tým väčší je jeho vplyv na príliv a odliv. Nemôžeme ísť príliš ďaleko do minulosti bez toho aby sme sa všetci dvakrát denne neutopili.

Difúzia hélia z prekambrických zirkónov. Hélium vzniká v Zemi rádioaktívnym rozpadom niektorých nestabilných prvkov (urán a tórium sú dva takéto prvky). Časť tohto rozpadu prebieha vo vnútri kryštálov známych ako „zirkóny“. Hélium sa z týchto zirkónov šíri známou rýchlosťou v závislosti od hĺbky a teploty. Vedci zistili, že v zirkónoch, v ktorých údajne prebehla miliarda rokov rozpadu uránu, zostáva veľa hélia – až príliš veľa hélia. Zdá sa, akoby hélium nemalo dostatok času na difúziu z kryštálov. Toto pozorovanie má niekoľko dôsledkov.

Po prvé, toto pozorovanie môže vyvrátiť kľúčový predpoklad, ktorý je základom rádiometrického datovania (najbežnejšia technika datovania starej Zeme). Vedci sa domnievajú, že v týchto zirkónoch prebehla miliarda rokov rozpadu uránu, pretože vychádzajú z určitých predpokladov o nepozorovateľnej minulosti (pozri náš článok o rádiometrickom datovaní). Jedným z týchto predpokladov je, že rádioaktívny rozpad zostal počas nepozorovateľnej minulosti konštantný. Vedci dokázali meniť rýchlosť rozpadu v laboratóriu, ale väčšina neverí, že sa to v prírode skutočne deje. Ak však miliardy rokov trvajúci rozpad uránu prebehol tak rýchlo, že vzniknuté hélium nemalo dostatok času uniknúť zo zirkónov, môže to byť silný dôkaz, že rýchlosť rádioaktívneho rozpadu bola v nepozorovateľnej minulosti výrazne zrýchlená.

Po druhé, keďže zirkóny pochádzajú z prekambrických hornín pod geologickým stĺpcom, v súčasnosti prijímané interpretácie geologického stĺpca ako starej Zeme možno budú potrebovať vážnu revíziu (opäť pozri náš článok o geologickom stĺpci). Tieto a mnohé ďalšie vedecké dôkazy v prospech teórie mladej Zeme dávajú za pravdu biblickému opisu stvorenia Zeme a vesmíru, ktorý sa nachádza v 1. Mojžišovej.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Existujú nejaké dôkazy pre biblický názor o mladej Zemi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries