settings icon
share icon
Otázka

Čo je biblický príbeh o stvorení?

Odpoveď


Základný príbeh o stvorení sa nachádza v 1. a 2. kapitole 1. Mojžišovej knihy, pričom v 3. kapitole je opis rajskej záhrady. 1. Mojžišova kniha 1 sa začína ešte pred existenciou čohokoľvek okrem samotného Boha. Keďže je to tak, neexistuje nič také ako „predhistorické“ obdobie. Začiatkom je Božie zjavenie seba samého a jeho vôle pre ľudstvo. Na tomto začiatku Boh stvoril všetko vo vesmíre za šesť doslovných 24-hodinových dní. To zahŕňa všetky nebeské telesá (vrátane každej hviezdy a planéty), ako aj všetko na zemi. Hoci trojjedinosť Boha nie je v správe 1. Mojžišovej explicitne vyjadrená, Boh zjavuje „my“ v rámci Božstva (1. Mojžišova 1:26). Duch je aktívny pri stvorení (1. Mojžišova 1:2), rovnako ako Kristus (Ján 1:1-3; Kolosanom 1:15-17).

Počas šiestich dní stvorenia Boh stvoril vesmír a zem (1. deň), nebo a atmosféru (2. deň), súš a všetky rastliny (3. deň), hviezdy a nebeské telesá vrátane Slnka a Mesiaca (4. deň), vtáky a vodné tvory (5. deň) a všetky zvieratá a človeka (6. deň). Človek je výnimočný nad všetky ostatné stvorenia, pretože nesie Boží obraz a má zodpovednosť spravovať a podmaňovať si zem. Celé stvorenie bolo dokončené za šesť dní v celom svojom obrovskom rozsahu a podivuhodnej kráse. Šesť doslovných, 24-hodinových dní nemá časové rozpätie, ktoré by oddeľovalo jednotlivé dni. Boh oznámil, že jeho stvorenie je veľmi dobré. V 1. Mojžišovej 2 vidíme dokončenie Božieho diela a podrobne opisujeme stvorenie človeka.

Siedmy deň sa vyznačuje tým, že Boh odpočíva. Nie preto, že by bol Boh unavený, ale preto, že prestal so svojím stvoriteľským činom. Tým sa zavádza vzor, že jeden deň zo siedmich je určený na odpočinok, a stanovuje sa počet dní v týždni, ktorý sa používa aj dnes. Zachovávanie soboty bude rozlišovacím znakom vyvoleného Božieho ľudu (2. Mojžišova 20:8-11).

V ďalšej časti 1. Mojžišovej knihy sa bližšie venujeme stvoreniu človeka. Táto pasáž nie je druhým opisom stvorenia, ani nie je v rozpore s 1. Mojžišovou 1. Opis jednoducho robí krok preč od lineárnej správy, aby sa čitateľ znovu zameral na Božie dielo týkajúce sa človeka. Boh stvoril človeka z prachu zeme, ktorú predtým stvoril. Po sformovaní človeka mu Boh vdýchol život. Skutočnosť, že Boh sa rozhodol sformovať človeka týmto spôsobom, ukazuje jeho veľkú starostlivosť v tomto procese. Ďalej Boh umiestnil prvého človeka, Adama, na zvláštne miesto, do rajskej záhrady. Eden bol krásny a bohatý. Adam mal takmer všetko, čo potreboval, vrátane jedla a produktívnej práce. Boh však s človekom neskončil.

Boh pomohol Adamovi uvedomiť si potrebu partnerky tým, že ho nechal prezrieť všetky ostatné tvory a pomenovať ich. Adam pochopil, že potrebuje partnerku. Boh nechal Adama spať, a potom s rovnakou starostlivosťou ako Adama, stvoril Evu. Eva bola stvorená z Adamovho rebra. Keď ju Adam uvidel, pochopil, že je výnimočná. Bola jeho náprotivkom, jeho doplnkom a telom z jeho tela. Boh stvoril Adama aj Evu na svoj obraz (1. Mojžišova 1:27). Táto pasáž ustanovuje rodinu ako základný stavebný prvok spoločnosti (1. Mojžišova 1:24; Matúš 19:5-6). Manželstvo ako Bohom ustanovená inštitúcia má byť len medzi jedným mužom a jednou ženou. Adam a Eva boli stvorení v stave nevinnosti (1. Mojžišova 1:25) a nespáchali žiadny hriech. V Edene sa tešili zo spoločenstva s Bohom. Súčasťou tohto vzťahu bolo zahrnutie jedného jednoduchého pravidla. Adamovi a Eve bolo zakázané jesť z jedného stromu a to len z jedného stromu v celej záhrade (1. Mojžišova 2:17).

V istom okamihu bola Eva pokúšaná hadom, aby jedla z tohto jediného stromu, čo aj urobila. Adam tiež jedol zo zakázaného stromu. Adam a Eva zhrešili proti Bohu a stratili svoju nevinnosť (1. Mojžišova 2:8-12). Hriech priniesol následky. Boh preklial hada, aby sa večne plazil po zemi a bol nenávidený ľuďmi. Evu Boh potrestal bolesťami pri pôrode a konfliktom s manželom a Adama potrestal námahou a ťažkosťami pri práci (1. Mojžišova 3:14-19). Súčasťou dôsledkov za ich hriech bolo aj vyhnanie Adama a Evy zo záhrady (1. Mojžišova 3:22-24), ale súčasťou dôsledkov je aj posolstvo nádeje. Prvá zmienka o prichádzajúcom Mesiášovi sa nachádza v 1. Mojžišova 3:15. On Príde, aby rozdrvil hada (satana), ale nie skôr, ako ho satan na kríži zraní. Aj uprostred hriechu a jeho hrozných následkov sa Boh ukazuje ako Boh milosti, milosrdenstva a lásky.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je biblický príbeh o stvorení?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries