settings icon
share icon
Otázka

Prečo dal Boh strom poznania dobra a zla do záhrady v Edene?

Odpoveď


Boh dal strom poznania dobra a zla do záhrady v Edene preto, aby dal Adamovi a Eve možnosť si vybrať či Ho poslúchnu, alebo nie. Adam a Eva boli slobodní a mohli robiť čokoľvek chceli, okrem jedenia zo stromu poznania dobra a zla. Genesis 2:16-17: „Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.“. Ak by Boh nedal Adamovi a Eve túto možnosť, tak by sa v podstate stali robotmi, ktorí robia to, na čo boli naprogramovaní. Boh stvoril Adama a Evu ako „slobodné“ bytosti, ktoré sú schopné robiť rozhodnutia, schopné vybrať si medzi dobrom a zlom. Na to, aby Adam a Eva boli skutočne slobodní, museli mať na výber.

V podstate na strome alebo ovocí stromu nebolo nič zlého. Je nepravdepodobné, že jedenie ovocia skutočne dalo Adamovi a Eve väčšie poznanie. Bol to ten skutok neposlušnosti, ktorý otvoril oči Adama a Evy voči zlu. Ich hriech neuposlúchnutia Boha priniesol do sveta a do ich životov hriech a zlo. Jedenie ovocia, ako skutok neposlušnosti voči Bohu, bolo to, čo dalo Adamovi a Eve poznanie zla (Genesis 3:6-7).

Boh nechcel aby Adam a Eva zhrešili. Boh už vopred vedel, čo bude výsledkom hriechu. Boh vedel, že Adam a Eva zhrešia a tak prinesú do sveta zlo, utrpenie a smrť. Prečo potom Boh dovolil Satanovi pokúšať Adama a Evu? Boh dovolil Satanovi aby pokúšal Adama a Evu, aby ich tak donútil urobiť rozhodnutie. Adam a Eva si vybrali, na základe ich vlastnej slobodnej vôle, neuposlúchli Boha a jedli zakázané ovocie. Výsledok – zlo, hriech, utrpenie, choroba a smrť – od vtedy zužujú svet. Rozhodnutie Adama a Evy je to, čo v konečnom dôsledku vyžadovalo aby Ježiš Kristus zomrel na kríži a za nás vylial svoju krv. Skrze vieru v Krista môžeme byť oslobodení od dôsledkov hriechu a napokon oslobodení aj od samotného hriechu. Nech opakujeme slová apoštola Pavla v Rímskym 7:24-25, „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo dal Boh strom poznania dobra a zla do záhrady v Edene?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries