settings icon
share icon
Otázka

Je kreacionizmus vedecký?

Odpoveď


Momentálne pretrváva spor ohľadom kreacionizmu, ktorý hovorí o ňom nasledovné: „viera v to, že vesmír a všetky živé organizmy pochádzajú z božského stvorenia na základe biblie a nie na základe prírodného procesu, ako je evolúcia.“ Kreativistická veda je odmietaná zo strany sekulárnej komunity kvôli tomu, že jej chýba vedecká hodnota. Akokoľvek, kreacionizmus je úplne kompatibilný s vedeckým prístupom na každú tému. Kreacionizmus vysvetľuje súčasné diania na Zemi. Nie je zameraný iba na subjektívne predstavy alebo abstraktné koncepty. Existujú vedecké fakty, ktoré sú v súlade s kreacionizmom a spôsob, akým sa tie fakty vzťahujú jeden voči druhému vlastne vysvetľuje kreacionizmus. Rovnako, ako čo iné vedecké fakty vysvetľujú ďalšie, tak aj kreacionizmus.

Ako sa potom kreacionizmus – protikladný s naturalizmom, ktorý definujeme ako „filozofické hľadisko, na základe ktorého všetko povstalo z prírodných javov a všetko nadprirodzené a duchovné je vylúčené“ – môže nazvať vedeckým? Nepochybne, odpoveď leží v tom, čo chápete pod vedeckým? Často sa vedecké a naturalistické stotožňuje, a tým sa kreacionizmus vylučuje. Na základe toho potrebujeme iracionálne si vážiť naturalizmus. Veda je definovaná ako: „skúmanie, zisťovanie totožnosti, opis, experimentálne skúmanie a teoretické vysvetlenie fenoménu.“ Veda nepotrebuje byť naturalistická. Ako aj kreacionizmus, tak aj naturalizmus potrebujú predpoklady, ktoré nemožno dokázať experimentami. Dôkazy, ktoré obsahujú nie sú odôvodnené na základe údajov alebo výsledkov. Filozofické predpoklady sú prijaté bez toho, aby boli ponuknuté nejaké údaje. Pretože, ako kreacionizmus, tak aj naturalizmus sú ovplyvnené predpokladmi, ktoré nemožno dokázať alebo vytestovať, slobodne môžeme povedať, že kreacionizmus je rovnako vedecký ako aj naturalizmus.

Kreacionizmus, ako aj naturalizmus môže byť vedecký, lebo je zlúčiteľný s vedeckou metódou výskumu. Tieto dva koncepty nie sú vedou samy osebe, lebo oba náhľady obsahujú aspekty, ktoré nie sú „vedecké“. Ani kreacionizmus ani naturalizmus nie sú nesprávne; neexistuje experiment, ktorý by mohol vylúčiť hociktorý z uvedených náhľadov. Nie sú ani predvídavé; negenerujú a ani nezvyšujú schopnosť predvídať výsledok. Iba na základe týchto dvoch bodov môžeme uzavrieť, že neexistuje logický dôvod, prečo by sme jedno považovali „vedeckejšie“ než druhé.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo naturalisti odmietajú kreacionizmus je kvôli divom. Ironické je to, že naturalisti hovoria, že divy ako je stvorenie, rušia prírodné zákony, ktoré sú dokázané. Je to ironické v niekoľkých bodoch. Ako príklad uvedieme abiogenézu – teória, podľa ktorej sa život zrodil z neživej hmoty. Abiogenéza je jeden z najčastejšie vyvracaných konceptov vo vede. Ale predsa, naturalistický náhľad predpokladá, že život na zemi – rozmnožovanie, održiavanie, všeobecne zložité organizmy povstali z neživej hmoty. Také niečo sa nikdy nestalo v dejinách ľudstva. Tiež organizmy museli postúpiť v evolúcii, čo sa tiež nikdy nestalo v dejinách ľudstva. Takže kreacionizmus je založený na „divoch“, o ktorých hovorí Písmo, že sa stali. Aby sme na základe tohto považovali, že kreacionizmus nie je vedecký, tak potom to isté môžeme považovať aj pre naturalizmus.

Existuje mnoho faktov, ktoré sa používaju v debate medzi kreacionizmom a naturalizmom. Fakty sú fakty, ale predsa neexistuje taký, ktorý by potreboval jedinečné vysvetlenie. Rozdiel medzi kreacionizmom a naturalizmom je iba v rozličnom vysvetlení. Čo sa týka debaty medzi kreacionizmom a naturalizmom, Darvin uvádza vo svojej knihe „Pôvod druhov“: „Som vedomý, že je ťažko hovoriť o téme, ktorá trpí nedostatkom dôkazov, zvlášť keď ma to privádza k uzáverom, ktoré sú v úplnom protirečení s tým, kde som začal.“ Je jasné, že Darvin favorizoval naturalizmus, ale priznal, že interpretácia vplýva na to, čo budete veriť. Niektorí vedci môžu považovať jeden dôkaz ako podporujúci naturalizmus, iní vedci môžu považovať ten istý dôkaz ako podporujúci kreacionizmus.

Fakt, že kreacionizmus je jediná alternatíva naturalistickým evolučným ideam je priznatý od vedúcich vedcov dnešnej doby. Mnohí známi vedci povedali, že jediné vysvetlenie začiatku života na zemi je naturalizmus alebo kreacionizmus. Nehovoria všetci rovnako, ktorý náhľad je pravdivý, ale všetci súhlasia s tým, že sa to týka jedného z týchto dvoch.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa kreacionizmus považuje za racionalistický a vedecký prístup k učeniu. Je tu koncept realistickej pravdepodobnosti, chybné dôkazy, ktoré podporujú makro-evolúciu, dôkaz skúsenosti, atď. neexistuje logická platforma, ktorá prichytí naturalistické predpoklady a odmietne kreacionistické predpoklady. Viera v stvorenie nie je bariérou vedeckému zisteniu. Pozrite si úspechy Newtona, Pasteura, Mendela, Pascala, Kelvina, Linnaeusa a Maxwella. Všetci sú kreacionisti. Kreacionizmus nie je veda, rovnako ako čo naturalizmus nie je veda. Kreacionizmus je úplne kompatibilný s vedou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je kreacionizmus vedecký?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries