settings icon
share icon
Otázka

Prečo je biblický kreacionizmus taký dôležitý?

Odpoveď


Jasný pohľad na pôvod je dôležitý z rovnakého dôvodu, ako sú pre budovu dôležité základy. Kresťanstvo je založené v prvej kapitole 1. knihy Mojžišovej, kde sa píše: „Na počiatku stvoril Boh...“ Tento jediný výrok potvrdzuje kreacionizmus a stavia sa proti každému názoru, ktorý prijíma naturalizmus (presvedčenie, že vesmír začal bez Božieho zásahu a/alebo prebieha bez jeho účasti).

Názory na stvorenie odrážajú to, či veríme Božiemu slovu, alebo spochybňujeme jeho pravdivosť. Ako kresťania musíme rozlišovať medzi kreacionizmom a naturalizmom, teda v čom sa líšia? Ktorý z nich je pravdivý? Je možné veriť v kreacionizmus aj v určitú formu evolúcie? Na tieto otázky môžeme odpovedať tak, že definujeme, čo je biblický kreacionizmus a ako ovplyvňuje náš základný systém viery.

Význam biblického kreacionizmu spočíva v tom, že odpovedá na základné otázky ľudskej existencie:

1. Ako sme sa sem dostali? Odkiaľ sme prišli?

2. Prečo sme tu? Máme nejaký cieľ a čo je príčinou všetkých alebo našich problémov? Sú otázky hriechu a spasenia dôležité?

3. Čo sa s nami stane, keď zomrieme? Existuje život po smrti? Postoj človeka k pôvodu je dôležitý, pretože 1.kniha Mojžišova je základom pre zvyšok Písma, v ktorom sú tieto otázky zodpovedané. 1.kniha Mojžišova sa prirovnáva ku koreňu stromu v tom zmysle, že ukotvuje Písmo. Ak zo stromu odrežete koreň, strom odumrie. Ak zdiskreditujete 1.knihu Mojžišovu, odstránite autoritatívnu hodnotu celého Písma.

V 1.knihe Mojžišovej 1:1 sa píše: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ To nám dáva tri veľké pravdy, ktoré sú základom biblického kreacionizmu a kresťanskej viery. Po prvé, Boh je jeden. To je v protiklade s polyteizmom pohanov a dualizmom modernej humanistickej filozofie. Po druhé, Boh je osobný a existuje mimo stvorenia. To je v protiklade s panteizmom, ktorý vidí Boha ako imanentného, ale nie transcendentného. Napokon, Boh je všemohúci a večný. To je v protiklade s modlami, ktoré ľudia uctievajú. Boh bol predtým, je teraz a vždy bude - všetko, čo je, stvoril z ničoho svojím vysloveným slovom.

To je odpoveď na našu otázku o počiatkoch stvorenia, ale čo naša druhá otázka: Prečo sme tu?

Biblický kreacionizmus odpovedá na otázku o stave ľudskej rasy. 1.kniha Mojžišova 3 sa zaoberá pádom človeka, ale zároveň nám dáva nádej na vykúpenie. Je dôležité, aby sme pochopili, že sme zjednotení v jednom človeku, Adamovi - doslovnom, skutočnom človeku. Ak Adam nie je doslovnou osobou, potom nemáme hodnoverné vysvetlenie, ako sa hriech dostal do sveta. Ak ľudstvo v Adamovi nepadlo z milosti, potom ľudstvo nemôže byť spasené milosťou skrze Ježiša Krista. V 1. liste Korinťanom 15:22 sa píše: „Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení.“ Táto paralela - Adam je hlavou padlej rasy a Kristus je hlavou vykúpenej rasy - je dôležitá pre naše chápanie spasenia. „A tak ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.“ (Rimanom 5:18-19).

Na biblický kreacionizmus sa musíme pozerať ako na základ nášho hodnotového systému. Rozprávanie o stvorení musí byť faktické, a nie iba mýtus, pretože ak je vymyslené, potom hodnoty, ktoré sa v ňom importujú, sú ľudsky zdôvodnené, podliehajú zmenám podľa toho, ako sa človek „vyvíja“, a preto sú neplatné. Základom súčasného konfliktu medzi vedou a náboženstvom (najmä kresťanstvom) je predpoklad, že (ateistická) veda je fakt a náboženstvo je len povera a mýtus. Ak by to bola pravda, potom by naše kresťanské hodnoty boli len hodnotami pre kresťanov bez významu pre sekulárny svet.

Poslednou základnou otázkou pre ľudstvo je, čo sa s nami stane, keď zomrieme? Ak je človek len súčasťou nenaprojektovaného a náhodného vesmíru a po smrti sa jednoducho zmení z jedného druhu hmoty na iný, znamená to, že nemáme dušu ani ducha a tento život je všetko, čo existuje. Toto presvedčenie nám ponecháva len jeden cieľ života: riadiť sa plánom evolúcie, ktorým je prežitie najsilnejších.

Na druhej strane kresťanstvo nám predstavuje morálne dobro ustanovené transcendentnou, nadprirodzenou bytosťou. Morálna podstata Boha stanovuje nemenný štandard, ktorý nielenže podporuje lepší život pre nás osobne, ale tiež nás učí, ako milovať druhých a v konečnom dôsledku prinášať slávu nášmu Stvoriteľovi. Príkladom tohto štandardu je Kristus. Vďaka jeho životu, smrti a vzkrieseniu nachádzame zmysel tohto života a nádej na budúci život s Bohom v nebi.

Biblický kreacionizmus je dôležitý, pretože je to jediný systém, ktorý odpovedá na základné otázky života a dáva nám význam väčší, než sme my sami. Všetkým kresťanom by malo byť jasné, že kreacionizmus a naturalizmus sa navzájom vylučujú a stoja proti sebe.

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je biblický kreacionizmus taký dôležitý?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries