settings icon
share icon
Otázka

Čo je to teistická evolúcia?

Odpoveď


Teistická evolúcia je jeden zo svetoznámych názorov na vznik života; ďalšie dva sú ateistická evolúcia (známa ako Darvinova evolúcia alebo naturalistická evolúcia) a kreacionizmus.

Ateistická evolúcia hovorí, že Boh neexistuje a že život počal z predexistencie, z bezživotnej hmoty pod vplyvom prírodných zákonov (gravitácia a podobné), hoci pôvod tých zákonov nie je vysvetlený. Kreacionizmus hovorí, že Boh stvoril život priamo, buď z ničoho alebo z predexistenčného materiálu.

Teistická evolúcia hovorí jednu alebo dve veci. Prvý naźor je, že existuje Boh, ale On nebol priamo zapojený pri vzniku života. Možno utvoril materiál pre stvorenie, možno ustanovil prírodné zákony, možno stvoril tieto veci s cieľom, aby to vytvorilo život, ale v určitom bode sa potiahol a dovolil veciam, aby sa diali samy osebe. Dovolil to a postupne sa vytvoril život. Tento názor je podobný ateistickej evolúcii v tom, že predpokladá naturalistický počiatok života.

Druhá alternatíva teistickej evolúcie je to, že Boh nevykonal iba jeden alebo dva divy, aby vytvoril život taký, aký ho poznáme. Jeho divy boli konštantné. Riadil život krok po krok cestou, ktorá viedla od jednoduchých organizmov, podobne, ako hovorí Darvinova evolučná hypotéza (ryby, potom obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, atď). Keď život sám osebe nemohol pokračovať ďalej prírodnou cestou (ako sa údy plazov zmenili na krídla?), Boh intervenoval. Tento názor je podobný kreacionizmu v tom, že predpokladá, že Boh v určitom bode nadprirodzene intervenoval, aby sa vyvinul život tak, ako ho poznáme.

Existuje mnoho rozdielov medzi biblickým názorom na stvorenie a teistickou evolúciou. Veľký rozdiel je v chápaní smrti. Teistická evolúcia verí tomu, že zem je stará milióny rokov a geologické fosílie poukazujú na to, že existujú dlhé časové úseky. Keďže sa človek zjavuje iba na konci fosílnych záznamov, teistickí evolucionisti veria, že mnohé bytosti žili skôr než človek a potom vyhynuli. Toto znamená, že smrť existovala skôr, ako Adam zhrešil.

Biblickí kreacionisti veria, že zem je relatívne mladá a že fosílne pozostatky sa vytvorili počas potopy. Považujú, že stratifikácia vrstiev nastala kvôli hydrologickému triedeniu a skvapalňovaniu. Toto vysvetľuje fosílne pozostatky a umiestňuje ich stovky rokov po Adamovom hriechu.

Ďalší rozdiel medzi teistickou evolúciou a kreacionizmom je v tom, ako sa číta 1. Mojžišova. Teistickí evolucionisti hovoria, že jeden deň je vlastne určité časové obdobie a týždeň, ktorý sa spomína v 1. Mojžišovej chápu iba alegoricky. Kreacionisti hovoria, že je to 24-hodinový deň, ako hovorí 1. Mojžišova 1. Ani jeden z názorov teistickej evolúcie nie je podporený v kresťanstve, lebo nesúhlasí s 1. kapitolou v 1. Mojžišovej.

Teistická evolúcia sa pridržiava Darvinovej hypotéze o tom, že najprv sa vytvorili hviezdy, potom slnečná sústava, potom zem, rastliny, zvieratá a nakoniec človek. Dva názory v teistickej evolúcii nesúhlasia v tom, akú úlohu v tom odohral Boh, ale súhlasia s Darvinovim časovým poradím. Toto je v rozpore s 1. Mojžišovou 1. Napríklad, 1. Mojžišova 1 hovorí, že zem bola stvorená prvého dňa a slnko, mesiac a hviezdy štvrtého dňa. Niektorí v tomto pochybujú a preto umiestňujú vznik slnka, mesiaca a hviezd do prvého dňa, s tým, že boli viditeľné cez zemskú atmosféru až v štvrtom dni. Toto je trochu zložitejšie, pretože zem mala svoju atmosféru už druhého dňa, ako hovorí Biblia. Ak slnko, mesiac a hviezdy boli stvorené prvého dňa, tak by mali byť viditeľné už prvého dňa.

Tiež 1. Mojžišova hovorí, že vtáky boli stvorené toho istého dňa, keď aj morské zvieratá (piateho dňa), kým suchozemské zvieratá boli stvorené šiesteho dňa. Toto sa protiví názoru, že vtáky sa vyvynuli zo suchozemských zvierat. Biblický zápis hovorí, že boli stvorené najprv vtáky a potom suchozemské zvieratá. Teistická evolúcia hovorí opačne.

Jeden zo zlých trendov v modernom kresťanstve je to, že 1. Mojžišovu 1 sa pokúšajú vysvetliť prispôsobiac ju základom evolúcie. Mnohí známi teológovia sú pod vplyvom evolucionizmu a veria, že doslovné vysvetlenie 1. Mojžišovej 1 je škodlivé pre kresťanstvo. Ak nič iné, tak aspoň evolucionisti strácajú rešpekt voči tým, ktorí tak ľahko menia svoju vieru v Bibliu, robiac kompromisy. Hoci je málo ľudí, ktorí sa držia kreacionizmu v akademických kruhoch, predsa existujú organizácie, ako je Answers in Genesis, Creation Research Society, Institute for Creation research, ktoré hovoria, že Biblia nielenže je v súlade s vedou, ale že ani jedno slovo, ktoré je zapísané v Biblii nie je vyvrátené vedou. Biblia je živé Božie slovo, ktoré nám dal Stvoriteľ vesmíru a spôsob, akým stvoril svet nie je podobný teórii evolucionizmu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to teistická evolúcia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries