settings icon
share icon
Otázka

Bola Noáchova potopa celosvetová, alebo miestna?

Odpoveď


Biblické pasáže, ktoré hovoria o potope sú jasné v tom, že sa jednalo o celosvetovú potopu. Genesis 7:11 tvrdí, že „prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies.“ Genesis 1:6-7 a 2:6 nám hovoria, že predpotopné obdobie bolo iné od toho, ktoré dnes my zažívame. Zakladaním na týchto a iných Biblických popisov sa zdá správne, aby sme verili tomu, že v určitom čase bola celá zem pokrytá nejakým druhom vody veľkej prahlbiny. Mohlo to byť niečo ako závoj pary, alebo niečo, čo sa skladalo z prstencov, niečo na spôsob ľadových prstencov Saturna. Toto, v kombinácii s vrstvou spodnej vody, ktorá vystúpila zo zeme (Genesis 2:6) by spôsobila celosvetovú potopu.

Najjasnejšími veršmi, ktoré poukazujú na rozsah potopy sú Genesis 7:19-23. Čo sa týka vôd, tie „stále viac stúpali, pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli vrchy. Tak zhynulo každé telo, čo sa pohybovalo na zemi, a to ako vtáctvo, dobytok, divá zver, aj všetci ľudia. Z toho, čo bolo na suchej zemi, pomrelo všetko, čo malo v sebe život. Tak zotrel Boh všetky tvory, ktoré boli na povrchu zeme; všetko od človeka po dobytok, od plazov po nebeské vtáctvo bolo zotreté zo zeme, tak že zostal iba Nóach a čo bolo s ním v korábe.“

V pasáži vyššie nie len nachádzame slová ako „všetky“, „každé“, „všetko“, ale tak isto tam nachádzame aj to, že vody „pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom“, že „vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli vrchy“ a že „zhynulo všetko, čo sa pohybovalo na zemi.“ Tieto popisy jasne opisujú celosvetovú potopu, ktorá pokryla celú zem. Tak isto, ak by potopa bola iba miestna, prečo Boh prikázal Noáchovi, aby vybudoval koráb miesto toho, aby mu jednoducho povedal, aby sa presťahoval a zariadil, aby sa zvieratá presídlili? A prečo prikázal Noáchovi, aby postavil koráb dostatočne veľký na to, aby pohltil všetky rozličné druhy zvierat, ktoré sa našli na zemi? Ak by potopa nebola celosvetová, tak by potom nebola žiadna potreba korábu.

Peter hovorí tak isto o všeobecnosti potopy v 2 Peter 3:6-7, kde tvrdí, „že niekdajší svet, pre nich vodou zatopený, zahynul. Ale to isté Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.“ V týchto veršoch Peter porovnáva prichádzajúci „všeobecný“ súd s potopu v Noáchových časoch a vraví, že svet, ktorý vtedy existoval bol zatopený vodou. Ďalej tak isto aj mnoho Biblických pisateľov prijalo historičnosť celosvetovej potopy (Izaiáš 54:9; 1 Peter 3:20; 2 Peter 2:5; Židom 11:7). Napokon, Pán Ježiš Kristus veril v celosvetovú potopu a použil ju ako druh prichádzajúcej skazy, ktorá príde na svet, keď sa vráti (Matúš 24:37-39; Lukáš 17:26-27).

Je ešte mnoho ďalších prídavných biblických dôkazov, ktoré poukazujú na celosvetovú katastrofu ako je celosvetová potopa. Existujú šíre pohrebiská skamenelín, ktoré nájdeme na každom kontinente a veľké množstvá uholných nálezísk, ktoré vyžadovali náhle pokrytie rozsiahleho množstva vegetácie. Morské skameneliny sa našli na horách po celom svete. Kultúry vo všetkých častiach zeme majú nejakú formu legendy o potope. Všetky tieto fakty, a mnohé ďalšie, sú dôkazom celosvetovej potopy.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Bola Noáchova potopa celosvetová, alebo miestna?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries