settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o Stvorení vs. evolúcia?

Odpoveď


Nie je cieľom tejto odpovede, aby poskytla vedecké argumenty v otázke stvorenie vs. evolúcia. Pre vedecké dôkazy stvorenia a/alebo proti evolúcii vám vysoko odporúčame Answers in Genesis (Odpovede v Genesis) a The Institute for Creation Research (Inštitút pre výskum stvorenia). Cieľom tohto článku je vysvetliť prečo, podľa Biblie, vlastne táto diskusia vôbec existuje. Rímskym 1:25 vyhlasuje, „Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.“

Kľúčovým faktorom v tejto diskusii je to, že väčšina vedcov, ktorí veria v evolúciu sú zároveň ateistami alebo agnostikmi. Sú niektorí, čo veria v teistickú evolúciu a iní, ktorí zastávajú deistický pohľad na Boha (Boh existuje, ale nie je zapojený do diania vo svete a všetko sa deje prirodzene). Sú niektorí, ktorí skutočne a úprimne pozerajú na informácie a prídu k záveru, že evolúcia lepšie pasuje s týmito dátami. Avšak, títo predstavujú bezvýznamné percento vedcov, ktorý zastávajú evolúciu. Drvivá väčšia evolučný vedci, ktorí veria tomu, že život sa úplne vyvinul bez akéhokoľvek zásahu vyššej bytosti. Definíciou je evolúcia naturalistickou vedou.

Na to, aby bol ateizmus pravdivý musí existovať alternatívne vysvetlenie – iné ako Stvoriteľ – toho, ako vznikol vesmír a život. Aj keď určitá viera v evolúciu existovala ešte pred Charlesom Darwinom, on je prvým, kto vyvinul prijateľný model procesu evolúcie – prirodzený výber. Darwin sa raz označil za kresťana, no vplyvom tragédii, ktoré nastali v jeho živote poprel svoju kresťanskú vieru a Božiu existenciu. Evolúcia bola vynájdená ateistom. Darwinovým cieľom nebolo vyvrátiť Božiu existenciu, no je to jeden z konečných dôsledkov evolučnej teórie. Evolúcia pomáha ateizmu. Evolučný vedci by pravdepodobne nepovedali, že ich cieľom je dať alternatívne vysvetlenie pôvodu života a tak dať podklad ateizmu, no podľa Biblie to je presne ten dôvod, prečo existuje evolučná teória.

Biblia nám hovorí, „Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha!“ (Žalm 14:1; 53:1). Biblia tak isto vyhlasuje, že ľudia nemajú výhovorky, že neveria v Boha Stvoriteľa. „Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie.“ (Rímskym 1:20). Podľa Biblie je každý, kto popiera existenciu Boha bláznom. Prečo je potom tak veľa ľudí, vrátane niektorých kresťanov, ktorí sú ochotní veriť tomu, že evolučný vedci sú nezaujatými interpretátormi vedeckých informácii? Podľa Biblie sú všetci bláznami! Bláznovstvo neznamená, že niekomu chýba inteligencia. Väčšina evolučných vedcov je inteligentne skvelí. Bláznovstvo je neschopnosť správne použiť poznanie. Príslovia 1:7 nám hovoria, „Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou.“

Evoluční vedci sa vysmievajú stvoreniu a/alebo inteligentnému dizajnu ako nevedeckému výskumu a nie hodného vedeckého výskumu. Na to, aby sa niečo považovalo za „vedu“, hovoria, musíme byť schopní to pozorovať a skúmať (a tak ide celý argument); preto stvorenie a/alebo inteligentný dizajn nemôžu byť považované za vedu. Samozrejme, že ani evolúciu nedokážeme pozorovať a skúmať, no sa už evolucionistom nezdá ako problém. Výsledkom toho je, že všetky informácie sú filtrované skrze predpojatú, predpokladanú a pred-prijatú teóriu evolúcie, bez toho, aby poskytla zvážila akékoľvek alternatívne vysvetlenia.

Avšak pôvod vesmíru a života sa nedá otestovať a ani pozorovať. Obe, stvorenie i evolúcia, sú založené na systému viery, aspoň čo sa týka ich pôvodu. Ani jedno z nich nemôže byť odskúšané, pretože nemôžeme ísť späť o miliardy (alebo tisíce) rokov, aby sme pozorovali počiatok vesmíru, alebo života vo vesmíre. Evoluční vedci odmietajú stvorenie na takom princípe, ktorý by ich logicky nútil odmietnuť aj evolúciu, ako vedecké vysvetlenie počiatku. Evolúcia, prinajmenšom aspoň v otázke pôvodu, nepasuje do definície „vedy“ oveľa viac ako tam pasuje stvorenie. Evolúcia predpokladá, že evolúcia je jediným vysvetlením pôvodu, ktoré môže byť testované; preto je to jediná teória pôvodu, ktorá sa dá pokladať za „vedeckú“. Toto je bláznovstvo! Vedci, ktorí sa hlásia k evolúcii odmietajú prijateľné teórie pôvodu bez toho, aby vôbec úprimne preskúmali jej hlavné body. A to len preto, lebo to nesedí v ich úzkej definícii „vedy“.

Ak je pravdivé stvorenie, tak potom musí existovať Stvoriteľ, ktorému budeme skladať účty. Evolúcia pomáha ateizmu. Evolúcia dáva ateistom základ na to, aby mohli vysvetliť existenciu života bez Boha Stvoriteľa. Evolúcia popiera potrebu Boha, ktorý by bol zaangažovaný vo svete. Evolúcia je „teóriou stvorenia“ pre náboženstvo ateizmu. Podľa Biblie je voľba jasná. Môžeme veriť Slovu nášho všemohúceho a vševedúceho Boha, alebo môžeme veriť nelogicky predpojatému „vedeckému“ vysvetleniu bláznov.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o Stvorení vs. evolúcia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries