Aký je vek Zeme? Ako je stará Zem?


Otázka: Aký je vek Zeme? Ako je stará Zem?

Odpoveď:
Ak sa pozrieme na to, že podľa Biblie bol Adam stvorený na sedmy deň, tak potom na základe Biblie môžeme určiť približný vek Zeme, a to tým, že sa pozrieme na chronologické poradie ľudskej rasy. Toto však samozrejme za predpokladu, že záznam v Genesis je presný, že šesť dní pri stvorení bolo doslovných 24 hodinových cyklov a že nie sú žiadne „medzery“ v chronológii Genesis.

Rodokmene, ktoré sú uvedené v Genesis, v kapitolách 5 a 11 nám hovoria o veku, v ktorom Adam a jeho potomkovia splodili ďalšiu generáciu, v postupnej dedičnej línii od Adama až po Abraháma. Keď zistíme kam v rámci chronologickej histórie zapadá Abrahám a pridáme k tomu roky, ktoré sú zaznamenané v Genesis 5 a 11, tak nám vyjde najavo, že Biblia učí, že Zem je 6 000 rokov stará (plus mínus niekoľko sto rokov).

Čo s miliardami rokov, ktoré sú prijímané väčšinou vedcov a vyučované vo veľkej väčšine našich akademických inštitúciách? Tento vek je hlavne odvodený z dvoch techník na určenie veku: rádiometrické určovanie veku a geologická časová mierka. Vedci, ktorí zastávajú mladší vek, okolo 6 000 rokov, naliehajú, že rádiometrické určovanie veku je chybné v tom, že je založené na sérii chybných predpokladov, kým geologická časová mierka je chybná v tom, že obsahuje dôkazy v kruhu. Navyše poukazujú na odhalenie starých mýtoch o Zemi, ako napríklad známy zlý výklad toho, že trvá dlhú dobu, kým nastane rozvrstvenie, skamenievanie a formovanie diamantov, uhlia, oleja, stalaktitov, stalagmitov, atď. Napokon, zástanci mladej Zeme nám predkladajú kladné dôkazy, ktoré hovoria v prospech mladého veku Zeme namiesto dôkazov starej Zeme, ktoré odhaľujú. Vedci, ktorí sa držia mladého veku Zeme si sú vedomí toho, že sú menšinou, no i napriek tomu tvrdia, že ich rady sa časom rozšíria, ako stále viac a viac vedcov znovu preskúma dôkazy a sa pozrie bližšie na súčasne prijímanú formu starého veku Zeme.

V konečnom dôsledku vek Zeme nemôže byť dokázaný. Či už 6 000 alebo miliardy rokov, oba názory (a všetko medzi tým) sa zakladá na viere a predpokladoch. Tí, ktorí sa držia miliárd rokov veria, že metódy ako rádiometrické určovanie času sú spoľahlivé a že v histórii sa nestalo nič také, čo by narušilo normálny rozpad rádioizotopov. Tí, ktorí sa pridŕžajú 6 000 rokov veria, že Biblia je pravdivá a že iné faktory vysvetľujú „zjavný“ vek Zeme, ako úplná potopa, alebo že Boh stvoril vesmír v stave, ktorý sa „zdá“, akoby mal veľmi veľký vek. Napríklad Boh stvoril Adama a Evu ako zrelé a dospelé ľudské bytosti. Ak by ich doktor vyšetril v deň ich stvorenia, tak by odhadol ich vek na 20 rokov (alebo akýkoľvek iný vek, v ktorom sa zdalo, že boli), i keď v skutočnosti boli mladší ako jeden deň. Nech je tomu akokoľvek, vždy je dobrý dôvod na to, aby sme verili Božiemu Slovu nad slová ateistických vedcov s evolučným vysvetlením.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Aký je vek Zeme? Ako je stará Zem?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha