settings icon
share icon
Otázka

Prečo existujú dva záznamy o stvorení v 1. Mojžišovej 1 a 2?

Odpoveď


1. Mojžišova 1:1 hovorí: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ Ďalej v 2:4 sa zdá, akoby sa začal iný záznam. Predpoklad o dvoch rozdielnych záznamoch v týchto dvoch oddieloch o stvorení je častým omylom – ony vlastne opisujú jeden dej. Vôbec si neprotirečia ohľadom toho, ktorým poradím boli veci stvorené. 1. Mojžišova 1 hovorí o šestich dňoch, v ktorých Boh stváral (siedmy deň si oddýchol) a 2. kapitola hovorí iba o jednom dni – o šiestom dni – a neexistuje protirečenie.

V 1. Mojžišovej 2 autor sa vracia späť do šiesteho dňa, keď Boh stvoril človeka. V 1. kapitole autor hovorí o stvorení človeka ako o vrchole stvorenia. A v 2. kapitole autor podáva podrobnejší opis stvorenia človeka.

Existujú dve veci, o ktorých sa hovorí, že si navzájom protirečia. Prvá vec sa týka rastlín. 1. Mojžišova 1:11 hovorí, že Boh stvoril rastliny tretieho dňa. 1. Mojžišova 2:5 hovorí, že skôr než bol stvorený človek: „a nebolo ešte nijakého poľného krovia na zemi a nijaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu,“ Takže, čo je platné? Stvoril Boh rastliny tretieho dňa, skôr než stvoril človeka (1. Mojžišova 1) alebo po stvorení človeka (kapitola 2)? Židovské slovo pre rastliny sa rozlišuje v týchto dvoch oddieloch. 1. Mojžišova 1:11 používa slovo, ktoré sa týka rastlín všeobecne. 1. Mojžišova 2:5 používa slovo, ktoré opisuje rastliny, ktoré si vyžadujú starostlivosť (záhradné rastliny – potrebujú záhradníka). Oddiely si neprotirečia navzájom. 1. Mojžišova 1:11 hovorí o tom, ako Boh stvoril rastliny a 1. Mojžišova 2:5 hovorí o tom, ako Boh nedovolil rásť rastlinám, ktoré potrebujú starostlivosť, kým nestvoril človeka.

Druhá vec, o ktorej sa hovorí, že protirečí, sa týka zvierat. 1. Mojžišova 1:24-25 hovorí o tom, že Boh stvoril zvieratá šiesteho dňa, skôr než stvoril človeka. 1. Mojžišova 2:19 v niektorých prekladoch hovorí, že Boh stvoril zvieratá po stvorení človeka. Vlastne 1. Mojžišovu 2:19-20 možno čítať takto: „Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve; každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň.“ Text nehovorí o tom, že Boh stvoril najprv človeka a potom zvieratá a priviedol ich k človekovi. Ale text hovorí: „Vtedy KEĎ UŽ Boh stvoril všetkú poľnú zver...“ Neexistuje protirečenie. Šiesteho dňa Boh stvoril zvieratá, potom stvoril človeka a potom priviedol zvieratá k človeku, aby ich pomenoval.

Keď vezmeme do úvahy oba oddiely o stvorení sveta, vidíme, že Boh opisuje stvorenie v prvej kapitole, a potom vyberá dôležité detaily a rozvíja ich (zvlášť šiesty deň) v druhej kapitole. Neexistuje protirečenie, jedine všeobecný opis deja, ktorý je potom detailnejšie opísaný.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo existujú dva záznamy o stvorení v 1. Mojžišovej 1 a 2?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries