settings icon
share icon
Otázka

Aké sú niektoré chyby v teórii evolúcie?

Odpoveď


Kresťania aj nekresťania sa často pýtajú, či je evolučná teória správna. Tí, ktorí vyjadrujú pochybnosti o tejto teórii, sú často niektorými členmi tábora zástancov evolúcie označovaní za „nevedeckých“ alebo „spiatočných“. Niekedy sa zdá, že populárny názor na evolúciu je taký, že bola dokázaná bez pochybnosti a už pre ňu neexistujú žiadne vedecké prekážky. V skutočnosti je v tejto teórii pomerne veľa vedeckých chýb, ktoré poskytujú dôvody na skepsu. Pripúšťame, že žiadna z týchto otázok nemusí nevyhnutne vyvracať evolúciu, ale ukazujú, že táto teória nie je celkom ustálená.

Existuje mnoho spôsobov, ako možno evolúciu vedecky kritizovať, ale väčšina týchto kritík je veľmi špecifická. Existuje nespočetné množstvo príkladov genetických charakteristík, ekologických systémov, evolučných stromov, vlastností enzýmov a iných skutočností, ktoré je veľmi ťažké dať do súladu s teóriou evolúcie. Ich podrobný opis môže byť veľmi odborný a presahuje rámec takéhoto zhrnutia. Vo všeobecnosti je presné povedať, že veda zatiaľ neposkytla konzistentné odpovede na to, ako evolúcia funguje na molekulárnej, genetickej alebo dokonca ekologickej úrovni konzistentným a podloženým spôsobom.

Ďalšie nedostatky evolučnej teórie možno rozdeliť do troch základných oblastí. Po prvé, je tu rozpor medzi „prerušovanou rovnováhou“ a „gradualizmom“. Po druhé je to problém pri projektovaniu „mikroevolúcie“ do „makroevolúcie“. Po tretie je to spôsob, akým sa táto teória nevedecky zneužíva z filozofických dôvodov.

Po prvé, existuje rozpor medzi „prerušovanou rovnováhou“ a „gradualizmom“. Existujú dve základné možnosti, ako môže dôjsť k naturalistickej evolúcii. Táto chyba v evolučnej teórii vzniká preto, lebo tieto dve predstavy sa navzájom vylučujú, a predsa existujú dôkazy, ktoré naznačujú obidve. Gradualizmus predpokladá, že v organizmoch dochádza k relatívne stabilnej rýchlosti mutácií, čo vedie k určitému „plynulému“ prechodu od raných foriem k neskorším. To bol pôvodný predpoklad odvodený z evolučnej teórie. Prerušovaná rovnováha, na druhej strane, predpokladá, že miera mutácií je silne ovplyvnená jedinečným súborom náhod. Preto budú organizmy zažívať dlhé obdobia stability, „prerušované“ krátkymi výbuchmi rýchlej evolúcie.

Zdá sa, že gradualizmus je v rozpore s fosílnym záznamom. Organizmy sa objavujú náhle a počas dlhých období vykazujú len malé zmeny. Fosílny záznam sa za posledné storočie výrazne rozšíril a čím viac fosílií sa nachádza, tým viac sa zdá, že gradualizmus je vyvrátený. Práve toto otvorené vyvrátenie gradualizmu vo fosílnom zázname podnietilo vznik teórie bodovej rovnováhy.

Mohlo by sa zdať, že fosílny záznam podporuje bodovú rovnováhu, ale opäť sú tu veľké problémy. Základným predpokladom prerušovanej rovnováhy je, že u veľmi malého počtu tvorov z tej istej veľkej populácie dôjde k niekoľkým prospešným mutáciám, a to v rovnakom čase. Hneď je vidieť, aké je to nepravdepodobné. Potom sa týchto niekoľko členov úplne oddelí od hlavnej populácie, aby sa ich nové gény mohli preniesť na ďalšiu generáciu (ďalšia nepravdepodobná udalosť). Vzhľadom na širokú rozmanitosť života by sa takýto druh úžasnej náhody musel diať neustále.

Vedecké štúdie tiež spochybnili výhody, ktoré by bodová rovnováha prinášala. Oddelenie niekoľkých členov od väčšej populácie vedie k príbuzenskému kríženiu. To má za následok zníženú reprodukčnú schopnosť, škodlivé genetické abnormality atď. V podstate udalosti, ktoré by mali podporovať „prežitie najsilnejších“, namiesto toho ochromujú organizmy.

Napriek tomu, čo niektorí tvrdia, prerušovaná rovnováha nie je dokonalejšou verziou gradualizmu. Majú veľmi odlišné predpoklady o mechanizmoch, ktoré stoja za evolúciou, a o spôsobe, akým sa tieto mechanizmy správajú. Ani jeden z nich nie je uspokojivým vysvetlením toho, ako sa život dostal k takej rozmanitosti a vyváženosti, aká je, a napriek tomu neexistujú iné rozumné možnosti, ako môže evolúcia fungovať.

Druhým nedostatkom je problém rozšírenia „mikroevolúcie“ na „makroevolúciu“. Laboratórne štúdie ukázali, že organizmy sú schopné adaptácie. To znamená, že živé organizmy majú schopnosť meniť svoju biológiu tak, aby lepšie vyhovovala ich prostrediu. Tie isté štúdie však ukázali, že takéto zmeny môžu ísť len do určitej miery a tieto organizmy sa zásadne nezmenili. Tieto malé zmeny sa nazývajú „mikroevolúcia“. Mikroevolúcia môže vyústiť do niektorých drastických zmien, ako sú napríklad tie, ktoré sa vyskytujú u psov. Všetky psy sú rovnakého druhu a je možné vidieť, aké veľké sú rozdiely. Ale ani to najagresívnejšie šľachtenie nikdy nezmenilo psa na niečo iné. Existuje hranica toho, aký veľký, malý, inteligentný alebo chlpatý sa pes môže stať vďaka šľachteniu. Z experimentálneho hľadiska neexistuje dôvod predpokladať, že by sa druh mohol zmeniť nad svoje vlastné genetické limity a stať sa niečím iným.

Dlhodobá evolúcia si však vyžaduje „makroevolúciu“, ktorá sa vzťahuje na tieto rozsiahle zmeny. Mikroevolúcia mení vlka na čivavu alebo nemeckú dogu. Makroevolúcia by premenila rybu na kravu alebo kačicu. Medzi mikroevolúciou a makroevolúciou je obrovský rozdiel v rozsahu a účinku. Táto chyba v evolučnej teórii spočíva v tom, že experimenty nepotvrdzujú schopnosť mnohých malých zmien zmeniť jeden druh na iný.

A napokon je tu chybná aplikácia evolúcie. Samozrejme, nejde o chybu vo vedeckej teórii, ale o chybu v spôsobe, akým sa táto teória zneužila na nevedecké účely. Ešte stále existuje veľa, veľa otázok o biologickom živote, na ktoré evolúcia neodpovedala. A predsa sa nájdu takí, ktorí sa snažia premeniť túto teóriu z biologického vysvetlenia na metafyzické. Zakaždým, keď niekto tvrdí, že evolučná teória vyvracia náboženstvo, spiritualitu alebo Boha, posúva túto teóriu mimo jej vlastných hraníc. Či už spravodlivo alebo nie, teóriu evolúcie používajú ako protináboženský nástroj tí, ktorí odmietajú Boha.

Celkovo existuje mnoho vedecky podložených dôvodov na spochybňovanie evolučnej teórie. Tieto nedostatky môže veda vyriešiť, alebo môžu nakoniec túto teóriu úplne zničiť. Nevieme, čo z toho sa stane, ale vieme toto: teória evolúcie zďaleka nie je vyriešená a rozumní ľudia ju môžu vedecky spochybňovať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú niektoré chyby v teórii evolúcie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries