Otázky o nebi a pekle


Je nejaký život po smrti?

Čo sa stane po smrti?

Čo je to Súd Veľkého Bieleho Trónu?

Môžu sa ľudia v nebi pozerať a vidieť tých z nás, ktorí sú ešte na zemi?

Je peklo skutočné? Je peklo večné?

Čo je to súdna stolica Kristova?

Budeme v nebi schopní vidieť a poznať našich priateľov a rodinných príslušníkov?

Čo je to Nové nebo a Nová zem?

Aké je nebo?

Existuje nebo?

Je večnosť v pekle spravodlivým trestom za hriech?

Existujú rôzne úrovne neba?

Existujú rôzne stupne trestu v pekle?

Čo hovorí Biblia o spánku duše?


Otázky o nebi a pekle