settings icon
share icon
Otázka

Je zlé chcieť zomrieť?

Odpoveď


Mnohí ľudia, ktorí trpia nevyliečiteľnou chorobou, bolestivými stavmi alebo intenzívnym smútkom či citovou bolesťou, sa pýtajú, či môžeme Boha jednoducho požiadať, aby nám vzal život. Je to forma samovraždy? Vezme nás Boh do neba, ak sa budeme modliť za smrť? Vynára sa aj otázka, či je takáto modlitba hriešna.

Túžba uniknúť pred utrpením, či už citovým alebo fyzickým, je veľmi ľudská. Aj Pán Ježiš Kristus sa modlil: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ (Matúš 26:39). Ježiš vedel, čo ho čaká na kríži, ale všimnite si, že sa podriadil Božej vôli. Ježiš sa vo všetkom podriadil Otcovej vôli (Ján 5:30). V záhrade Ježiš potvrdil, že sú chvíle, keď je potrebné trpieť, a ochotne trpel, pretože to bola Otcova vôľa.

Ako veriaci sa máme vždy modliť: „Buď vôľa tvoja.“ Nikto z nás nezomrie skôr, ako príde jeho čas. Dávid potvrdzuje pravdu, že všetky naše dni sú naplánované Bohom a nič ich neskráti pokiaľ to nebude Božia vôľa: „všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.“ (Žalm 139:16). Namiesto toho, aby sme sa modlili za smrť, je lepšie modliť sa o Božiu silu a milosť, aby sme obstáli v akomkoľvek utrpení, ktoré prežívame, a dôverovať Bohu, že On stanoví čas a podrobnosti nášho odchodu.

Utrpenie je ťažké a niekedy je najťažšie pochopiť, prečo ním prechádzame. Utrpenie je ponižujúce a my nemáme radi, keď sme ponížení alebo slabí a závislí. Ale keď sa pýtame: „Prečo práve ja, Pane?“, odpoveď môže byť len: „Prečo nie ty?“. Keď znovuzrodení veriaci trpia na tejto zemi, Boh má pre toto utrpenie nejaký zámer. Jeho plány a zámery sú dokonalé a sväté, tak ako je dokonalý a svätý On. Žalmista nám hovorí: „Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; (Žalm 18:31)“. Ak sú Božie cesty dokonalé, potom môžeme veriť, že čokoľvek robí - a čokoľvek dopustí - je tiež dokonalé. Možno sa nám to nezdá možné, ale naša myseľ nie je Božou mysľou, ako nám pripomína Izaiáš 55:8-9.

Apoštol Pavol trpel „ostňom v tele“ - nejakým trápením, ktoré nie je v Biblii vysvetlené - a trikrát sa modlil, aby Pán tento osteň odstránil. Ale Boh, ktorý mohol Pavlovo utrpenie v okamihu zmierniť, sa rozhodol neurobiť to. Pripomenul Pavlovi, že „osteň“ ho mal chrániť, aby sa „nepovyšoval“. Boh však nenechal Pavla bezmocného. Uistil ho, že milosť, ktorú dostal, je „dostatočná“ a že Boh bude oslávený keď sa Pavol spoľahne na jeho moc, ktorá ho podrží. Pavlovou odpoveďou na tieto pravdy bolo tešiť sa zo svojej krehkosti a utrpenia, pretože v nich je Boh oslávený, keď sa ukáže zázrak jeho moci (2. Korinťanom 12:7 -10). Preto namiesto toho, aby sme sa snažili uniknúť pred akýmkoľvek utrpením prostredníctvom smrti, mali by sme sa spoliehať na Boha a spočívať v ňom. Jeho zámer v utrpení mu vždy prinesie slávu a rozhojní naše požehnanie.

Keď sme pod silným tlakom utrpenia, niekedy máme pocit, že už jednoducho nemôžeme ďalej. Boh nám však pripomína, že na veriaceho človeka neprichádza žiadne utrpenie alebo skúška, ktorou by si pred nami neprešiel niekto iný. Iní veriaci trpeli bolesťami, ktoré nemohla zmierniť moderná medicína. Iní veriaci trpeli prenasledovaním a ohavnou smrťou z rúk nenávidiacich Boha. Iní veriaci boli osamelí a opustení; niektorí boli pre svoje svedectvo uväznení. Takže určite nie sme sami. Boh je však vždy verný a nedopustí, aby sme trpeli alebo boli skúšaní viac, ako unesieme, a pripraví aj únikovú cestu, aby sme to dokázali zniesť (1. Korinťanom 10:13).

Na záver ešte odpoveď na otázku, či je hriechom modliť sa za smrť: „Čokoľvek nie je z viery, je hriech“ (Rimanom 14:23). Inými slovami, ak náš vnútorný človek hovorí, že je to hriech, potom je to pre nás hriech. V Písme sa tiež píše: „A tak kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ (Jakub 4:17). Existuje len jeden hriech, ktorý nás drží mimo neba, a to je hriech odmietnutia Pána Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa. Ale modliť sa k Bohu, aby nám dovolil zomrieť, môže byť hriechom, pretože to svedčí o nedostatku viery. Lepšia modlitba by bola: „Bože, ty si mi sľúbil, že ma podržíš v každej skúške. Prosím ťa, aby si zmiernil moje utrpenie alebo mi poskytol spôsob, ako z neho uniknúť. Ale vo všetkom nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Amen.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je zlé chcieť zomrieť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries