settings icon
share icon
Otázka

Existujú rôzne úrovne neba?

Odpoveď


Biblia hovorí o rôznych úrovniach v 2. Korintským 12:2 „Znám človeka v Kristovi - pred štrnástimi rokmi, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Boh vie – ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba". Niektorí interpretujú tento text ako dôkaz, že existujú tri rôzne úrovne nebies, úroveň "super-oddaných kresťanov", ktorí mali vysokú úroveň spirituality, úroveň „bežných" kresťanov a úroveň kresťanov, ktorí Bohu neslúžili verne. Tento pohľad ale nie je podložený Písmom.

Apoštol Pavol nehovorí o tom, že existujú tri nebá, ani tri úrovne neba. V mnohých starovekých kultúrach, ľudia používali termín „nebo" k opisu troch rôznych „priestorov", ktoré sa nachádzajú na nebi, vo vesmíre a v duchovnom nebi. Aj keď tieto termíny nie sú priamo biblické, používame ich na opis zemského, vesmírneho a nebeského priestoru. Apoštol Pavol písal ako ho Boh vzal do „nebeského" neba, do miesta, v ktorom prebýva Boh. Koncept rôznych úrovní neba môže mať čiastočne pôvod z Danteho Božskej komédie, v ktorej básnik opisuje ako má nebo a peklo spolu deväť rôznych úrovní. Božská komédia je iba beletria, a koncept troch nebies nie je biblický.

Písmo ale hovorí o rôznych odmenách, ktoré v nebi môžeme získať. Ježiš o odmenách povedal: „A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. "(Zjavenie 22:12). Ježiš povedal, že keď sa vráti na zem, prinesie ľuďom odplatu podľa ich skutkov. To je dôkaz, že veriacich čaká odmena. V 2.Timotejovi 4:7-8 čítame slová apoštola Pavla pri odchode zo služby: „Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod."

Iba skutky, ktoré prejdú Božím prečisťujúcim ohňom budú mať večnú hodnotu a budú odmenené. Táto vzácna služba pred Bohom je označovaná ako „zlato, striebro a drahé kamene" (1 Korintským 3:12), a stojí na pevnom základe viery v Krista. Skutky, ktoré nebudú odmenené sa nazývajú "drevo, seno a strnisko". Neznamená to, že sú vo svojej podstate zlé, sú to iba plytké činnosti, ktoré nemajú večnú hodnotu. Odmeny budú rozdelené pred "súdnou stolicou Kristovou," na mieste, kde bude Boh hodnotiť život veriacich a rozhodne o ich odplate. Veriaci ľudia nebudú nikdy odsúdení, ani potrestaní. Ježiš Kristus niesol trest za náš hriech vo chvíli, keď zomrel na kríži. Vtedy povedal Boh: „Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. " (Židom 8:12). Aká krásna veta! Kresťania sa už nikdy nemusia báť trestu, ale môžu sa tešiť na odmenu, ktorú dostanú pri nohách Spasiteľa. Záverom by sme chceli zhrnúť, že v nebi neexistujú rôzne úrovne neba, ale existujú rôzne stupne odmien.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Existujú rôzne úrovne neba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries