settings icon
share icon
Otázka

Pôjde viac ľudí do neba alebo do pekla?

Odpoveď


Otázku, či je viac ľudí v nebi alebo v pekle, zodpovedá sám Ježiš v jednej stručnej pasáži: “Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ (Matúš 7:13-14).

Len tí, ktorí prijmú Ježiša Krista a uveria v Neho, dostanú právo stať sa Božími deťmi (Ján 1:12). Dar večného života ako taký prichádza len prostredníctvom Ježiša Krista všetkým, ktorí uveria. On povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi ak nejde cezo mňa” (Ján 14:6). Nie je to cez Mohameda, Budhu alebo iných falošných bohov, ktorých vytvoril človek. Nie je to pre tých, ktorí chcú ľahkú cestu do neba a zároveň naďalej žiť svetským životom na zemi. Ježiš zachraňuje len tých, ktorí mu plne dôverujú ako Spasiteľovi (Skutky 4:12).

Aké sú teda tieto dve brány v Matúšovi 7:13-14? Sú to vstupy na dve rôzne „cesty”. Široká brána vedie na širokú cestu. Malá, úzka brána vedie na úzku cestu. Úzka cesta je cesta zbožných a široká cesta je cesta bezbožných. Široká cesta je ľahká cesta. Je príťažlivá a podporuje sebectvo. Je povoľná. Je to cesta, na ktorej je málo pravidiel, málo obmedzení a menej požiadaviek. Podporuje sa tolerancia hriechu, neštuduje sa Božie slovo a nedodržiavajú sa jeho normy. Táto cesta nevyžaduje duchovnú zrelosť, morálny charakter, záväzok a obetu. Je to ľahká cesta „podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.“ (Efezanom 2:2). Je to tá široká cesta, ktorá „sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti“. (Príslovia 14:12).

Tí, ktorí hlásajú evanjelium inkluzívnosti, kde „všetky cesty vedú do neba“, hlásajú úplne iné evanjelium, než aké hlásal Ježiš. Brána zamerania na seba, sebectva a pýchy je širokou bránou sveta, ktorá vedie do pekla, a nie úzkou bránou, ktorá vedie do večného života. Väčšina ľudí trávi svoj život nasledovaním masy, ktorá je na širokej ceste, robí to, čo všetci ostatní, a verí tomu, čomu veria všetci ostatní.

Úzka cesta je ťažká cesta, náročná cesta. Je to cesta poznania, že sa nemôžete zachrániť sami a musíte sa spoliehať na to, že vás zachráni jedine Ježiš Kristus. Je to cesta sebazaprenia a kríža. Skutočnosť, že málokto nájde Božiu cestu, znamená, že ju treba usilovne hľadať. „Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ (Jeremiáš 29:13). Ide o to, že nikto sa nedostane do kráľovstva ani neprejde úzkou bránou náhodou. Ktosi sa Ježiša spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať“.(Lukáš 13:23-24).

Mnohí sa budú snažiť vojsť tými úzkymi dverami, dverami spasenia, ale „nebudú môcť“. Nie sú ochotní dôverovať iba Ježišovi. Nie sú ochotní zaplatiť cenu. Vzdanie sa sveta pre nich stojí príliš veľa. Kristova cesta je cestou kríža a cesta kríža je cestou sebazaprenia. Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju.“ (Lukáš 9:23-24).

Ježiš vie, že mnohí si zvolia širokú bránu a širokú cestu, ktorá vedie do záhuby a do pekla. Preto povedal, že len málo ľudí si vyberie úzku bránu. Podľa Matúšovho evanjelia 7:13-14 niet pochýb o tom, že do pekla pôjde viac ľudí ako do neba. Otázka pre vás teda znie: Na ktorej ceste sa nachádzate?

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Pôjde viac ľudí do neba alebo do pekla?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries