settings icon
share icon
Otázka

Budú v nebi doslova zlaté ulice?

Odpoveď


Zlaté ulice v nebi sa často spomínajú v piesňach a poézii, ale v Biblii ich nájdeme ťažie.

V skutočnosti je v Písme len jedna pasáž, ktorá sa zmieňuje o zlatých uliciach, a to vo Svätom meste, novom Jeruzaleme: „...Námestie mesta čisté zlato ako priezračné sklo“ (Zjavenie 21:1, 21). Hovorí nám teda tento verš, že v nebi budú doslova zlaté ulice? A ak áno, aký význam alebo dôležitosť majú zlaté ulice?

Grécke slovo preložené ako „zlato“ je chrusion, čo môže znamenať „zlato, zlatý šperk alebo prekrytie“. Takže prekladať ho ako „zlato“ je správne. V skutočnosti sa často objavujú výkladové zápasy, keď sa ľudia snažia určiť, ktoré časti Biblie sa majú chápať doslovne a ktoré obrazne. Dobrým pravidlom pri štúdiu Biblie je brať všetko doslovne, pokiaľ to dáva zmysel. A v tejto kapitole Zjavenia Ján neuvádza len náhodné opisné výrazy. V prvých častiach 21. kapitoly Zjavenia videl mieru zo zlatej trstiny na vymeranie mesta (v. 15) a konkrétne opisuje nebeské hradby ako postavené z jaspisu a samotné mesto opisuje ako mesto z rýdzeho zlata podobného čistému sklu (v. 18). Opisuje tiež, že základy hradieb mesta sa skladajú z drahokamov všetkých druhov (v. 19-20). Ak teda máme na mysli tieto špecifiká, opis zlatých ulíc sedí.

Ak sú nebeské ulice zo zlata, o čo potom ide? Najprv si všimnite stav zlata. Keď zlato nachádzame v prirodzenej podobe, nie je v takom stave, aký je žiaduci pre klenotníkov. Zlato sa musí pretaviť, aby sa odstránili nečistoty a zostalo len čisté zlato. Zlato, ktoré Ján videl v nebi, bolo takej kvality, že sa zdalo byť priehľadné, odrážajúce svetlo planúcej Božej slávy. Božia schopnosť očisťovať sa neobmedzuje len na zlato; Boh očistil všetkých, ktorí vstúpia do jeho neba, prostredníctvom krvi Ježiša Krista. „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ (1. Jána 1:9). Nielen Božie sväté mesto je podľa jeho plánu čisté, ale aj jeho obyvatelia sú čistí.

Niektorí nezastávajú názor, že zlaté nebeské ulice sú doslovné. Keď sa však jednoducho pozrieme na text, ktorý nám Boh dal v kontexte Jánovho zjavenia, zdá sa, že nie je dôvod o tom pochybovať. Naša pozornosť vo večnosti však sotva bude zameraná na pozemské poklady. Ľudia na zemi sa často naháňajú za pokladmi ako je zlato, ale jedného dňa to pre veriaceho v nebi nebude nič viac ako stavebný materiál. Bez ohľadu na to, koľko vzácnych klenotov alebo materiálov tvorí hmotnú stavbu neba, nič nebude mať väčšiu hodnotu ako Boh, ktorý nás miluje a zomrel, aby nás zachránil.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Budú v nebi doslova zlaté ulice?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries