settings icon
share icon
Otázka

Čo budeme robiť v nebi?

Odpoveď


V Lukášovi 23:43, Ježiš vyhlásil: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!“ Slovo, ktoré Ježiš použil pre „raj“ je paradeisos, čo znamená „park, čiže (konkrétne) Eden (miesto budúceho šťastia, raj)“. Paradeisos je grécke slovo prevzaté z hebrejského slova pardes, čo znamená "park: - les, sad". Ježiš povedal: „Dnes budeš so mnou „en paradeisos“, nie „en nephele“, čo v gréčtine znamená „v oblakoch“. Ide o to, že Ježiš vybral a použil slovo pre „park.“ Nie hocijaký park, ale „Boží raj“ alebo Boží park (Zjavenie 2:7), ktorý bude pre nás miestom budúceho šťastia. Znie to ako nudné miesto? Keď si spomeniete na park, myslíte na nudu?

Ježiš povedal: „Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!“ (Matúš 4:10). Je zaujímavé všimnúť si, že Ježiš nepovedal „chváľ a slúž“. Dokonca aj to najstručnejšie preskúmanie slova chvála v Biblii rýchlo ukáže, že je to slovná záležitosť a je to z väčšej časti spev. Uctievanie je však zo srdca. Uctievanie sa prejavuje chválou. Slúžiť Bohu je uctievanie a Písmo je jasné, že budeme slúžiť Bohu v nebi: ... „a Jeho služobníci mu budú slúžiť“ (Zjavenie 22:3).

Pre hriech nemôžeme plne slúžiť Bohu v tomto živote, ale v nebi „nebude tam nič prekliate,“ (Zjavenie 22:3). Už viac nebudeme pod kliatbou hriechu, takže všetko, čo budeme robiť, bude uctievanie v nebi. Nikdy nás nebude motivovať nič iné ako naša láska k Bohu. Všetko, čo robíme, bude z našej lásky k Bohu, nepoškvrnené našou hriešnou povahou.

Čo teda budeme robiť v nebi? Jedna vec je, že sa to naučíme. "Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?" (Rimanom 11:34), „Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kolosanom 2:3). Boh je „najvyšší a vznešený, čo tróni večne“ (Izaiáš 57:15). Boh je väčší než naveky a bude trvať večnosť, „so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie,“ (Efezanom 3,18-19). Inými slovami, nikdy sa neprestaneme učiť.

Božie Slovo hovorí, že v Jeho raji nebudeme sami. „ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.“ (1. Korinťanom 13:12). Zdá sa, že to naznačuje, že svojich priateľov a rodinu nielen poznáme, ale budeme ich „plne poznať“. Inými slovami, v nebi nie je núdza o tajomstvá. Nie je sa za čo hanbiť. Nie je čo skrývať. Budeme mať večnosť na to, aby sme stretávali „veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka...“ (Zjavenie 7:9). Niet divu, že nebo bude miestom nekonečného učenia. Už len to, že každého spoznáš, bude trvať večnosť!

Akékoľvek ďalšie očakávanie toho, čo urobíme vo večnom Božom parku, v nebi, bude ďaleko prekonané, keď „Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.“ (Matúš 25:34). Čokoľvek budeme robiť, môžeme si byť istí, že to bude úžasné, než si dokážeme predstaviť!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo budeme robiť v nebi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries