settings icon
share icon
Otázka

Kde je nebo? Na akom mieste sa nachádza nebo?

Odpoveď


Nebo je určite skutočným miestom. Biblia veľmi určite hovorí o existencii neba - a prístupe do neba skrze vieru v Ježiša Krista - ale neexistujú žiadne verše, ktoré by nám udávali jeho geografické umiestnenie. Krátka odpoveď na túto otázku znie: „Nebo je tam, kde je Boh.“ Miesto, o ktorom hovoríme je nazývané aj „tretie nebo“ a „raj“ v 2. Korinťanom 12:1-4, kde apoštol Pavol hovorí o mužovi, ktorý bol „uchvátený“ do neba a nedokázal ho opísať . Grécke slovo preložené ako „uchvátený“ sa používa aj v 1. Tesaloničanom 4:17 pri opise vytrhnutia, kde veriaci budú vychvátení, aby boli s Pánom. Tieto pasáže viedli k záveru, že nebo je za vzdušným priestorom Zeme a za hviezdami.

Keďže však Boh je duch, „nebo“ nemôže znamenať miesto vzdialené od nás, ktoré obýva. O gréckych bohoch sa tvrdilo, že trávia väčšinu času ďaleko od Zeme v nebeskom ekvivalente Bahám, ale Boh Biblie nie je taký. Je vždy blízko nás, keď sa k nemu blížime (Jakub 4: 8), a sme povzbudzovaní, aby sme k nemu pristupovali (Židom 10:1, 22). Je pravda, že „nebo“, kde prebývajú svätí a anjeli, sa považuje za určitý druh lokality, pretože svätí a anjeli, ako Božie stvorenia, existujú v priestore a čase. Ale keď sa hovorí, že tvorca je „v nebi“, ide o to, že existuje skôr v inej úrovni ako my, a nie na inom mieste.

To, že Boh v nebi je vždy blízko k svojim deťom na Zemi, je niečo, čo Biblia vyjadruje v celom texte. Nový zákon spomína nebo veľmi frekventovane. Napriek tomu, aj keď je nebo často spomínané, chýba nám podrobný popis jeho polohy. Možno Boh úmyselne neodhalil polohu neba, pretože je dôležitejšie, aby sme sa zamerali na Boha nebies ako na opis alebo umiestnenie neba. Je dôležitejšie poznať „prečo“, ako „kde“. Nový zákon sa zameriava viac na význam neba, než na to, kde sa nebo nachádza. Videli sme, že peklo je určené ako miesto oddelenia a trestu (Matúš 8:12; 22:13). Na druhej strane nebo bude miestom spoločenstva, večnej radosti a čo je dôležitejšie, uctievania okolo Božieho trónu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kde je nebo? Na akom mieste sa nachádza nebo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries